Hopp til innhold

lørdag 18. april 2015Bistandsaktuelt forside

Handler mer med Afrika og Asia

Import fra Sør-Afrika og Botswana skyver Afrika opp på statistikken over norsk utenrikshandel. Men resten av de afrikanske landene handlet vi mindre med i fjor.

ICAroser

Blomster fra Øst-Afrika på Ica. Norge handlet mer med Afrika i fjor enn året før, men mesteparten av handelen foregår med noen få, økonomisk relativt sterke land.

Vi handlet mer med Afrika i 2010. Importen fra Afrika økte med over syv prosent i løpet av fjoråret, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå, som ble sluppet i dag.

Kikker man bak tallet, gikk likevel importen fra de fleste afrikanske land ned. Økningen skyldes i sin helhet import fra Botswana og Sør-Afrika, mens importen fra andre land sank med over 40 prosent.

Norske bedrifters eksport av varer til Afrika økte samtidig med over 37 prosent.

Selv om Norge både kjøper og selger mer fra Afrika, er handelen med kontinentet svært marginal for Norge. Importverdien endte på 7,7 milliarder, mens eksporten utgjorde 7,9 milliarder kroner. Handelen med Afrika utgjør om lag to prosent av den norske utenrikshandelen, og er såpass liten at enkeltkontrakter kan gjøre merkbare utslag på statistikken.

Made in China

Importen fra Asia økte med 11 prosent fra 2009 til 2010. Dette utgjorde til sammen 16 prosent av Norges utenlandshandel.

Kina er den overlegent dominerende handelspartneren i Asia, deretter Japan. De viktigste varene fra Kina var ulike kontormaskiner og datautstyr, telekommunikasjonsapparater og -utstyr samt klær, sko og møbler. Eksempelvis kommer tre av fem bærbare PC-er fra Kina.

I tillegg til Kina ser man en betydelig økning i eksporten til Norge fra Malaysia, Indonesia, Singapore, Taiwan og Thailand.

Europa øker minst

Landene i EU og resten av Europa er Norges overlegent viktigste handelspartnere. Handelen med EU utgjorde i fjor 293,4 milliarder kroner. Det er eller to trejedeler av alt vi importerer (skip og oljeplattformer er ikke regnet med i tallene).

Eksporten til EU i 2010 var på 204,7 milliarder, eller 61 prosent av samlet eksportverdi. Handelen med Europa økte i 2010, men mindre enn handelen med andre land.

Til sammen eksporterte fastlands-Norge varer for 333,7 milliarder kroner i 2010, en oppgang fra 2009, da økonomisk krise drev handelen ned verden over. Økningen førte til et handelsoverskudd i 2010 på 19 milliarder kroner.

Publisert: 18.01.2011

Sist endret: 17.01.2011

Bistandsaktuelt ønsker å fremme saklig debatt. Alle innlegg må være under fullt navn. Anonyme innlegg vil bli fjernet.

comments powered by Disqus