Norsk forretningside vil utnytte vil utnytte overtallige frakteskip som flytende vannrenseanlegg i land som mangler rent vann. Illustrasjon: DNV GL

Gamle tankskip kan få nytt liv som renseanlegg

Norsk selskap vil bygge om utrangerte skip til renseanlegg. Slike flytende anlegg skal hindre forurensing og samtidig produsere rent vann.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.47

Markedet kan være stort i land og regioner der kapasiteten på landanlegg for vannrensing er for liten.

Å bygge nye renseanlegg på land kan mange steder være dyrt og vanskelig, spesielt i kystområder og i byer.

Samtidig finnes det mange overtallige skip i verden, påpeker gründer Sigmund Larsen i selskapet EnviroNor.

– Skip kan gå ut på dato, men likevel være gode fartøy som kan brukes i tjue etter tretti år til, sier Larsen til Bistandsaktuelt.

Forretningside

Hans forretningside er å utstyre skip med renseanlegg om bord. Disse kan seiles til stedet de skal operere og deretter kobles på eksisterende avløpsnett gjennom rørledninger.

Mens avfallsstoffene skilles ut og får forsvarlig håndtering, pumpes rent vann tilbake til land.

Ideen er kun på skrivebordet. Det er imidlertid allerede interesse fra land som Pakistan og Indonesia.Lager rent vann

Sammen med DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) har EnviroNor utformet ulike varianter av forretningsideen, beregnet på ulike forhold.

I én utforming tenker man seg et permanent, flytende renseanlegg som behandler skittent avløps- og kloakkvann fra land. Når vannet er renset er det rent nok til å bruke til vanning eller industrielle formål. Det pumpes da tilbake på land.

Indirekte kan det bety at tilgangen også på drikkevann øker.

– Mange steder i verden hvor det ikke er drikkevann til alle bruker man rent vann til å for eksempel vanne golfbaner, påpeker prosjektleder Petter Andersen i DNV GL.

– Supplement

Det er også mulig å seg for seg flytende vannfabrikker som produserer rent drikkevann fra elvevann. Til slike prosjekter peker EnviroNor og DNV GL på mindre fartøy, gjerne ombygde prammer som kan ankre opp i en elv utenfor en by.

– Dette kan være et veldig godt supplement til landbaserte renseanlegg, sier Andersen.

Flytende renseanlegg som kan settes inn i nødhjelpssituasjoner kan også være en mulighet.

Miljøorganisasjonen WWF Norge og Røde Kors i Norge støtter planene. Utenlandssjef Tørris Jæger i Røde Kors peker på at målet ikke bare vil være å produsere rent vann, men også å redusere forurensning.

Det kan i mange tilfeller gi bedre livsbetingelser, for eksempel for folk som bør i elvedeltaer. Også på Gaza-stripen eller andre områder der saltinntrenging i grunnvannet er et problem kan flytende renseanlegg være en løsning.

Krever infrastruktur

I land som har den nødvendige infrastrukturen kan både offentlige myndigheter og private vannverk være kundene. En forutsetning er at det finnes et fungerende avløpssystem på land.

Foreløpig mangler både investorer og kunder.

– Vi møter stor velvilje, sier imidlertid gründer Sigmund Larsen optimistisk.

Målet er å få realisert ett prosjekt i løpet av ett til to år, slik at man vise i praksis at ideen fungerer.

Publisert: 18.02.2014 02.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.47