Flere tusen afrikanske politifolk har fått opplæring gjennom Training for Peace-porgrammet. Her er politistyrker fra Den afrikanske unionen på patrulje i Mogadishu, Somalia. Fotos: UN Photo

Gjennomslag for norsk fredsprogram i Mali

Det norsk-støttede programmet, Training for Peace, har fått gjennomslag og spiller en sentral rolle i den nye fredsstyrken som Den afrikanske unionen (AU) sender til Mali.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 18.10.47

– For første gang har freds- og sikkerhetsrådet i Den afrikanske unionen (AU) vedtatt en fredsoperasjon som består av både militære og sivile deltagere. Ved siden av de 9000 soldatene som skal sendes til Mali blir det også med sivilt politi og menneskerettighets observatører, sier seniorrådgiver Kjell Hødnebø i Utenriksdepartementet.

– Endelige har Trening for fred fått gjennomslag for at sivile komponenter skal bli en del av en stor fredsoperasjon. Partnere fra initiativet sitter nå sentralt i AU i Addis Abeba og bidrar med utformingen av den nye politikken, sier Hødnebø, som styrer programmet fra norsk side.

Han tror at sivile fredsarbeidere også vil gradvis bli en mer integrert del av AUs operasjon i Somalia.

De siste årene har det skjedd store endringer i internasjonale fredsoperasjoner. Klassiske fredsoperasjoner, som den i Libanon der Norge bidro med soldater, var å holde fred mellom to land. I stadig større grad må fredsoperasjoner nå hanskes med opprørere i enkelte land, slik som i Mali, Darfur og Øst-Kongo.

– Det kan være snakk om grupper som føler seg tilsidesatt i et land. Ofte er det problemer som ikke kan løses militært. I stadig større grad knyttes fredsoperasjoner til langsiktig statsbygging. Det er økende behov for sivile personer for fredsbygging, sier Hødnebø.

Samtidig skiller en del av AUs operasjoner seg fra tilsvarende FN-operasjoner. Mens FN har fokus på fredsbygging eller bevaring, ønsker afrikanske lande en skarpere tilnærming der troppene er fredsopprettende. Det betyr at de har mandat til å gripe inn og i større grad utfordre opprørsgrupper militært.

AU har, i tillegg til styrkeoppbyggingen i Mali, drevet det de kaller «fredstøttende» operasjoner i Somalia, Darfur og Burundi. Unionen er helt avhengig av internasjonal støtte og finansiering for å drive disse operasjoner og for å ha råd til opplæring av ulike grupper til å delta i slike operasjoner.

Siden 1995 har Trening for fred trent opp mange tusen afrikanske politifolk som har deltatt i ulike oppdrag på kontinentet. De læres spesielt opp om behovet for beskyttelse av sivile. Samtidig har programmet som mål at 40 prosent av politistyrkene som deltar i fredsoperasjoner skal være kvinner. Andelen er foreløpig 20 prosent.

Training for Peace

  • Støttes av Norge med 28 millioner i året.
  • Programmet startet i 1995 og skal vare ut 2015
  • Hovedformålet er å trene opp sivilt politi, menneskerettighets observatører og andre sivile til å delta i fredsoperasjoner i Afrika.
  • Initiativet støtter forskning, kursing av politistyrker, utvikling av politikken bak fredsoperasjoner og rekruttering til et beredskapsgruppe.
  • Noen av partnerne er:  African Centre for the Constructive Resolution of Disputes ACCORD (basert i Durban, Sør-Afrika), Institute for Security Studies (basert i Pretoria, og Nairobi), African Civilian Response Capacity for Peace Support Operations AFDEM (Bulawayo), Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (Accra), NUPI (Oslo), Politidirektoratet (Oslo).

Publisert: 18.03.2013 09.53.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.10.47