- Kutt i info-støtten er katastrofalt for debatten

Regjeringen foreslår å kutte støtten til norske organisasjoners informasjonsarbeid med 31 millioner kroner – fra 91 til 60 millioner kroner. KrF vil gå til Stortinget og be regjeringen reversere forslaget.

Av Tor Aksel Bolle og Espen Røst Sist oppdatert: 19.04.2015 18.04.32

- Dette er katastrofalt for norsk utviklingsdebatt, mener leder i LNU, Stian Seland.

I budsjettforslaget for 2015 heter det at «Regjeringen ønsker en omlegging og spissing av informasjonsstøtten». I kroner og øre betyr det at støtte foreslås redusert fra 91 millioner kroner i år til 60 millioner kroner i 2015. Det er i dag om lag 50 norske organisasjoner som mottar støtte for å informere om globale spørsmål og skape debatt.

Stian Seland, som er leder av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er meget kritisk til kutten som foreslås.

- Regjeringen viser fullstendig mangel på forståelse for hvordan frivillige organisasjoner fungerer. Dette er katastrofalt for norsk utviklingsdebatt, sier Seland

LNU er blant organisasjonene som deler ut prosjektmidler fra informasjonsstøtten. Seland mener kuttene kan få negative konsekvenser både for debatten i Norge og effekten av norsk utviklingspolitikk:

- I 2013 konkluderte OECD med at norsk utviklingspolitikk er god, fordi myndighetene samarbeider med et aktivt sivilsamfunn om å utvikle en politikk som fungerer. Med denne reduksjonen i informasjonsstøtten, reduserer regjeringa sivilsamfunnets mulighet til å bidra i utviklingspolitikken. Dette vil gi mindre resultater, og vil føre til at utviklingspolitikken blir dyrere og dårligere, sier Seland.

Regjeringen ønsker ikke lenger å støtte sekretariatsfunksjoner eller skolering av organisasjonenes egne medlemmer.

- Bryter med Stortingets føringer

Sidsel Aas er daglig leder av Rorg-samarbeidet, et sekretariat for de fleste av organisasjonene som mottar info-støtte. Hun er bekymret over kuttforslaget til regjeringen. Samtidig mener hun selv det som står om info-støtten er såpass uklart at det er foreløpig er vanskelig å si for mye om konsekvensene.

-  Det som står i budsjettforslaget bryter jo med tidligere føringer for info-støtten som er lagt av Stortinget. Samtidig er teksten veldig uklar, det er rett og slett litt vanskelig så skjønne konkret hvem og hva som skal kuttes, sier Aas. 

Hun mener kuttene, hvis de rammer de mange mindre organisasjonene som er med i Rorg-samarbeidet, kan gi en dårligere utviklingsdebatt i Norge.

- Foreløpig blir dette kun spekulasjoner, men hvis de små og mellomstore organisasjonene rammes av kutt vil det svekke mangfoldet og kvaliteten på utviklingsdebatten, sier hun

- Vi føler vi har bred politisk støtte for info-støtten, både fra KRF og Venstre og fra AP og SV. Men samtidig er det jo mange saker som skal opp når budsjettet behandles.  Vi kommer nå til å sette oss ned med våre samarbeidspartnere og legge en strategi videre budsjettbehandlingen på Stortinget, sier Aas.

Den største mottakeren av infostøtte er FN-sambandet.

– Det er et dramatisk kutt på over en tredjedel av informasjonsstøtten, som vil få uheldige konsekvenser for nordmenns tilgang til informasjon om internasjonale spørsmål, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.

Ønsker videreføring

Krf har vært opptatt av informasjonsstøtten som en viktig mekanisme for å skape engasjement og kunnskap om norsk utviklingspolitikk. Det sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til Bistandsaktuelt

- Organisasjonene har gjort et veldig viktig arbeid og vi har hele tiden sagt at vi ønsker å videreføre dette på et høyt nivå også i neste års budsjett, sier Ropstad, som presiserer at det er vanskelig å lese ut av statsbudsjettet akkurat hvordan disse kuttene vil påvirke informasjonsstøtten og dens funksjon.

- Nå har vi akkurat fått dette i hendene, og har ikke full oversikt over hva dette betyr konkret enda. I utgangspunktet kommer vi til å stille mange kritiske spørsmål til regjeringen: Vi vil selvsagt være med å diskutere hvordan dette kan innrettes, men er kritisk til kuttet slik det er presentert nå. Og om det skal diskuteres endringer på informasjonsstøtten bør vi gjøre dette helhetlig. Utgangspunktet nå er at vi vil gå til Stortinget og be om at regjeringen omgjør dette forslaget, sier Ropstad.

Publisert: 08.10.2014 15.34.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.04.32

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.