Eyjafjallajˆkull, Eyjafjallajˆkull ice cap, Iceland, Volcanic ash, Ash, Ash plume, Lava, Eruption, Subglacial volcanic eruption, Volcano, Vulkan, Vulkanutbrudd, Naturkatastrofe, Aske, Naturkrefter, Naturfenomen, Island

Ukens quiz: vulkaner

Test dine kunnskaper

Her kan du teste dine kunnskaper på flere temaer

Sist oppdatert: 11.04.2016 07:47:07

LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO LIBRARY  ARTWORK, ILLUSTRATION, WHITE BACKGROUND, GEOGRAPHY, PLANET, GLOBE, EARTH, CONTINENT, AFRICA, LAND, OCEAN, MAP, WORLD, AFRICAN

Quiz: Verden i 2016

Test dine kunnskaper

Ukenz quiz: Trivia om Trump

Test dine kunnskaper
(c) Jan Speed  Zambia

Ukens quiz: Valuta

Test dine kunnskaper

Sanger - skulle redde verden

Test dine kunnskaper
U

Bistandshistorie

Test dine kunnskaper

Franske kolonier

Test dine kunnskaper

Internasjonale organisasjoner

Test dine kunnskaper
Publisert: 11.04.2016 07:47:07 Sist oppdatert: 11.04.2016 07:47:07