KrF mener yrkesutdanning er veien å gå for å skaffe flere arbeidsplasser i fremtiden.

Etterlyst! 600 millioner jobber

Ifølge FN er vi 10 milliarder mennesker på jorden i 2050. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen beregner verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser bare innen 2020. Brende vil satse på yrkesopplæring.

Av Anne Håskoll-Haugen Sist oppdatert: 19.04.2015 18.05.38

– Vil regjeringen løfte jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land? spurte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) utenriksminister Børge Brende i Stortinget forrige uke. 

Ropstad legger vekt på at Verdensbanken har tatt til orde for at jobbskaping i langt større grad må prioriteres i utviklingssamarbeidet. Samtidig mener han at næringsutvikling er et av de mer krevende innsatsområder innen bistanden. Ropstad mente samtidig at næringsutvikling er svært vanskelig og viste til en langtidsstudie utført av Det internasjonale valutafondet som sier at innsatsen for utdanning og helse gir bedre resultater enn mer næringsrettede prosjekter. 

– Kristelig Folkeparti ønsker at en del av veksten i norsk skolebistand skal gå til tekniske fagskoler og til praktisk yrkesutdanning. Slik kan vi bidra til å fremme entreprenørskap og næringsutvikling, sa Ropstad i interpellasjonen.

Mer næringsliv

Brende bekrefter ikke at jobbskapning er en ny hovedprioritering, Regjeringen har til nå flagget utdanning som jobb nummer én i utviklingspolitikken. Han knytter derimot behovet for å skape jobber til utdanningssatsingen og avslører at de i meldingen til Stortinget om utdanning for utvikling som lanseres 13. Juni vil gå inn for at Norge løfter yrkesopplæring og høyere utdanning på den internasjonale utviklingsagendaen.

– Målsettingen er å bidra til at utviklingsland selv blir i stand til å møte behovet for kvalifisert arbeidskraft og sysselsetting, sa Brende.

Brende foralte at sammen med NHO og norske bedrifter ser Utenriksdepartementet nå på hvordan de kan etablere et godt partnerskap for nettopp å sikre at unge mennesker får relevant utdanning tilpasset behovene i det lokale arbeidsmarkedet.

– I regjeringserklæringen la vi vekt på at økt handel, næringsutvikling og investeringer er avgjørende for økonomisk vekst og varig fattigdomsreduksjon. Statsbudsjettet regjeringen legger frem for 2015, vil ha en profil som speiler dette, sier han i svaret til Ropstad. 

Friere verdenshandel

Verdensbankens årlige utviklingsrapport var i 2013 viet sysselsetting. Rapporten påpeker at de arbeidsplassene som reduserer fattigdom, binder økonomien opp mot globale markeder og bygger tillit, har størst utviklingseffekt. Den viser også at lønnet arbeid skaper langt større utviklingseffekter enn andre typer pengeoverføringer.

– Innenfor WTO arbeider regjeringen bl.a. for en friere verdenshandel, fordi dette best ivaretar både norske interesser og gir fattige land økt markedsadgang. Samtidig har vi igangsatt en bred gjennomgang av hele næringsutviklingspolitikken, sa Brende. 

Han fortsatte:

– Utdanning er nøkkelen til utvikling. Med utdanning skapes det også en etterspørsel etter arbeid, det skapes arbeidsplasser. Hvis man kombinerer dette med entreprenørskap, er det grunnlaget for at fattigdom kan avskaffes. Så dette med jobbskaping, næringsutvikling og investeringer er og vil være et viktig punkt i en fremtidsrettet utviklingspolitikk.

Les referatet fra Stortingets høringstime her

Publisert: 09.06.2014 18.50.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.05.38

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.