Copyright © fotograf                   Afghanistan, Meymaneh, skole, Burqa, Konflikter, Kriger Krigføring, Bistand, Frivillige organisasjoner NGO'er, Kriger Krigf¿ring
Utdanningsbistanden til Afghanistan har resultert i at flere jenter har fått utdanning, selv om de positive resultatene ofte er blitt overdrevet. Men nå er utviklingen i ferd med å gå i feil retning ifølge en ny rapport. Bilder er fra en norsksstøttet skole i Faryab-provinsen, nord i landet. Foto: Ken Opprann - tlf. 90746150

HRW-rapport: 7 av 10 jenter i Afghanistan går ikke på skolen

Afghanske jenters utdanning har vært en fanesak for Norge og andre land som har gitt bistand til Afghanistan. Men etter 16 års innsats og milliarder av kroner brukt anslår organisasjonen Human Rights Watch at to tredjedeler av afghanske jenter ikke går på skolen.- Dette er veldig leit, sier statsminister Erna Solberg.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 17.10.2017 08.01.52

– Både givere og afghanske myndigheter ga dristige løfter i 2001 om at alle afghanske jenter skulle få utdanning. Men sikkerhetsproblemer, fattigdom og at folk må flykte fra hjemmene sine gjør at jentene presses ut av skolene, sier Liesl Gerntholtz som jobber med kvinners rettigheter i menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch (HRW).

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer sterkt på nyheten om at stadig færre afghanske jenter får skolegang. Utdanning for jenter er et av hennes hjertebarn. 

– Dette synes jeg er veldig leit, sier Solberg til NTB.

Negativ utvikling

Organisasjonen offentligjorde i dag rapporten: "I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick: Girls’ Access to Education in Afghanistan ».

Rapporten er blant annet bygget på 249 intervjuer, de fleste med jenter mellom 11 og 18, i fire afghanske provinser. Bildet som tegnes er dystert. Milliardene som er brukt på jenters utdanning har absolutt gitt en del resultater, men neppe så gode resultater som giverlandene har likt å fremstille det som.

Afghanske utdanningstall, som ofte er blitt sitert flittig av både norske og utenlandske politikere, er svært usikre. Men trolig har det ikke på noe tidspunkt vært mer enn maks halvparten av afghanske jenter som har gått på skolen. Og nå er de resultatene man faktisk har oppnådd i ferd med å reverseres. 

Jenter blir ikke prioritert

I rapporten anslås det at minst 3,5 millioner afghanske barn ikke går skolen i det hele tatt. Og 85 prosent av dem er jenter. Krigen i landet, at folk flykter fra sine hjem, inngrodde kulturelle holdninger  mot jenters utdanning og manglende prioritering fra myndighetenes side er noen av årsakene til at utviklingen nå går i gal retning.

Myndighetenes manglede prioritering har blant annet medført at det er stor mangel på kvinnelige lærere og langt færre skoleplasser for jenter enn for gutter, hevdes det i rapporten. 

Holdningsendring gir håp

Men samtidig som kjønnsdiskriminerende holdninger fortsatt holder mange jenter ute av skolen sier også mange av de som er intervjuet i rapporten at det mange steder har skjedd store holdningsendringer. Særlig i byene, der stadig flere afghanene bor. 

Langt flere afghanere støtter nå jenters rett til utdanning. Som en leder av en organisasjon i den nordlige provinsen Balkh sier: "For 15 år siden ville ingen sende jenter på skolen. Dette har endret seg mye, særlig nord i landet».

Eller som 14 år gamle Gulpari fra byen Mazar –i Sharif sier : "Når mine foreldre flyttet til byen skjønte de verdien av utdanning. De så andre jenter som gikk på skolen og synes det var bra. I landsbyen der vi bodde før var det en skole langt unna, men der fikk bare gutter gå. Myndighetene bør bygge flere skoler rundt landsbyene – elevene vil komme.»  

– Må forplikte seg

 Human Rights Watch oppfordrer både givere og afghanske myndigheter til å ikke miste fokuset på jenters utdanning. Særlig er det viktig at man gjør mer for å inkludere millioner av barn, de fleste jenter, som  i dag ikke får muligheten til en utdannelse.

–  Selv om Afghanistan har store utfordringer bør myndighetene arbeide for at jenter og gutter har lik adgang til utdanning. Giverlandene bør forplikte seg til langsiktig støtte til jenters utdanning og de bør stille kritiske spørsmål om hvordan pengene de gir blir brukt, sier Liesl Gerntholtz i HRW.

Statsminister  Solberg lover å gå grundig gjennom rapporten.

– Norge er fortsatt en stor bidragsyter til jenter og utdanning i Afghanistan. Det er viktig for å stabilisere landet for framtiden, sier Solberg til NTB..

 

Publisert: 17.10.2017 08.01.52 Sist oppdatert: 17.10.2017 08.01.52