Arbeidere ved HIK Abalone Farm i Hermanus, der Norfund er indirekte eier, får tilbud om helsesjekk. Foto: Wayne Conradie / picturingafrica.com

Tusenvis av jobber i utsatte industrier

Ved utgangen av fjoråret var 314 000 mennesker sysselsatt i virksomheter der Norfund var medinvestor eller långiver. CMI-forsker mener man kan ikke vite om hvor mange arbeidsplasser kan tilskrives Norfund. Jordbruksprosjektene i Afrika sysselsetter tusenvis av mennesker, men det er også der Norfund sliter mest.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 18.05.39

I Stortinget torsdag sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en interpellasjon: «For at utviklingslandene skal komme varig ut av fattigdom er det avgjørende at det skapes arbeidsplasser og at man lykkes med næringsutvikling. Økonomisk vekst er en viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling, men denne veksten må komme flere enn eliten i landet til gode.» Han spør utenriksministeren om han vil love «jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land». Det er noen Brende allerede har sagt at han skal gjøre.

Norfund er en av regjeringens hovedvirkemidler for å få dette til. I årsberetningen for 2013 trekker Norfund fram de viktigste utviklingseffekter av virksomheten til de 630 selskapene der de har investeringer.

 • 314 000 mennesker sysselsatt
 • kvinneandelen er 38 prosent i virksomhetene
 • 5,9 milliarder kroner i selskapsskatt, avgifter og lisenser er betalt av selskapene til myndighetene i investeringslandene
 • ren energi tilsvarende elektrisitetsforbruket til 8,9 millioner mennesker er produsert.

Dette er samlede beløp. Tallene er ikke vektet i forhold til Norfunds andel av investeringene i disse selskapene – noe som kan variere fra 5 til 50 prosent.  Norfund opplyser at de har gått bort fra å presentere vektede tall. De mener det blir «en så teoretisk øvelse».  Om man vekter med eierandel vil lån måtte vektes med 0, selv om lån ofte bidrar til at virksomheter kan utvide aktiviteter og ansette flere.

–  Et av våre kriterier for å investere i et selskap er at vi er et tillegg, at selskapet ikke skal ha tilgang til kapital i ordinære markeder. Veldig ofte ville ikke selskapet ha blitt etablert eller utvidet aktivitet uten oss. Da synes vi det totale tallet er relevant å rapportere på, men prøver å være tydelig på at det ikke er vektet, skriver Heidi Berg i Norfund til Bistandsaktuelt. Hun poengterer at dersom man hadde vektet hadde tallene vært langt lavere.

Hva kan tilskrives Norfund?

Seniorforsker Espen Villanger ved Christian Michelsens Institutt mener det er vanskelig å slå fast hvordan en investering i et marked fungerer, og at det må gjøres mer for å sannsynliggjøre resultatene av Norfunds investeringer.

- Jeg vil ikke kritisere Norfund for å liste opp hvor mange sysselsatte det er i bedrifter der de har investeringer. Det er interessant informasjon. Men det er et stort steg fra det til å si at Norfund har hatt innvirkning på disse tallene, sier Villanger. Han mener at Norfund, som alle investorer går inn i bedrifter med potensial for vekst – bedrifter som ville hatt vekst uavhengig av om Norfund investerte i dem.

- Selv om du ser en positiv utviklingen over tid er det vanskelig å si hva som er Norfunds bidrag til veksten, hva som er merverdien av Norfunds investering, påpeker Villanger.

- Når de kjøper seg opp i en bedrift er det merverdien av oppkjøpet som må vurderes, altså de endringer som kan tilskrives Norfund. Å liste antall ansatte i bedriftene blir i denne sammenhengen en tåkelegging av resultatdebatten. Selv om det er vanskelig så kan mye gjøres for å sannsynliggjøre virkningen av Norfunds aktiviteter på utviklingsindikatorer, med det virker som om Norfund ikke er særlig interessert i den debatten, sier Villanger.

Skjelvende sjøgull

Et av selskapene der Norfund har indirekte eierskap er HIK Abolone Farm i Hermanus, Sør-Afrika. Norfund har 56 millioner kroner investert i det sørafrikanske jordbruksinvesteringsfondet Agri-Vie, som i sin tur har sikret seg 43 prosent av aksjene i farmen. De har også investeringer i en rekke andre virksomheter.

– Vi har 120 ansatte og påvirker livet til 550 personer direkte eller indirekte, sier direktør Bertus van Oordt ved HIK Abalone Farm.

Renslighet, nøyaktighet og tålmodighet kreves for å avle opp og tjene penger på abalone, en type sjøsnelger, som selges som en delikatesse i Asia. Etter tre år er skalldyret så stor som en neve, og kan pakkes levende og flys til fiskemarkeder i Hong Kong og Taiwan.

Noen hundremeter fra sjøen i Hermanus, helt sør i Sør-Afrika står to av de største abolone-farmene side om side. Norske bistandspenger fra Norfund har bidratt til å profesjonalisere driften. For 100 år siden var det norsk hvalfangst som sysselsatte folk i området, samtidig som hvalbestandene i sør-atlanteren ble utslettet. Når er aquafarmene de største arbeidsgiverne i distriktet.

– Investorene lærte oss en del om godt styresett og bidro til stabilitet, forteller van Oordt. Omsetningen er på rundt 32 millioner kroner i året.

– Det har vært lønnsomt for oss og veldig bra for våre aksjonærer, sier han.

– Vi betaler to ganger minimumlønnen. Det tar tid å lære opp våre arbeidere. Vi trenger en stabil stab, sier van Oord.  En helseklinikk og tilbud om vokseopplæring inngår i tilbudet til arbeiderne.

Snart blir det flere arbeidsplasser når selskapet er ferdig med et nytt anlegg 100 kilometer bort langs kysten.

Store behov

Ifølge Verdensbanken har Afrika sør for Sahara behov for ni millioner nye arbeidsplasser hvert år.

Siden 2011 har Norfund satset på investeringer innen jordbruk. Men fondet hadde i fjor et underskudd på 62 millioner kroner på industriell partnerskap, der jordbruksinvesteringer er et viktig sektor. I årsberetningen heter det at de «betydelige utfordringer» at dette er ikke uventet med «en høy andel nyetableringer i vanskelige markeder og krevende produksjonsformer».

Mot slutten av året vil Norads evalueringsavdeling legge fram en evaluering av Norfund som instrument for norsk utviklingspolitikk.

Mer fra Norfunds årsberetning

 • I fjor inngikk Norfund investeringsavtaler for 1,9 milliarder kroner
 • 42 prosent av investeringene er de minst utviklede landene
 • Overskudd på 328 millioner kroner i fjor.
 •  73 prosent av kapitalen Norfund fikk over statsbudsjettet i 2013 ble investert i fornybar energi-prosjekter.
 • Norfund hadde et underskudd på 62 millioner kroner på industriell partnerskap, der jordbruksinvesteringer er et viktig sektor.
 • 22 personer døde i tilknytning til selskaper der Norfund har en eierandel. 13 av disse var trafikkulykker.
 • For første gang på seks år hadde Norfund en negativ avkastning på investert kapital.

Selskapet HIK Abelone Farm har rundt syv millioner dyr i anlegget til enhver tid. Tyveri er bestandig en overhengende fare. Sikkerheten ved anlegget er stor. Når varene kjøres med lastebilen til flyplassen om natten er det væpnede vakter både foran og bak. Foto: Wayne Conradie
Publisert: 05.06.2014 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.05.39

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.