Kartlegger norske bedrifter

Norske investeringer i Afrika har økt kraftig de siste årene. Fellesrådet for Afrika har kartlagt dem.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 19.04.2015 18.10.56

På Fellesrådets nettsider finner men nå en oversikt 105 norske selskaper, som opererer i til sammen 44 land på det afrikanske kontinentet.

–Vi begynte å lage en oversikt fordi vi jobbet med en spørreundersøkelse blant norske bedrifter som opererer i Afrika. Ta tok vi blant annet kontakt med alle de norske ambassadene, men oppdaget at listene som fantes var fullstendig utdaterte, sier Fellesrådets daglige leder Magnus Flacké.

Fellesrådets database er laget på bakgrunn av norske ambassader i Afrika, selskapenes egne nettsider og årsrapporter, informasjon fra BI samt internettsøk. Han håper deres database kan føre til at det blir lettere å drive journalistikk overfor norske bedrifter i Afrika.

– Det hender ofte at journalister ringer til oss når de skal et sted for å høre hvilke selskaper som finnes i landet, sier Flacké.

Tyvedobling

En studie utført ved Handelshøyskolen BI sier at antallet norske bedrifter som har investert i Afrika har økt fra ca 80 til over 400 siden årtusenskiftet, altså en seksdobling.

Magnus Flacké sier at BI har brukt mye av det samme materialet som Fellesrådet.

– Grunnen til at tallene er forskjellige er måten vi teller på. Når for eksempel Wilh. Wilhelmsen oprererer i 23 land er de telt 23 ganger i BIs undersøkelse, men én gang hos oss.

Samtidig har investeringene spredt seg fra 11 til 39 afrikanske land. Hovedtyngdepunktet for offshore olje og gass-selskaper er i Vest- og Midt-Afrika, mens grønne ressurser og fornybar energi er konsentrert om Øst- og Sør-Afrika.

– En seksdobling er egentlig en underdrivelse, fordi investeringene også har vokst i størrelse. Ser man på beløpene som blir investert, vil jeg anslå at det har vært en tyvedobling, mener BI-professor Torger Reve.

Støtte til næringslivet

Sikkert er det ihvertfall at næringslivet har fått en større plass i norsk utviklingspolitikk.

Fra 2002 til 2011 har bistanden til næringsutvikling over statsbudsjettet blitt mer enn seksdoblet til 1,98 milliarder, ifølge en rapport som nylig ble utgitt av Forum for Utvikling og Miljø. Det er 7,2 prosent av det totale bistandsbudsjettet. Litt over halvparten av dette er overføringer til Norfund for å styrke fondets kapitalgrunnlag.

Siden 2002 har rundt tusen norske bedrifter og foretak fått støtte fra Norfund, Norad, UD eller Fredskorpset. De fleste får fra noen titusen kroner opp mot en million. Ifølge rapporten er det imidlertid uklart hvilken konkret utviklingseffekt næringslivets investeringer har.

– Vi har liten kunnskap om ringvirkningene av investeringene har gitt, og hvilke reelle utviklingsresultater denne formen for bistand har skapt, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø.

Database: Fellesrådets sider med landinformasjon og norske bedrifter

Publisert: 11.03.2013 03.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.10.56