Vaksiner redder liv. Nå trappes arbeidet med å bekjempe polio opp. Foto. Bistandsaktuelt/arkiv

En milliard til kampen mot polio

De neste seks årene gir Norge en milliard kroner til Gavis arbeid for å bekjempe polio. Sykdommen er igjen på fremmarsj og Verdens helseorganisasjon frykter en ny epidemi.

Av Hege Opseth Sist oppdatert: 19.04.2015 16.05.41

80 prosent av verdens befolkning lever i områder som er erklært fri for polio. Men en poliofri verden er ikke innen rekkevidde før det er mulig å nå befolkningen i krigsherjede land. Polio, som i stor grad rammer barn under fem år, igjen er på fremmarsj i noen av verdens mest sårbare stater. Sykdommen gir lammelser og er uhelbredelig. Land som Syria og Somalia er hardt rammet.

Utenriksminister Børge Brende påpeker at bare i Somalia er det 500 000 barn som ikke blir nådd med vaksiner på grunn av sikkerhetsproblemer. Også i Syria er det rapportert om nye tilfeller. Og polio er endemisk i land som Nigeria, Pakistan og Afghanistan.

-  Det internasjonale samfunnet står ved et veiskille i innsatsen for å utrydde polio. Norges støtte til Gavi er avgjørende for arbeidet vårt med å styrke rutinevaksinering med mål om å få ein poliofri verden, seier Seth Berkley i vaksinealliansen Gavi. 

Han møtte Brende i Oslo mandag for å signere avtalen som sikrer en drøyt milliard norske kroner de neste seks årene. 

-  Jeg er glad for at vi har skrevet under en avtale med Gavis  får å støtte innsatsen i arbeidet for å utrydde polio. Vi har en unik mulighet til å utrydde denne smittsomme og invalidiserende sykdommen, men det vil kreve en ekstra innsats dersom vi skal lykkes, sier utenriksminister Børge Brende. 

Økningen på 190 millioner kroner i året skal gå til poliovaksine i 73 av verdens fattigste land. Dette inkluderer da Pakistan, Afghanistan og Nigeria, hvor man ikke har kontroll med viruset.

I fjor støttet Norge Gavi med 750 millioner kroner, og er dermed den tredje største giveren til organisasjonen. Norge har bidratt med om lag ti prosent av organisasjonens budsjett, rundt fem milliarder kroner totalt, fra 2000 til 2013.

Gjennom Gavi har millioner av barn blitt vaksinert og over seks millioner liv er spart.

 

Publisert: 02.06.2014 14.20.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.05.41