Hopp til innhold

mandag 27. april 2015Bistandsaktuelt forside

Flere fattige i bistandsland

Antall fattige øker i typiske bistandsland, og går ned i land som Kina.

 De fleste av verdens fattige bor i land som i mer enn to tiår har mottatt veldig lite bistand.  Tre av fire fattige mennesker lever i land der bistand utgjør mindre enn en eller to prosent av brutto nasjonal inntekt , går det fram av forskning utført av Overseas Development Institute i London. India og Kina er typisk for slike land. Og slik har det vært i mer enn ti år. Det er ingen ny trend slik mange i den vestlige bistandsbransjen påstår.

– Derfor er det feil å si at det er nå flere fattige mennesker som bor i land som ikke er bistandsavhengige, skriver Jonathan Glennie. Han påpeker at mens antall fattige i verden har gått ned (hovedsakelig  i Kina), så han det faktisk økt i løpet av de siste årene i land som er store mottakere av bistand (der bistandsavhengigheten er over 10 prosent).

De fleste fattige bor i Kina og India.  Og 85 prosent av verdens fattige bor i kun 10 land:

India, Kina, Nigeria, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, DR Kongo, Etiopia, Tanzania og Filippinene. 

Tre av disse landene (Nigeria, DR Kongo og Etiopia) er blitt mer avhengige av bistand. Bistandsnivået i Tanzania er blitt halvert, men landet er fortsatt svært bistandsavhengig.

I syv av verdens ti fattigste land er bistanden blitt redusert de siste årene.

Glennie mener den gamle troen på at bistand var ”fattigdomsorientert” om den gikk til landene med lavest inntekt, istedenfor til mellominntektsland, ikke er dekkende. Han stiller også spørsmål ved om bistand er et egnet hovedredskap for å få slutt på fattigdom.

– En sterkere fokus på  finansielle strømmer for å støtte utvikling, som ikke er bistand,  er kanskje viktigere, skriver Glennie. Han mener det er behov for økt forskning om hvor, hvorfor og hvordan bistand har størst virkning i det  raskt skiftende landskapet for internasjonalt samarbeid.

 

Publisert: 04.06.2012

Sist endret: 01.06.2012

Bistandsaktuelt ønsker å fremme saklig debatt. Alle innlegg må være under fullt navn. Anonyme innlegg vil bli fjernet.

comments powered by Disqus