Partileder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsmann Trond Giske presenterte Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett på en pressekonferanse fredag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ap: Mer til kvinners rettigheter

Det er på tide at Norge tar økt globalt ansvar for å fremme kvinners rettigheter, slår Arbeiderpartiet fast i deres alternative statsbudsjett. De vil også bruker mer penger på å hjelpe flyktninger i deres egne nærområder. Kirkens Nødhjelp er likevel kritisk.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 17.11.2017 10.36.52

I likhet med de andre ikke-regjeringspartiene på Stortinget ønsker Arbeiderpartiet å sikre at bistand utgjør minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt. Mer til flyktninger og seksuell og reproduktiv helse er deres løsning.

I forslaget til alternativt statsbudsjett skriver Ap: «Likestillingen har gjort viktige framskritt i mange land, men det skyller nå en konservativ bølge over verden med mål om å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Mange muslimske land – i sterk allianse med den katolske kirke – jobber aktivt for å redusere eller forby bruken av prevensjon og abort. USA har tidligere vært en viktig alliert i arbeidet for kvinners rettigheter, men Trump-administrasjonen har kuttet drastisk i støtten til dette arbeidet. Når amerikanerne reduserer sin innsats, må vi trappe opp vår.»

Ap påpeker at mange partier snakker gjerne om å bistå flyktninger i deres egne nærområder. Derfor mener Ap at det er viktig med konkrete bevilgninger. 

«Vår nærområdepakke på 297 millioner inkluderer økt norsk støtte til FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR), til FNs migrasjonsbyrå IOM og til bistandsarbeid i Afghanistan,» skriver partiet.

Ap foreslår å øke bistandsbudsjettet med 355 millioner kroner, og omdisponerer 200 millioner. Pengene skal brukes til:

  • FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR) – 100 millioner kroner
  • International Organization for Migration (IOM) – 100 millioner kroner
  • Regionbevilgning Asia (Afghanistan) – 97,6 millioner kroner
  • FNs befolkningsfond (UNFPA), seksuell/reproduktiv helse – 100 millioner kroner
  • Kvinners rettigheter og likestilling, seksuell/reproduktiv helse – 100 millioner kroner
  • Dekning av utgifter til kvoteflykninger i Norge over bistandsbudsjettet –  57,4 millioner kroner

Ap reduserer:

  • Regionbevilgningen til Afrika: – 100 millioner
  • Regionbevilgningen til Nord-Afrika og Midtøsten: – 50 milioner
  • Bistand til Balkan : - 50 millioner

Aps prioriteringer skiller seg dermed fra forslagene til Kristelig Folkeparti og til dels Sosialistisk Venstreparti.

 

Kirkens Nødhjelp kritisk

Kirkens Nødhjelp mener at Ap gir en riktig og solid analyse av problemene knyttet til skatteparadis i det alternative budsjettet, men at tiltakene uteblir:

– Kirkens Nødhjelp er skuffet over at Ap stopper ved analysen og ikke prioriterer konkrete tiltak mot skatt og hemmelighold i sitt alternative statsbudsjett. Skal vi klare å nå bærekraftsmålene, er det avgjørende å øke innsatsen mot skatteflukt og hjelpe utviklingsland til å øke sine skatteinntekter, sier Lisa Sivertsen, leder for avdeling for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

– Vi etterlyser finansiell støtte til og oppskalering av FNs kamp mot skattesnusk og en tilslutning til løftet om å doble skatterelatert bistand som skatt for utvikling  innen 2020, sier Sivertsen.

 Organisasjonen mener det er bemerkelsesverdig at i løpet av budsjettforslagets 116 sider nevnes ikke FNs bærekraftsmål en eneste gang.

– Fra regjeringen etterlyser vi en helhetlig plan for hvordan Norge skal bidra til at verden når målene innen 2030. Vi forventer det samme av Arbeiderpartiet. Det burde vært satt av midler til en slik plan nå, sier Sivertsen.

Samtidig mener Kirkens Nødhjelp at det er gledelig at Ap opprettholder støtten til 1 prosent av BNI til bistand. Det er også positivt at det satses på likestilling og reproduktivhelse, og at Ap vil finansiere 1000 nye kvoteflyktninger utenom bistandsbudsjettet.  

– Utgifter til flyktninger i Norge bør ikke tas over bistandsbudsjettet og på sikt fases helt ut. Bistandsmidler skal brukes i utviklingsland. Det er gledelig at Ap ved å finansiere 1000 flyktninger på siden av bistandsbudsjettet tar et skritt i retning av dette, sier Sivertsen.

 

Klima viktig

Ap satser ikke mer penger, men støtter  opp om regjeringens internasjonale klimarbeid:  regnskogsatsingen, det grønne klimafondet og fornybarutvikling internasjonalt. Partiet mener det er spesielt viktig at Norge tar et sterkt lederskap innenfor områdene fornybar energi og energiinfrastruktur.

 

Les også:

 

Publisert: 17.11.2017 10.36.51 Sist oppdatert: 17.11.2017 10.36.52