Futuro Rio ut av Innsamlingsregisteret

Innsamlingskontrollen har midlertidig tatt ut organisasjonen Futuro Rio av Innsamlingsregisteret. – Det har kommet inn en rekke klager på organisasjonen og det viser seg at de har brutt våre etiske retningslinjer, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.04.2015 16.02.56

Futuro Rio har sendt ut giroer med betalingsfrist – også til personer som aldri har hatt noe med organisasjonen å gjøre tidligere. I tillegg oppgir flere av de som har klaget at de ikke når frem til organisasjonen for å oppklare situasjonen.

 – Dette bryter helt klart med våre etiske retningslinjer. For det første gir betalingsfristen et inntrykk av at det har blitt inngått en avtale, og for det andre skaper det et urimelig press på potensielle givere, sier Hagen i en pressemelding. 

Vil kreve ytterligere innsyn

 Innsamlingskontrollen (IK) har orientert Futuro Rio om at dette vil være situasjonen frem det gis en tilfredsstillende redegjørelse og det fremlegges lister over de personer som har mottatt «innbetalingskravet».

 – Vi vil også be om dokumentasjon i forhold til hvilke personer som tidligere har støttet organisasjonen i og med at det henvises til dette i brevet, sier Hagen. 

Generalsekretær i Futuro Rio, Tom Dybwad, sier til Bistandsaktuet at han ikke skjønner hvorfor Innsamlingskontrollen har tatt organisasjonen ut av Innsamlingsregisteret.

 –  Vi er veldig opptatt av å være åpne og redelige. Vi har fått vite fra IK at de har fått tre henvendelser om oss, utover det vet jeg ikke hvorfor vi har blitt tatt ut av registeret. Jeg opplver det hele som ganske urettferdige og vi har nå sendt en henvendelse til Innsamlingsregisteret hvor vi ber om forklaring, sier Dybwad.

 –  Men har dere sendt ut giroer med betalingsfrist og påskrevne summer?

 –  Vi har sendt ut giroer til tidligere givere med en foreslått dato de skal betale innen og en foreslått sum. Dette er selvsagt ikke noe krav fra vår side.

 –  Men skjønner du at det kan oppfattes sånn?

 –  Nei, det synes jeg er vanskelig å forstå.

Samarbeid med Forbrukerombudet

Innsamlingskontrollen vil fremover samarbeide med Forbrukerombudet med å følge opp klager på ideelle innsamlingsorganisasjoner.

 – Dette blir et viktig ledd i arbeidet med å trygge givernes bidrag, sier Børre Hagen.

Forbrukerombudet vil hvert kvartal sende Innsamlingskontrollen en liste over organisasjoner de har mottatt klager på de siste tre månedene. Listen vil inneholde navn på organisasjonen og antall klager de har mottatt.

 – Dersom Innsamlingskontrollen etter å ha sett listen ønsker nærmere innsyn i de enkelte klagesakene vil vi selvsagt åpne for dette. Dersom vi tar opp sak med en organisasjon, eller et callsenter som ringer på vegne av en eller flere frivillige organisasjoner, anser vi det naturlig å sette Innsamlingskontrollen som kopimottaker på brevet vi sender, sier Nina Elise Dietzel, Juridisk rådgiver i Forbrukerombudet. 

For øyeblikket står det 26 organisasjoner på Innsamlingskontrollens OBS-liste. Dette er organisasjoner IK advarer mot å gi penger til.

Se hele lista her

 Oppdatering: Futuro Rio tilbake i Innsamlingsregisteret 

10. mars 2015 ble Futuro Rio gjeninnført i Innsamlingsregisteret. - Vi er glade for at organisasjonen nå lover å endre praksis, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen. Ifølge Hagen sendte Futuro Rio tidligere ut giroer som etter Innsamlingskontrollens oppfatning var til forveksling lik fakturaer.

- Dette forhold representerte et klart brudd på de etiske retningslinjene som vi fant det nødvendig å reagere mot.  Vi er glade for den responsen vi nå har fått fra Futuro Rio og ser frem til videre samarbeid, sier Hagen.

 

 

 

 

Publisert: 16.01.2015 12.13.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.02.56