Utenriksminister Børge Brende (t.h), UNDPs Helen Clark og Nobelprisvinner Kailash Satyarthi diskuterte menneskerettigheter og utvikling på Norad-konferansen. Foto: Fredrik Naumann

Vil ikke subsidiere dårlig politikk

Utenriksminister Børge Brende varsler at dårlig styresett og brudd på menneskerettigheter vil føre til kutt eller endringer i norsk bistand. – Vi vil ikke subsidiere land som fører en dårlig politikk, sa Brende på Norad-konferansen.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 18.03.46

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken legges fram for Stortinget i morgen. På Norad-konferansen torsdag ga utenriksminister Børge Brende et innblikk i det som kommer.

 – Våre bistandspartnere må vise at de er villige til å styre etter prinsippene om menneskerettigheter, demokrati og rettsprinsipper. Vi er villig til å være en forpliktende giver, men partnerne må oppfylle sine forpliktelser, sa utenriksminister Børge Brende.

– Vi vil ikke subsidiere land som fører en dårlig politikk.

Les Børge Brendes innlegg  

I åpningstalen på Norad-konferansen sa Brente at menneskerettigheter er under press i en rekke land.

– Fredelige protester blir undertrykt, minoritetsgrupper blir forfulgt og ytringsfrihet innskrenkes i mange land, sa Brende. Han mener Norge må utvikle og styrke allianser på tvers av regioner for å fremme menneskerettigheter.

Flavia Pansieri, FNs visehøykommissær for menneskerettigheter, sa på konferansen at 2014 har vært et av de vanskeligste for høykommissæren på mange år, med krise etter krise og mange grove overgrep.

Både hun og Brende trakk fram at en rekke land arbeider aktivt for å få til en innskrenket tolking av menneskerettigheter. Dette skjer på tvers av regioner og religioner.

– Vi kan ikke akseptere relativisme når det gjelder menneskerettigheter, sa Brende.

– Disse landene bruker argumenter om at menneskerettigheter må vike for at de skal kunne beskytte egen kultur. I realiteten er det snakk om et politisk ønske om å opprettholde et autokratisk og lukket styre. De er redd for å gi borgerne en stemme, sa Pansieri.

Pansiere innrømmet at mangel på menneskerettigheter er ikke bestandig et spørsmål om politisk vilje.

– Det kan være et spørsmål om manglende kapasitet. Da kan vi bidra med hjelp, sa Pansieri. I den sammenheng sa hun seg glad for den varslede norske stortingsmeldingen.

– Utenrikspolitikken kan ikke være adskilt fra prinsippene om menneskerettigheter.

Nye utviklingsmål

Lederen for FNs utviklingsprogram (UNDP) Helen Clark, understreket viktigheten av å fremme menneskerettigheter ved å styrke nasjonal kapasitet og bygge sterke institusjoner. Hun var enig med Brente at godt styresett må være en sentral del av utviklingsmålene for perioden etter 2015.

– Det er viktig for å få til en vedvarende og bærekraftig utvikling, sa Clark.

Pansieri understreket at de nye utviklingsmålene må være grunnet i menneskerettigheter og demokrati.

– Men vi vil ikke kunne oppnå målene om vi ikke kan betale for dem. Giverland må være partnere. Samtidig må de se hva slags politikk som føres i et land – bruker de penger på militæropprustning mens de forventer at givere dekker utdanningsbudsjettet? Det er ikke holdbart, sa Pansieri.

Rettighetskultur

Nobels fredsprisvinner Kailash Satyarthi hadde en annen innfallsvinkel:

– Vi må skape en menneskerettighetskultur. Det er ikke nok med bare lover og institusjoner. Forandring begynner med økt bevissthet og handling, sa han på Norad-konferansen.

 

Følge med på konferansen på twitter #Noradkonf  og #BistandsResultater

FNs visehøykommissær for menneskerettigheter Flavia Pansieri.
Publisert: 11.12.2014 11.32.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.03.46

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.