- Skyldes regnskapsrot og pc-krasj

Ifølge styreleder Rino Solberg er det tomtekjøp, en ukyndig regnskapsmedarbeider og tekniske problemer som er årsaken til at det «mangler» penger i Child Africas regnskaper.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.04.2015 16.10.34

– Child Africas eget regnskap fra 2007 til 2011 viser at egenkapitalen i Uganda har minsket flere ganger uten at det forklares i regnskapet. Har dere tatt utbytte av Child Africa?

– Det er ikke tatt en eneste krone «ut av» Child Africa, men forklaringen på at det kan se sånn ut i regnskapet er sammensatt. Vi hadde dessverre en litt for fersk regnskapsperson i perioden 2009–2011, dette kombinert med PC-er som er brutt sammen på grunn av strømproblemer har skapt en del problemer. Vi har vært nødt til å rekonstruere deler av regnskapet. Det er trolig flere tomtekjøp i perioden 2008–2009 som feilaktig er falt ut av regnskapet, men tomtene er jo fremdeles der. Hos oss er det imidlertid bare en ting som teller, og det er at vi oppnår best mulig resultater med barna og de oppgavene vi tar på oss. Vi har hele tiden vært helt åpne i vår kommunikasjon og har ingenting å skjule. Et regnskapsmessig overskudd/underskudd kan også innvirke på egenkapitalen i enkelte tilfeller, slik at uansett hvilke resultater du får frem av dine analyser så gir dette ikke noe riktig bilde av Child Africas drift, da dette ikke er et vanlig firma, som kan ta ut overskudd.

Korrupsjon

– Dere har endret planer og utsatt skolebygging mange ganger. Hvorfor? 

– Dette skyldes at vi etter hvert vet mer om hvor enorm lang tid det tar å måle opp land, registrere skjøter, tegne og beregne skolens bygninger, skaffe byggetillatelse og lignende, uten å måtte gi etter for korrupte kommunale ansatte. For ikke å snakke om at det har tatt betydelig lenger tid å skaffe finansiering av alle våre planer enn det vi opprinnelig hadde trodd. Vi tenker imidlertid langsiktig og det viktigste er at vi ikke gir opp skolebyggingen.  Vår plan er fremdeles å bygge en skole for 2000 barn både i Kabale og på Equator og vi har nå delt dette opp i mange faser slik at vi i alle fall starter opp, så får tiden vise hvor raskt dette kan gå.

– Dere har bygd én skole, men samlet inn ca 15 millioner kroner til skolebygging. Kunne man ikke forvente mer for en så stor sum?

– For det første har vi ikke bygd én, men to skoler, samt fullrestaurert 2 skoler i Kenya. Og utgangspunktet for beløpene du har valgt er helt feil og selvfølgelig vil også da summene bli helt feil. Det er ikke slik at inntektene fra telefonsalg kun er til skolebygging og automatisk settes av til skolebygging separat, da disse pengene også er ren støtte til CA og derfor dekker driften av organisasjonen generelt. Allikevel har vi greid å bygge det vi har greid, noe vi har fått mye ros for av blant annet de kommunale myndigheter i Kabale. Det er kun Bistandsaktuelt som hele tiden mener det er noe feil med det vi gjør. Vi har bygd to skoler, har 60 ansatte og hjelper ca 900 barn. Jeg skulle like å se den organisasjonen som får mer ut av pengene enn Child Africa. 

Døveskole

– Dere kaller skolen i Kabale «døveskole». Men det er under 5% av barna som er døve?

– Pilotprosjektet vårt med 11 faste døve barn har satt spor etter seg langt utover Ugandas grenser og blir betegnet som meget vellykket, med integrasjon av døve barn med de hørende. Vi har samarbeidet med en tidligere professor ved Cambridge University og har også samarbeidet nært med døveforbundet i Uganda. Pilotprosjektet har dessverre tatt mye mer tid enn beregnet og flere døve barn kommer etter hvert.

– Vi har regnet ut at under ti kroner av hver 100-lapp Child Africa samler inn via telefonsalg faktisk brukes direkte på barna. Er ikke det veldig lite?

– Jeg forstår hvorfor du ønsker å leke med tallene på denne måten slik at det kan se verst mulig ut, og det har du også gjort tidligere. Men uansett hvilke spekulasjoner du gjør så stemmer dette ikke med virkeligheten. For hva er det som ligger i uttrykket direkte på barna? HELE driften i Kabale og på Equator er jo egentlig penger som blir brukt direkte på barna i og med at de som jobber der jobber direkte med og for barna hver dag. Men hvis du bare ser på de punktene i regnskapet som omhandler barnesaker så blir jo alt helt skjevt. Vi har nå også startet vårt eget ringesenter som vil bidra til å redusere kostnadene ved innsamling. 

Åpenhet

– I 2009 sa du til Bistandsaktuelt at «hver krone skulle gjøres rede for» og at regnskapet skulle legges ut på CAs hjemmesider i løpet av 2010. Hvorfor har dette ikke skjedd?

– Hver krone er gjort rede for og alt fremkommer i regnskapene våre. Å legge ut regnskapene på nettsiden har vi ikke sett på som høy prioritet, da Bistandsaktuelt er de eneste som noen gang har etterspurt dette. På den annen side så skal vi gjøre også det, sannsynligvis i løpet av året. Våre regnskaper er offentlig tilgjengelige både i Norge og i Uganda. Jeg tok med regnskapene for både Norge og Uganda uoppfordret til vårt første møte med Bistandsaktuelt i 2009, og det skulle vel tyde på at vi var og er transparente.

Publisert: 15.04.2013 08.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.10.34