mandag 06. juli 2015

Når de svake velter staten

Følg debatten: Regskogfondet demoniserer alle som forsøker å korrigere organisasjonens verdensbilde og Norad tar side i konflikter om næringslivsutbygginger i utviklingsland, mener forsker Henrik Wiig i dette debattinnlegget. 

Ingen utvikling uten konflikt

Sosio-økonomisk eller politisk utvikling har ikke noe sted skjedd uten spenninger mellom de privilegerte og underprivilegerte, skriver professor Hans Morten Haugen.
Photo by:
Ken Opprann,
Helgesensgate 10,
0553 Oslo,
Norway
email: kenopprann@hotmail.com
Phone: +47 90746150  Jan Egeland, Iraq, Lebanon, Jordan, Irak, Libanon

Milliardvekst for organisasjonene

De 10 største hjelpeorganisasjonene i Norge hadde i 2014 inntekter på til sammen over 7, 4 milliarder kroner.

- Det er fare for at noe går i veien for andre

Norges Røde Kors’ styreleder Sven Mollekleiv er kritisk til at utenlandske regjeringer og organisasjoner kappes om å sende søk- og redningsteam, slik tilfellet var i Nepal nylig.
Regjeringen vil styrke arbeidet for næringsutvikling, og velger landbruk som en av sektorene som skal prioriteres. Bildet viser en mann sprøyter rismark i Myanmar. Myanmar blir et av fokuslandene for næringssamarbeid.

Vil styrke næringslivet

Norge skal satse mer på å styrke næringslivet i fattige land, og konsentrere innsatsen om utvalgte næringer der norsk næringsliv og forskning har mest å bidra med.

Fremtidens givere inntar Norge

De kaller seg effektive altruister og vil leve livet for å hjelpe flest mulig. Hvordan? Få en jobb hvor de tjener mest  mulig for så å øse pengene over de mest effektive organisasjonene. 

– Somaliere vil bli et stolt folk igjen

Nuruddin Farah om et kosmopolitisk Mogadishu som forsvant, tapte svømmeferdigheter, og hvor trist det nå er å vandre gjennom «den hvite perlen».

Bistandspenger skal bekjempe terror

Djevelens advokat

CMI-forsker Inge Tvedten mener Clemet trekker feil konklusjoner om likestillingsbistand ved å legge for stor vekt på ‘kulturelle’ forskjeller mellom giver og mottaker.
Hent flere saker
Henter flere saker