Elfenbenskysten. Bildet viser tekstilproduksjon i Abidjan.
Elfenbenskysten vil få en vekst i BNP på 8 prosent i år, anslår Det internasjonale pengefondet IMF. Afrikas økonomi går nå i ulik takt. Mange råvareeksporterende land er i krise, mens andre land har sterk økonomisk vekst. Bildet er fra en tekstilfabrikk i Elfenbenskystens største by Abidjan. Foto: Issouf Sanogo / AFP Photo / NTB scanpix

IMF: Halve Afrika i krise, mens resten går for full maskin

Afrikas økonomi går i ulik takt. Råvareeksporterende land stamper i motbør, mens den sterke veksten fortsetter i land som Elfenbenskysten, Senegal og Kenya. Det internasjonale pengefondet IMF tegner to kontrasterende bilder av dagens Afrika.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 25.10.2016 16.19.22

I halvpartene av landene i Afrika sør for Sahara bremser den økonomiske veksten opp. Samtidig går hjulene for fullt i den andre halvparten, ifølge nye tall fra IMF.

I en rapport lagt fram i Nairobi (Kenya) og Yaoundé (Kamerun) i dag, presenterer IMFs Afrika-avdeling et økonomisk Afrika-kart i to versjoner:

  • I 23 råvareeksporterende land inklusive Sør-Afrika, Nigeria og Angola, har den økonomiske veksten stagnert og de økonomiske utfordringene tårner seg opp. Lave priser på olje og andre råvarer, som mineraler og metaller, er den viktigste årsaken.
  • I 22 land, blant dem Elfenbenskysten, Senegal, Etiopia og Kenya fortsetter den økonomiske veksten for fullt. Disse landene har det til felles at de ikke er så råvareavhengige som den første grupppa og ikke rammes så hardt av lavere råvarepriser.

Sør-Afrika og Nigeria trekker ned

Sør-Afrika og Nigeria er de to største økonomiene i Afrika sør for Sahara. Disse to er så dominerende for helhetsbildet, at svak vekst i disse landene alene drar ned de samlede tallene for hele kontinentet.

Det samlede bildet er derfor mer grått enn lyseblått, og veksten i Afrika sør for Sahara blir på beskjedne 1,5 prosent i år, ifølge IMFs prognoser.

Det er en halvering i forhold til IMFs eget anslag fra tidligere i år. Det er også en dramatisk nedgang fra de siste 15 år med sterk økonomisk vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP).

Veksten i Afrikas samlede BNP har ikke vært så svak siden 1990-tallet. For første gang på 22 år vil BNP per innbygger i Afrika sør for Sahara falle.

Mange lyspunkter

Samtidig kommer lyspunktene. En stor gruppe land har fortsatt den sterke økonomiske veksten som har preget Afrika siden 2000.

– Land som Elfenbenskysten og Senegal i Vest-Afrika, eller Etiopia og Kenya i Øst-Afrika, antas fortsatt å vokse med 6 til 8 prosent de neste par årene, heter det i IMF-rapporten.

Også Tanzania og Rwanda spås en vekst i BNP på 6 prosent eller mer i 2016. En rekke andre land følger hakk i hæl.

Disse landene er i mindre grad enn andre avhengige av eksport av råvarer, og nyter godt av lave priser på importert olje. Økte offentlige investeringer og økt privat forbruk bidrar også til veksten. Infrastruktur er en viktig del av investeringene. Kina retter nå ifølge IMF mer av sine investeringer mot disse landene, og mindre til råvareproduserende land.

Ringvirkninger brer seg

I de råvareavhengige landene brer ringvirkninger av lave råvarepriser seg nå til resten av økonomien.

Byggeboomen som har preget flere av landene stopper opp når myndighetene ikke har penger til investeringer. Industriproduksjonen rammes av mangel på valuta, og innenlands etterspørsel ebber ut. I Nigeria har inflasjonen skutt i været til 17 prosent og i Sør-Afrika er arbeidsledigheten på 25 prosent.

Ved siden av oljeprisfallet og reduserte priser på andre råvarer har også tørke i det sørlige Afrika og i Øst-Afrika spilt inn. Redusert eksport til Kina og generelt dårlige økonomiske betingelser globalt har også svekket veksten i mange afrikanske land.

IMF mener at tiltakene som er gjort fra myndighetenes side for å bremse den økonomiske nedturen i mange tilfeller har kommet for seint og at de ikke vært helhjertede nok.

Rapporten spår en svak oppgang neste år, med 2,9 prosent vekst i BNP for hele Afrika sør for Sahara, og 0,9 prosent vekst for de oljeeksporterende landene.

Sterk vekst

Disse landene får sterkt økonomisk vekst i 2016 ifølge Det internasjonale pengefondet IMF:

Burkina Faso (5,2 %), Den sentralafrikanske republikk (5,2 %), Elfenbenskysten (8 %), Etiopia (6,5 %),  Kenya (6 %), Mali (5,3 %), Niger (5,2 %), Rwanda (6 %), Senegal (6,6 %), Tanzania (7,2 %) og Togo (5,3 %).

Tallene i parantes er prognose for vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP). Omfatter kun land i regionen Afrika sør for Sahara.

Kilde: "Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa. Multispeed Growth," IMF oktober 2016.

Svak vekst

Disse landene får svak økonomisk vekst i 2016 (eller tilbakegang), ifølge Det internasjonale pengefondet IMF:

Angola (0 %), Burundi (-0,5 %), Ekvatorial-Guinea (-9,9 %), Liberia (2 %), Nigeria (-1,7 %), Republikken Kongo (1,7 %), Swaziland (0,5 %), Sør-Afrika (0,1 %), Sør-Sudan (-13,1 %), Tsjad (-1,1 %) og Zimbabwe (-0,3 %).

Tallene i parantes er vekst eller tilbakegang i brutto nasjonalprodukt (BNP). Gjelder kun land i regionen Afrika sør for Sahara.

Kilde: IMF oktober 2016, som over.

Publisert: 25.10.2016 16.19.21 Sist oppdatert: 25.10.2016 16.19.22

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.