Under sitt besøk i Myanmar skal Børge Brende blant annet møte opposisjonsleder Aug San Suu Kyi. Den norske Burmakomité mener norske myndigheter må tydeliggjøre et engasjement for demokratiprosessen i landet. – Mange er bekymret for om den politiske opposisjonen er klar for regjeringsmakt. Dersom valget blir fritt og rettferdig vil de trolig vinne. Spørsmålet er da hvordan Norge kan bidra til å bygge tilstrekkelig kompetanse, sier Audun Aagre. Foto: Soe Zeya / Reuters / NTB Scanpix

- Må bruke norsk næringsliv i demokratikampen

Burmakomiteen er overrasket over norske myndigheters tilnærming til makthaverne i Naypyitaw, og hevder reformprosessen i Myanmar er drevet fram av økonomiske motiver. I morgen åpner Børge Brende Telenors nye kontor i Yangon. – Norge må bruke norsk næringsliv slik at det kan drive frem politiske endringer, sier Audun Aagre.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.41

President Thein Seins regjering har levert reformer som må anerkjennes. Samtidig; det er langt igjen før Myanmar er et demokrati. Militæret kan fortsatt blokkere endringer for å komme videre i reformprosessen, og grunnloven er et hinder for demokrati og fred. Norge og det internasjonale samfunnet spiller en sentral rolle i å bygge opp demokratiet der også opposisjonen og Aung San Suu Kyi må få kompetanse til å være et reelt alternativ, mener Den norske Burmakomité.

- Økonomisk støtte er viktig

- Norge har gått i bresjen for å heve sanksjoner, slette gjeld, styrke myndighetenes kompetanse og støtte fredsprosessen. Det viktig å dytte reformene i retning av et reelt demokrati, og ikke ende opp å styrke autoritære strukturer som har åpnet for business, sier Audun Aagre, daglig leder i organisasjonen.

I morgen lander utenriksminister Børge Brende i Myanmar. Høyre-ministeren reiser til landet for å tydeliggjøre at Norge fortsatt vil ha et sterkt engasjement for fredsprosessen og demokratiseringen i landet.

Brende skal møte både president Thein Sein og opposisjonsleder Aung San Suu Kyi.

"Fredsprosessen i Myanmar er inne i en avgjørende fase der internasjonal politisk og økonomisk støtte er viktigere enn noen gang," heter det i en pressemelding fra utenriksdepartementet.

Alvorlige menneskerettighetsbrudd

Brende vil foruten møter med de to lederne også møte andre sentrale politikere, representanter for væpnede etniske grupper, sivilt samfunn og forskningsmiljøer. Utenriksministeren ønsker også markere det langsiktige utviklingssamarbeidet, blant annet ved holde et innlegg om bærekraftig naturressursforvaltning og energi for en av Myanmars politiske tenketanker.

Burmakomiteen mener Norges innsats for demokrati og menneskerettigheter siden 1990-tallet har vært viktig. Som leder av parlamentarikernettverket PD Burma var Børge Brende en aktiv bidragsyter i dette arbeidet, med et sterkt engasjement for å løslate politiske fanger. Samtidig mener organisasjonen norske myndigheters manglende vilje til å ta opp alvorlige menneskerettighetsbrudd er bekymringsverdig, og poengterer at Oljefondets investering i et kontroversielt olje- og gassprosjekt også har bidratt negativt.

- I dag oppfattes Norge som det landet som går lengst i å støtte en regjering som ikke er demokratisk valgt. Jeg er overrasket over hvor utbredt denne holdningen er, og det virker som Norge nå skinner sterkere i regjeringskontorene i Naypyitaw enn hos den politisk opposisjon og etniske minoriteter. Det bør være et tankekors for en norsk utenriksminister, sier Aagre.

- Bekymret for opposisjonen

Han sier at etter 50 års militærdiktatur er det nødvendig styrke myndighetenes kompetanse etter tiår med militærdiktatur, men at det er minst like viktig å styrke et uavhengig og kritisk sivilt samfunn, og bidra med opplæring til politiske opposisjonspartier som ligger an til å vinne valget.

- Mange er bekymret for om den politiske opposisjonen er klar for regjeringsmakt. Partiene var inntil nylig ulovlige. Lederne har sittet fengslet i mer enn ti år. Selvsagt er de ikke klare. Men i et demokrati er det velgerne som bestemmer. Dersom valget blir fritt og rettferdig vil de trolig vinne. Spørsmålet er da hvordan Norge kan bidra til å bygge tilstrekkelig kompetanse, sier Aagre.

Under Brendes visitt i det tidligere militærdiktaturet vil utenriksministeren også delta på åpningen av Telenors nye kontor i Yangon. Aagre i Burmakomiteen hevder reformprosessen i Myanmar var motivert ut fra et ønske om å øke vestlige investeringer for å balansere Kinas politiske og økonomiske dominans. Aagre mener norske myndigheters gode relasjoner til landets myndigheter kan bidra:

- Norske myndigheter må bruke norsk næringsliv slik at det kan drive frem politiske endringer, sier Audun Aagre.

- Må stille krav

Det internasjonale samfunnet og Norge må stille krav til hva slags endringer man forventer for å slippe løs investeringer. Om man gjør det, er det langt større sjanser for at politiske endringer faktisk vil skje, mener han:

- Balansering av makt er grunnmuren i ethvert demokrati, som igjen innebærer friksjoner. Å tro at ensidig støtte til Thein Sein vil skape demokrati er en feilslutning. Hvis man ikke tør å utfordre skaper man heller ingen endringer. Å gå fra diktatur til demokrati er ikke lett, men i et samfunn hvor maktbalansen er helt skjev, er det desto viktigere at internasjonal støtte brukes til å skape balanse i regnskapet. De to neste årene blir helt avgjørende, hvor en sterk politisk opposisjon og et sterkt organisasjonsliv er viktige byggesteiner.

Publisert: 28.02.2014 11.30.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.41