– Det er nærmest umulig ikke å være korrupt som forretningsmann i Afrika, fastslår administrerende direktør Eirik Jarl Trondsen etter sju års arbeid med næringsliv i Øst-Afrika. Gjermund Glesnes 

Kenya-gründer advarer regjeringen

– Næringsminister Monica Mæland må tenke nøye gjennom hvordan Norge skal investere i Afrika. Korrupsjonen florerer, advarer Eirik Jarl Trondsen. Den norske næringslivslederen har sju års fartstid fra næringslivssatsinger i Øst-Afrika.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 19.04.2015 18.05.38

«Etter å ha drevet med næringsliv i Kenya og Uganda siden 2007, med fast bosted i Kenya kan jeg med hånden på hjertet si at det nærmest er umulig ikke å være korrupt som forretningsmann i Afrika», skriver han i et åpent brev til næringsministeren på bistandsaltuelt.no.

Trondsen er administrerende direktør i selskapet Energy Africa som har kontorer i Kenya og Uganda. Han applauderer en forsterket norsk næringslivssatsing i Afrika, men retter samtidig en advarende pekefinger mot naiv idealisme i møtet med afrikansk virkelighet.

Den norske næringslivslederen beskriver hvordan prosesser i Øst-Afrika ofte trekker ut i tid, fordi offentlige tjenestemenn forventer seg «økonomiske goder». Arbeidstillatelser, godkjennelser, sertifikater og importpapirer blir borte eller forsinkes i påvente av smøring.

Bestikkelser 

Han forteller at de fleste større utenlandske firmaer løser problemet ved hjelp av konsulenter som tar seg betalt «for å få papirene på plass», eller importerer varer.

«En ting er sikkert; det blir som regel betalt under bordet!», skriver Trondsen.

«Business er bedre enn bistand, men business i korrupte og ustabile stater som ikke respekterer menneskerettigheter, er ikke nødvendigvis en løsning i seg selv», fastslår han.

Han mener at et hovedproblem ved investeringer i Afrika er at «styresettet stort sett fortsatt er dårlig. Derfor vil man ved privatinvestering i Afrika ofte indirekte støtte korrupte regimer som kontrollerer store deler av økonomien. Inkludert de største firmaene. For det er liten tvil om at det er meget tette bånd mellom næringsliv og politikk i Afrika.», skriver han. 

Lav profil

«Jo større business man driver, jo mer korrupsjon skal til, og jo mer blir business en medvirkende årsak til å opprettholde korrupsjonen, og korrupte regimer. Derfor er et godt tips til de som skal investere i Afrika å holde en lav profil, heller flere små firmaer enn et stort, og hold deg under radarene til lokalpolitikere og offentlige myndigheter.  Men, selvfølgelig med alt det formelle i orden, slik at man ikke kan utsettes for press. 

Det er også en klar fordel og være langt borte fra statlige eller halvstatlige bedrifter, da disse ofte er over gjennomsnittet korrupte.»

Trondsen advarer mot en naiv tro på at norske verdier vil kunne forandre verden. «Det man kan håpe på er at man medvirker til en ny type kultur i oppstartede bedrifter basert på nordiske businessprinsipper om likhet, ansvar for eget arbeid og stor grad av frihet.»

Feil partnere

Energi-selskap-direktøren er kritisk til investeringslandene som norske selskaper har valgt så langt – «land som Uganda, og Kenya, eller energirike land som Angola og Mosambik».

Han mener at Norges bidrag heller bør være å investere i land som tar kampen mot korrupsjon på alvor. Et av de få landene som går den veien er Botswana, mener Trondsen.

Det var i VG mandag 2. juni at næringsminister Monica Mæland tok til orde for en norsk næringslivssatsing i Afrika sør for Sahara.

Næringsministeren skisserte tre satsingsområder for regjeringen:

  1. Å fremforhandle handels- og investeringsavtaler med afrikanske land.
  2. Å øke Innovasjon Norge sin tilstedeværelse i afrikanske land. (I dag har de kontorer bare i Sør-Afrika og Kenya.)
  3. Å inviterer næringslivet med på flere norske delegasjonsbesøk til Afrika.
Eirik Jarl Trondsen.
Publisert: 06.06.2014 13.43.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.05.38

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.