Klimaendringer gjør livet vanskelig i landsbyene i Kambodsja.

Når klimaendringene kommer nær

- Hva venter vi på? Fortsetter vi å drive rovdrift på naturen, blir ekstremvær en realitet over hele kloden, ikke bare i sør. Bente og Knut Iversen Foseide skriver om hvordan det er å oppleve klimaendringer i Kambodsja. - Det er våre venner som er truet, skriver de.

Sist oppdatert: 19.04.2015

141 mennesker er allerede døde på grunn av den verste flommen i Sørøst Asia på tiår. Hardest ramma er Kambodsja. Flere provinser har erklært kriseberedskap. Mange har blitt henta med helikopter fra hustakene sine.

200.000 hektar rismark er oversvømt, og matgrunnlaget for tusenvis av bønder risikerer å bli ødelagt. Tusenvis av mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av stigende vannmengder. De mangler hus, rent vann, har elendige sanitærforhold og rammes også av sult om ikke vannet synker raskt.

I fjor var det en alvorlig tørke på samme tidspunkt. Mer og mer uforutsigbare værtilstander gjør det svært vanskelig for mange familier i Kambodsja å planlegge inntekter og å skape seg et bedre liv vekk fra fattigdom. Majoriteten av de fattige er bønder som bor på landsbygda. De lever nærme naturen og er de som er mest sårbare for forandringer i været.

Hvor ligger ansvaret for klimaendringene? Regntid og oversvømmelse er ikke uvanlig i landa i Mekong-deltaet. Men ekstrem flom slik som nå er noe nytt, og det er bred enighet om at endringene i værforholdene er menneskeskapte. Dette kan forbrukere og politikere gjøre noe med, og vi har alle et ansvar for å gjøre hva vi kan. CO2-utslippene må ned, og den norske regjeringa må ta klimatrusselen på alvor.

Valgkampen er over nå, og partikamp og billige retoriske poenger må legges til side. Norge har stort potensiale for fornybare energikilder og vi har ikke tid til å vente lenger på å diskutere finansieringen av klimavennlig teknologi. Tida er overmoden for handling. Hva venter vi på? Fortsetter vi å drive rovdrift på naturen, blir ekstremvær en realitet over hele kloden, ikke bare i sør.

Hjemme i Norge kan vi sitte trygt i stua å høre om øyer i stillehavet som er i ferd med å synke fordi havnivået stiger, eller vi kan se bilder av tørkerammede Somalia på dagsrevyen. Nå når vi bor i Kambodsja merker vi klimaendringene på kroppen. Det er våre venner og kollegaer som får husene sine ødelagt og livene sine truet av flommen.

Bente og Knut Iversen Foseide, utsendinger for Misjonsalliansen i Kambodsja

Bidra du også!

Utekontoret er et populært forum på bistandsaktuelt.no hvor bistandsarbeidere og diplomater kan fortelle leserne om sin hverdag: gleder og sorger, møter med mennesker, prosjekter de arbeider med, eller noe annet. Skriv mellom 2000 - 3000 tegn og legg gjerne ved bilder. Sendes: hopseth@yahoo.com.

Publisert: 07.10.2011 10.35.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 17.03.20