Knut Arild Hareide (KrF), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ulike hjertesaker i bistandspolitikken. Hareide vil bruke mest penger til bistand, Gahr Støre noe mindre og Slagsvold Vedum minst - i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ap vil gi mer til regnskog og fredsdiplomati

Arbeiderpartiet går inn for et bistandsbudsjett i 2017 som er omlag på høyde med budsjettpartnerne H, Frp, V og KrF. Det framgår av den ferske innstillingen fra Stortingets utenrikskomité. Mens Senterpartiet er mest forsiktig med pengene, er det SV som vil bruke mest.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 15.12.2016 14.51.46

Mens de borgerlige, gjennom budsjettavtalen, går inn for å gi mer til Afrika, FN-organisasjoner, sivilsamfunnsbistand og klimatilpasset landbruk, markerer Arbeiderpartiet seg gjennom å ville bevilge mer til regnskogsatsingen, fredsdiplomati, næringsutvikling og fornybar energi.

Regjeringen la opprinnelig opp til et bistandsbudsjett på 33,9 mrd. kroner. Etter press fra støttepartiene KrF og Venstre gikk regjeringspartnerne Høyre og Frp tidligere i høst med på å øke «utenlandsdelen» av bistandsbudsjettet. Det var en del av kompromisset om budsjettet.

Økningen i bistanden finansierte de ved å redusere utgiftene til «innenlandsdelen» av budsjettet, utgifter til statlige flyktningmottak i Norge. I praksis var det regjeringens endrede anslag for asylankomster neste år som banet veien for dette. 

Les mer: 700 millioner mer i utenlandsbistand

KrF-press gir mer til Afrika

Også budsjettpartnerne H, Frp, KrF og V går inn for noe økte bevilgninger til fred og forsoning, næringsutvikling og fornybar energi, men påplusningene på disse postene er mindre enn det Arbeiderpartiet går inn for. Derimot har ikke Gahr Støres parti gått inn for å øke regionbevilgningene til Afrika, Asia og Latin-Amerika.

I budsjettpartnernes opplegg er det særlig Afrika som får mer penger, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Det skjer etter press fra Knut Arild Hareide og hans folk. Påplusningen til Afrika er på til sammen 225 millioner kroner.

Ap har ikke vært like rundhåndet som budsjettpartnerne på poster som sivilsamfunnsbistand og klimarobust landbruk. Partiet vil også bevilge mindre samlet til FN-organisasjoner enn de fire partiene på borgerlig side. Unntaket er Unicef og UN Women. Til disse to organisasjonene vil Ap gi mer penger enn H, Frp, V og KrF. 

SV vil øke mest

Mest spandabel på vegne av skattebetalerne er SV, som vil bevilge mest av alle til bistand –  tilsammen drøyt 1,6 mrd. kroner mer enn budsjettpartnerne. SV vil særlig øke bevilgningene til humanitær bistand (+ 1 mrd. kr), FN-organisasjoner og «klima og miljø», samt fornybar energi. Derimot vil partiet kutte i støtten til Verdensbanken og regionale banker og fond.

Blant partiene i utenrikskomiteen er Senterpartiet det mest bistandsrestriktive. Mens partiet vil øke bevilgningene til humanitær bistand og nødhjelp via FN, vil Sp kutte 30 millioner kroner i UDs driftsbudsjett. Sistnevnte har partiet til felles med Ap, som ønsker å kutte departementets driftsbudsjett med 45 millioner kroner. MDG er ikke representert i Stortingets utenrikskomité. 

(Saken og tallene er korrigert og oppdatert etter første versjon.)

 

Her er partienes viktigste plusser og minuser

Partiene i utenrikskomiteen er enige om de fleste saker, men markerer sine særstandpunkter i utviklingspolitikken gjennom å ville bevilge mer eller mindre til ulike markeringssaker.

For regjeringspartiene Høyre og Frp markerer endringene enigheten med støttepartiene gjennom budsjettforliket. Påplusningene er i hovedsak finansiert via innsparinger på posten «Flyktningtiltak i Norge». Dette skyldes at regjeringen har endret sitt anslag for asylankomster til Norge.

Her er de viktigste påplusningene og reduksjonene i bistandsposter sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett. (Alle poster på 20 mill. kr eller mer.)

 

H, Frp, KrF og V:

Regionbevilgning Afrika: + 225 mill. kr.

Ulike FN-organisasjoner: + 130

Sivilt samfunn: + 120

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk: + 100

Klima- og skogsatsing (KLDs budsj.): + 75

Fred og forsoning: + 25

Global sikkerhet, nedrustning: + 25

Fornybar energi: + 25

Næringsutvikling: + 20

Region Asia:       + 20

Region Latin-Amerika: + 20

Overgangsbistand: - 45

 

Ap:

Klima- og skogsatsing (KLDs budsj.): + 291

Fred og forsoning: + 150

Næringsutvikling: + 100

Fornybar energi: + 100

Unicef og UN Women: + 95

Kvinners rettigheter: + 51

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk: + 45

Overgangsbistand: - 45

Driftsutgifter Utenriksdepartementet: - 45

 

Sp:

Nødhjelp via FN: + 25

Nødhjelp, hum. bistand:  + 50

Driftsutgifter Utenriksdepartementet: - 30

 

SV:

Nødhjelp, hum. bistand:  + 1000

Div. FN-organisasjoner: + 295

Klima og miljø: + 250

Klima og skogsatsing (KLDs budsj.): + 200

Fornybar energi: + 200

Fred og forsoning: + 80

Sivilt samfunn: + 70

Menneskerettigheter: + 70

Kvinners rettigheter: + 51

FN og globale utfordringer: + 40

Verdensbanken: - 100

Global sikkerhet, nedrustning: - 90

Regionale banker og fond: - 54

 

 

 

Publisert: 15.12.2016 14.51.46 Sist oppdatert: 15.12.2016 14.51.46