Kontroll krever ressurser

LEDER: Om to uker samles to tusen delegater til den hittil største internasjonale konferansen om bistand. Den holdes i Busan, Sør-Korea. Målet er å sette kursen for framtidig effektiv bistand.

Sist oppdatert: 19.04.2015

Dessverre er åpenhet og innsyn i bistandsstrømmene blitt et stridsspørsmål. Kina, som etter hvert er blitt en viktig aktør innen utviklingssamarbeidet, mener disse prinsippene er greie når det gjelder nord-sør-samarbeid, men «burde ikke betraktes som en standard for sør-sør-samarbeid».

Håpet er at Busan-møtet skal bli enig om felles internasjonale prinsipper for alle hovedformer for bistand. I dag er det gjeldende avtaler for bistand fra land knyttet OECD-DAC-systemet, men det er ingen regler for bistand fra de nye giverlandene Brasil, India, Kina og Sør-Korea eller fra private stiftelser.

Hittil har noen utviklingsland som Rwanda gått i bresjen for åpenhet. Men det er ikke sikkert at alle regimer ønsker offentlig innsyn i det som flyter av bistandspenger inn i landet, og som kanskje flyter ut igjen til elitens oversjøiske bankkontoer.

Åpenhet om bistand kan vedtas på internasjonale møter, men er krevende å etterleve i praksis både på giver- og mottakersiden. Det viser flere reportasjer i denne utgaven. Det er en utfordring både for staten og hjelpeorganisasjoner å «følge pengene».

Når korrupsjon og misbruk avdekkes, er hjemlige mediekommentatorer og partipolitikere ofte kjappe med å kreve skjerpet kontroll. Mens  bistandsmyndighetene er raske med å love å følge opp. Samtidig er det et mantra i bistandsdebatten og i organisasjoners egen markedsføring at under ti prosent av bistandspengene går til administrasjon. Disse to forutsetningene, skjerpet kontroll og lave administrasjonskostnader, går ikke nødvendigvis godt i hop.

Både av hensyn til hjemlige skattebetalere og for å bidra sterkere i kampen mot korrupsjon i mottakerland bør staten og norske organisasjoner vurdere å bruke mer på administrasjon og kontroll i årene som
kommer.

Publisert: 18.11.2011 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.42.03