Copyright © fotograf
På Shree Ayad skolen i Bakhtapur er elevene i 10. klasse i full gang med eksamensforberedelser. Lærer Simjhana Singh underviser i ekstratimene der pensum for siste året er hovedfokus. Foto: Ken Opprann

Norsk bistand: Skole til tre millioner barn årlig

Utdanningsbistanden har på fire år økt fra 1,7 milliarder kroner til 3,2 milliarder kroner. Over 3 millioner barn har fått støtte fra Norge til skolegang hvert år, og over 11 millioner har fått læremateriell, anslår Norad.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 14.08.2017 08.30.00

Under Arendalsuka setter utenriksminister Børge Brende fokus på det han mener regjeringen har oppnådd med storsatsingen på bistand til utdanning. Mye av støtten er øremerket innsats i sårbare stater.

Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad - har i den nye rapporten Rising to the challenge forsøkt å dokumentere hva norsk utdanningsbistand har oppnådd de siste årene.

Utenriksministeren mener at utdanning er helt avgjørende for å skape langsiktig utvikling og bekjempe fattigdom.

–  Vi har nådd målet om å doble bistanden, og jeg er veldig fornøyd med de resultatene vi nå kan vise til. Dette viser at satsningen fungerer, sier Brende.

 

Dette er resultater av norsk utdanningsbistand i 2013-2016, ifølge Norad:

 • Over 3,1 millioner jenter og gutter fikk støtte til skolegang hvert år
 • 11 millioner elever ble nådd med læremateriell, over 8,5  millioner skolebøker ble delt ut
 • 140 000 lærere fikk opplæring

Hvorav i sårbare og konfliktrammede områder:

 • Norsk bistand til utdanning i kriser økte med 150 prosent fra 2015 til 2016
 • 1,6 millioner jenter og gutter i konfliktområder fikk støtte til skolegang hvert år
 • 9 millioner elever har fått læremateriell, 5 millioner lærebøker ble delt ut
 • 90 000 lærere fikk opplæring

 

De viktigste kanalene for norsk utdanningsbistand i perioden 2013 til 2016, var:

 • FNs barnefond (UNICEF) - 38 prosent
 • Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) - 17 prosent
 • Norske sivilsamfunnsorganisasjoner - 25 prosent

 

Norad mener:

Norge gjennom sin nye utdanningssatsing har bidratt til å gjenopprette det internasjonale fokuset på utdanning i bistanden. Utdanning i krise og konflikt får stadig mer oppmerksomhet. Det er likevel bekymringsfullt at andelen av global bistand som går til grunnskole i lavinntektsland ble redusert fra 29 prosent i 2014 til 23 prosent i 2015. Dette påvirker særlig land i Afrika sør for Sahara. 

 • Det er et klart skifte internasjonalt fra å fokusere på å få barn inn på skole, til også å jobbe for kvalitet og læringsutbytte. Nye initiativer er tatt på viktige områder som pensumreform, lærerutvikling og læremateriell inkludert digitale hjelpemidler.
 • Pengestøtte overføres i stadig større grad gjennom globale finansieringsordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner. Da er det nødvendig å se på hvordan det internasjonale samfunnet bedre kan bistå med å utvikle lokal kapasitet og styrke nasjonale utdanningssystemer. 
 • Det har vært fremgang med tanke på å bryte ned skillet mellom nødhjelp og langsiktig bistand til utdanning. Tross større kunnskap er det fortsatt en risiko for at internasjonale partnere opererer på utsiden av nasjonale systemer. Det gjør det vanskeligere å koordinere innsatsen.
 • Norske organisasjoner er hovedpartnere, og disse samarbeider igjen med lokale partnere på landnivå. Disse organisasjonene når uten tvil fram til noen av de fattigste og mest marginaliserte gruppene, inkludert i krise- og konfliktsituasjoner. Når mange utviklingsland nå har mer kompetanse, er det viktig at internasjonale organisasjoners arbeid er forankret i mottakerlandet. Land kan ikke utvikles utenfra.

–  Norge har tatt internasjonalt lederskap for å løfte utdanning på den globale dagsorden. Det er viktig at trykket på utdanning opprettholdes, sier Brende.

Publisert: 14.08.2017 08.29.59 Sist oppdatert: 14.08.2017 08.30.00