USA gir mest humanitær bistand målt i dollar, men kommer dårlig ut i forhold til bruttonasjonalinntekt. FN er den største humanitære aktøren. Foto: UN Photo/Logan Abassi

Norge – verdens største humanitære giver

Norge topper den globale statistikken over humanitære givere i 2016 – i forhold til bruttonasjonalinntekt (BNI). Ministatene Luxembourg og Emiratene kommer på de neste plassene. Målt i antall dollar er USA det landet som bidrar mest til humanitært arbeid.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 21.12.2016 10.14.17

Det er nyhetstjenesten IRIN News som har samlet tallene fra FN for humanitær bistand i 2016. Se deres grafikk her.

Totalt ble det brukt 22 milliarder dollar på humanitær bistand i 2016. Norske skattebetalere bidro med 899 millioner dollar, eller 0,18 prosent av BNI, ifølge IRIN. Selv om dette er store beløp, og bare litt under toppåret i 2014, så manglet FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner nærmere over 45 prosent av midlene de trengte for å drive humanitært arbeid i år.

Mens Norge er mest generøs i forhold til nasjonalinntekt er USA den desidert største giveren med 6 milliarder dollar i humanitær bistand. EU er på andre plass med 3 milliarder dollar. På listen over de største bidragsyterne havner Norge på 6. plass.

Ikke overraskende er det Syria og nabolandene som dominerer listen av mottakerland. Men mye humanitærhjelp er også kanalisert til Jemen, Etiopia og Sør-Sudan i løpet av året.

Fortsatt er det FN-organisasjoner som bruker 60 prosent av pengene, mens Røde kors-bevegelsen brukte rundt 10 prosent. Men på dette området påpeker IRIN at forbruk av midler er ofte underrapportert.

Fortsetter neste år

Også neste år tar Norge sikte på å gå i front med støtte til humanitært arbeid. Tidligere denne måneden ble det kjent at Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond Cerf i 2017.

– De mange store og langvarige krisene i verden har skapt enorme behov for nødhjelp. FNs nødhjelpsfond er en viktig kanal som sikrer at hjelp kommer raskt fram ved akutte kriser og at underfinansierte kriser får sårt tiltrengte midler. Norge vil derfor bidra med 380 millioner kroner til dette fondet i 2017, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs nødhjelpsfond Cerf er en viktig del av den internasjonale førstelinjeresponsen i humanitære kriser. Norge har vært blant de største giverne siden fondet ble lansert for ti år siden.

Publisert: 21.12.2016 10.14.17 Sist oppdatert: 21.12.2016 10.14.17