Utenriksminister Børge Brende tar ubrukte midler fra posten "mottak av flyktninger i Norge" og gir dem til humanitære prosjekter.

Brende tar fra ubrukte mottak, gir til nødhjelp

Færre asylsøkere enn antatt gjør at regjeringen omdisponerer ubrukte midler til bistand i 2017. Humanitær innsats får mesteparten, mens også tiltak for seksuell og reproduktiv helse får en økning.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 11.05.2017 13.18.42

Totalt foreslås økninger på ulike budsjettposter på til sammen 383,8 millioner kroner. Av disse er 34 millioner nye, friske penger. De resterende 349,8 millioner kroner er en omdisponering av midler som opprinnelig var satt av til mottak av flyktninger i Norge, i tråd med OECD/DAC-regler.

Færre flyktninger

Det har kommet færre flyktninger til Norge enn opprinnelig antatt. Det gjør at regjeringen kan øke den humanitære innsatsen med 274 millioner kroner.

–  Økningen vil særlig gå til Jemen, Sør-Sudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria som nå rammes av en sultkatastrofe som omtales som den verste i FNs historie, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

Ifølge utenriksministeren vil det nye forslaget bringe den totale ekstraordinære norske humanitære bistanden til de fire sultkatastrofene opp til nær en milliard kroner så langt i 2017.

Om lag 220 millioner kroner av økningen på det humanitære budsjettet på 274 millioner vil gå til de fire landene som rammes av sult. Norge har allerede bidratt med 673 millioner kroner så langt i 2017 og er dermed en betydelig bidragsyter.

- Mindre effektivitet

Selv om Redd Barna er positiv at regeringen øker den humanitære støtten, er organisasjonen kritiske til at støtte til flyktninger i Norge i det hele tatt er inne på bistandsbudsjettet.

- I november i fjor måtte stortinget omdisponere 1,4 milliarder kroner satt av for mottak av flyktninger i Norge fordi de høye anslagene for 2016 viste seg å ikke stemme. Istedenfor at det kom 25.000 flyktninger til Norge i 2016, som statsbudsjettet la opp til, kom det litt over 3000. Nå nedjusterer de igjen, delvis fordi budsjettene var høyere enn de trenger å være. Dette viser nok en gang at flyktningutgifter bidrar til ustabile svingninger i bistandsbudsjettet. Dette er til hinder for strategisk, forutsigbar og langsiktig utvikling, og forringer bistandens effektivitet, sier seksjonsleder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

Organisasjonen er samtidig bekymret for at økte humanitære bidrag i årene som kommer vil fortsette å gå på bekostning av langsiktig bidrag.

- Vi synes derfor KrFs forslag om at 10 prosent av bistanden bør benyttes til akutt humanitær hjelp er interessant, sier Fylkesnes. 

Etter gag-order

Norge vil også øke støtten til seksuell og reproduktiv helse med ytterligere 32 millioner kroner. Økningen kommer i kjølvannet av internasjonale protester mot USAs innføring av den såkalte «munnkurvregelen» som i praksis setter bom for amerikansk støtte til flere store internasjonale helseorganisasjoner. Med dagens forslag vil den norske økningen til seksuell og reproduktiv helse være på 117 millioner kroner sammenliknet med 2016. Flere andre vesteuropeiske giverland har også varslet økninger til dette temaområdet.

Norge vil også øke innsatsen til det nordafrikanske landet Tunisia med ti millioner kroner, framgår det av pressemeldingen. Med denne økningen er det satt av totalt 40 millioner kroner til Tunisia i 2017, året etter at flere tunisiske aktører mottok Nobels fredspris. De prioriterte innsatsområdene for norsk utviklingsbistand til Tunisia er godt styresett, inkluderende økonomisk utvikling og jobbskaping samt menneskerettigheter og demokrati.

Andre økninger på budsjettet:

  • Øke støtten til forskningsprogrammet NORGLOBAL (tilknyttet Forskningsrådet) med 12 millioner kroner
  • Øke støtte til religiøse minoriteter i verden med ti millioner kroner
  • Øke støtten til FNs reformarbeid med fem millioner kroner

Selve bistandsbudsjettet vil med regjeringens forslag til revidert budsjett øke med totalt 34 millioner kroner.

Publisert: 11.05.2017 13.12.12 Sist oppdatert: 11.05.2017 13.18.42

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.