Copyright © fotograf  Angola, Støre, Aids, helse
Det har vært store framskritt i den internasjonale kampen mot hiv/aids de siste årene, men fortsatt blir tusener smittet hver dag. Bildet er fra en aidsdemonstrasjon i Angola. Foto: Jan Speed / Bistandakatuelt

En vaksine mot hiv kan redde tusener hver dag

MENINGER: 18. mai, på verdens hiv-vaksinedag, smittes 5500 mennesker av viruset. Vaksinen må på plass! skriver Johannes Rindal (Sex og Politikk), Karin Andersen (SV), Truls Wickholm (Ap) og Grunde Kreken Almeland (Unge Venstre).

Sist oppdatert: 18.05.2017

I Norge er hiv noe man nesten ikke hører om lenger. De som er smittet har god tilgang på medisiner gjennom et godt utbygd helsevesen. Internasjonalt er det fremdeles ikke slik. Kun halvparten av de som trenger medisiner har tilgang til det, og hvert år blir rundt 2 millioner nye smittet.

I 2015 vedtok verden de nye bærekraftsmålene som forplikter oss til å blant annet stanse hiv-pandemien innen 2030. Skal vi klare det, er det helt avgjørende både å bedre tilgangen på medisiner og å sørge for at hiv-vaksinen ser dagens lys.

Vi vet at hiv-pandemien treffer utviklingsland og fattige uforholdsmessig hardt, og unge kvinner særlig. Manglende tilgang til helsetjenester, hiv-testing, behandling og prevensjonsmidler bidrar til økt risiko for smitte. Liten mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet gir høy smitterisiko for kvinner.

Dette er komplekse sammenhenger som krever komplekse tilnærminger. Forskningsprosjekter med mer helhetlig tilnærming til både de sosiale, kulturelle og samfunnsmedisinske problemstillingene så vel som de basale biologiske mekanismene, er derfor helt nødvendig.

Ikke-kommersiell forskning

Dette opplevde noen av oss da vi besøkte International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) sitt forskningsarbeid ved Victoriasjøen i Uganda. IAVI er en av aktørene som driver forskning på hiv-vaksine uten å ta profitt. Institusjonen samarbeider med nasjonale forskningsinstitutt, sivilsamfunn, myndigheter og lokalsamfunn.

I fiskerlandsbyene ved Victoriasjøen er 20-60% av befolkningen hiv-smittet. På de isolerte øyene i Victoriasjøen er det få muligheter for utdanning eller arbeid. Mange kvinner har i praksis bare tre måter å skaffe seg inntekter: salg av fisk, alkohol eller sex. Den sistnevnte er den klart farligste. Uten regelmessig tilgang til helsetjenester er det ekstra vanskelig å trygge egen og andres helse. En kombinasjon av økonomiske, sosiale og strukturelle faktorer sprer viruset i dette området av Uganda.

Det er essensielt med gode forskere, god kunnskap og kapasitet i de områdene som rammes hardest. Det muliggjør eierskap og løsninger som drives lokalt. Derfor er det avgjørende med støtte til organisasjoner som arbeider ut fra et helhetlig perspektiv basert på forskningsbasert kunnskap. Blant annet er det viktig at tiltakene tilpasses de lokale helsetilbudene i de samfunnene som er rammet.

Gryende resultater

Internasjonalt jobbes det hardt for å utvikle en hiv-vaksine og vi ser nå gryende resultater. Forskning ledet av forskere fra Afrika og Asia har oppdaget antistoff som ser ut til å kunne blokkere hiv. For at dette arbeidet skal lykkes og resultere i en vaksine, er vi avhengig av et sterkt globalt forskningssamarbeid, tilstrekkelig finansiering, politisk vilje og tett samarbeid med lokalsamfunn.

En hiv-vaksine vil ikke bare være revolusjonerende for de landene som rammes hardest av hiv-pandemien, den vil komme alle til gode. Også oss i Norge. 

Publisert: 18.05.2017 14.38.50 Sist oppdatert: 18.05.2017 14.38.51

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.