Det er over en million syriske flyktninger i Libanon, en stor andel er barn. Mange går ikke på skolen. Norge og en rekke andre land har gitt store summer i bistand får å avhjelpe situasjonen. Men en ny rapport sår tvil om giverne faktisk gir det de lover. Foto: Luca Kleve-Ruud / NTB scanpix

HRW-rapport: Utdanningsmillioner kom aldri fram

Millioner av dollar lovet til syriske barns utdannelse kom aldri fram, kom for sent eller er umulig å spore på grunn av givernes manglende rapportering. Dette ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 25.09.2017 07.37.07

I februar 2016 deltok en rekke verdensledere på en konferanse i  London. Til stede var blant annet Storbritannias statsminister David Cameron, Tysklands forbundskansler Angela Merkel samt USAs utenriksminister John Kerry. Og Norges statsminister Erna Solberg.

Formålet var å skaffe penger til Syria og nabolandene som tar imot syriske flyktninger. Norge var medarrangør av den topptunge konferansen. Fra norsk side ble det særlig fokusert på å mobilisere penger til syriske barns utdanning.

Erna Solberg lovet at Norge skulle gi 350 millioner kroner til dette i 2016. Til sammen ble det i London gitt løfter om nærmere 10 milliarder kroner som skulle brukes til å få syriske barn tilbake på skolebenken.

 

Tapt generasjon

Men i en ny rapport hevder menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) at millioner av dollar som ble lovet av giverlandene aldri kom fram til Libanon og Jordan, to av landene med flest syriske flyktninger. Eller de kom for sent til å bli brukt effektivt. Ifølge rapporten har uteblitt og sen finansiering bidratt til at over en halv million syriske barn i Jordan, Libanon og Tyrkia fortsatt ikke får skolegang.

– Giverland og mottagerlandene lovet at syriske barn ikke skal bli en "tapt generasjon", men det er akkurat det som er i ferd med å skje, sier Simon Rau i en pressemelding. Han jobber i Human Rights Watch og har vært med på å lage rapporten.

 

97 millioner dollar manglet

Rau og hans kollegaer har forsøkt å følge pengene som Norge, USA, Tyskland, Storbritannia og de andre giverne lovet skulle brukes på syriske barns skolegang. Det viste seg å være en vanskelig jobb, mye på grunn av manglende åpenhet og rapportering fra giverlandene.

Men HRW fant blant annet at Libanon har mottatt betydelig mindre bistand til syriske flyktningbarns skolegang enn det giverlandene lovet. For eksempel lovet giverlandene 350 millioner dollar til utdanningsprosjekter Libanon i 2016, men på slutten av året var det ifølge FN kun gitt 253 millioner dollar.

En god del av disse pengene kom også etter at skoleåret var godt i gang, noe som gjorde hjelpen mindre effektiv enn hvis den hadde kommet tidligere. 

 

Uoversiktlig

I rapporten kritiseres giverlandene for at de ofte har helt ulike systemer for rapportering og i mange tilfeller også gir lite informasjon om hvordan bistandspengene deres brukes. Det gjør det svært vanskelig å sjekke om giverlandene faktisk gir det de lover.

Et eksempel på hvor uoversiktelig dette landskapet er:

Giverlandene hevder å ha gitt 377 millioner dollar til utdanning for syriske barn i Jordan i 2016. London-konferansens egen mekanisme for å følge bistanden viser at det er blitt gitt 302 millioner dollar.  Jordanske myndigheters tall viser at giverne kun har gitt  i underkant av 180 millioner dollar. Så hvilken sum som faktisk har kommet fram er vanskelig å vite.

 

– Bør holde løftene sine

 «Giverne bør leve opp til sine egne løfter og gi beløpene de har lovet. De bør sørge for at støtten de gir er åpen, målrettet og kommer i tide», heter det i rapporten.

Simon Rau i HRW mener giverlandene bør rydde opp.

– Til tross for global bekymring for syriske barn er det fortsatt umulig å finne ut om deres grunnleggende utdanningsbehov blir ivaretatt. Giveren bør rydde opp i den manglende åpenheten som underminerer hjelpen de gir. Syriske barn kan ikke vente lenger med å komme seg inn på skolebenken, sier han. 

 

Roser Norge

Norge får imidlertid skryt i rapporten. Både for å offentligjøre hvem som mottar norske penger – i UDs tilskuddsportal – og for å ha levd opp til sine løfter om bistand.

Den eneste anmerkningen er at HRW etterlyser at Norge rapporterer bedre til det det internasjonale åpenhetsinitiativet International Aid Transparency Initiative.    

 

Publisert: 25.09.2017 07.37.07 Sist oppdatert: 25.09.2017 07.37.07