Dadaab er verdens største flyktningleir. I over 25 år har folk søkt trygghet i grenseområdene mellom Kenya og Somalia. Nå skal leiren stenges.

Kenya vil tvangsreturnere 600 000 flyktninger

Hjelpeorganisasjoner slår alarm etter at kenyanske myndigheter har varslet at de vil stenge to flyktningleirer som huser 600 000 mennesker.

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 09.05.2016 14.50.09

Kenyanske myndigheter har lenge truet med at de vil stenge verdens største flyktningleir, Dadaab. Den ligger i grenseområdene mellom Kenya og Somalia. Nå har de varslet det samme for Kakuma, som ligger nær grensen til til Sør-Sudan.

Det er påvirkning fra terrorgruppen al Shabaab som er årsaken til at myndighetene nå vil ta det drastiske skrittet, uttalte statssekretær for utenriksdepartementet, Karanja Kibicho.

I brevet som varsler at regjeringen vil kaste flyktninger på dør heter det at “ regjeringen i Kenya anerkjenner den utfordringen verden står overfor når det gjelder migrasjon og flyktninger”.

Men nå mener de at de selv har bidratt med nok: 600 000 flyktninger har de siste 25 årene levd i leirer i Kenya. De aller fleste, over 300 000, har hatt tilflukt i Dadaab.

Vi har båret veldig store byrder når det gjelder økonomi, sikkerhet og klima – dette på vegne av regionen og det internasjonale samfunnet,” står det i det offisielle skrivet som er signert av Kibicho. Det er lagt ut i sin helhet på twitterkontoen til politiet.

Ber om støtte

Myndighetene ber det internasjonale samfunnet om å støtte opp om initiativet om å stenge leirene. Første skritt som er tatt fra kenyanske side er at Departementet for flyktninger er stengt. Det er dette departementet som  hjelpeorganisasjonene har jobbet sammen med for å koordinere den humanitære innsatsen. Nå jobbes det med detaljer for hvordan leirene kan stenges “så fort som overhodet mulig”.

For bare få år siden var det rundt en halv million mennesker i Dadaab. Tallet har sunket en del fordi noen er blitt tvangsflyttet til Kakuma og andre har valgt å dra tilbake til et Somalia som er blitt mer stabilt.

Strider mot internasjonal rett

Mange organisasjoner ser med skrekk på en situasjon hvor 600 000 mennesker skal tvangssendes tilbake til Somalia og Sør-Sudan.

Leger uten grensers landsjef i Kenya, Liesbeth Aelbrecht mener dette nok en gang understreker en fortsatt forsømmelse av  rettighetene til millioner av flyktninger verden over.

- Vi ber regjeringen om å vurdere beslutningen. Samtidig ber vi internasjonale organisasjoner som er i leirene om å fortsette å gi humanitær hjelp til alle de menneskene som så desperate trenger det, sier Aelbrecht.

Amnesty mener at beslutningen kan stride mot internasjonal rett. Regionaldirektør Muthoni Wayeki kaller beslutningen for “uansvarlig” og han sier til avisen The Independent at tusener risikerer livet om det gjennomføres. 

- Dette kan føre til ufrivillig retur av tusener av flyktninger fra Somalia og andre land. Deres liv kan fremdeles være i fare hvor de kommer fra, uttaler Wayeki.

 

 

 

 

 

 

Publisert: 09.05.2016 14.50.09 Sist oppdatert: 09.05.2016 14.50.09

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.