tirsdag 28. juli 2015
Alfredo Durante

Colombias krig og fred

Etter at FARC-geriljaen brøt den ensidige avtalen om våpenhvile i mai, har krigen i Colombia blusset opp. Samtidig er det enighet om flere av punktene i fredsavtalen.

5 nye på «svartelista»

Fem nye organisasjoner er i dag blitt ført opp på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Svartelister generaler

FNs sikkerhetsråd har svartelistet seks rivaliserende generaler i Sør-Sudan for å true fred og stabilitet i landet, ifølge diplomater.

–Trenger krafttak for utdanning

Det vil koste verden 18 milliarder kroner å gi utdanning til de 34 millioner barn i konfliktområder som i dag ikke går på skole, viser en ny rapport fra UNESCO.

Clinton: Norge viser vei

Den globale utfordringen i det 21. århundre er å definere innholdet i vår gjensidige avhengighet.  Vi må finne svaret på hvordan vi skal leve sammen, sa USAs tidligere president Bill Clinton onsdag.

Gir både med hodet og hjertet

Sympati med mennesker som lider er viktig motivasjon for å åpne lommeboka. Men at man tror at det nytter er like viktig, viser ny forskning.
Copyright © fotograf

Afrikansk landbruk – mer enn privat næringsliv

Vannkraft i Nepal – skandale eller suksess?

Er det et problem at private investorer tjener penger på et prosjekt der det er anvendt bistandsmidler? spør Kjell Roland. FIVH svarer: I Norge blir Khimti omtalt som en suksess, men i Nepal som en byrde og et tapssluk

Krig stoppet norsk kraftprosjekt

Befolkningen i Juba og områdene rundt kan se langt etter en stabil strømforsyning. Krigen har satt en stopper for utbyggingen av norsk-initiert vannkraftverk i Fula Falls.
Hent flere saker
Henter flere saker