Tanzanias visepresident Samia Hassan under framleggingen av helseplanen.

Tanzania: Økt budsjett mot mødre- og barnedødelighet

Tanzania har lansert en omfattende plan for å redusere dødeligheten blant mødre og spedbarn. Helsebudsjettet er økt.

Av Kizito Makoye / Dar es Salaam Sist oppdatert: 15.05.2017 09.34.31

Det østafrikanske landet har et av de høyeste nivåene av mødredødelighet i Afrika sør for Sahara, med 58 dødsfall per 1000 barn under 5 år, ifølge Verdens helseorganisasjon. Gravide kvinner har fortsatt stor risiko for tidlig død på grunn av mangel på helsetjenester.

Med det nye initiativet forplikter regjeringen seg til å snu situasjonen:

  • doble antall offentlige helsefasiliteter og helsearbeidere
  • økte tilgangen til mødrehelsetjenester med 50 prosent fra dagens nivå på 24 prosent.

Tanzanias visepresident Samia Hassan sier at 300 av 474 offentlige helseklinikker og sykehus over hele landet snart vil bli utstyrt med nødvendige medisiner, blodbanker, fødeavdelinger og fullt utstyrte operasjonssaler.

– Vi kan ikke stå passivt på sidelinjen og observere at kvinner og barn lider og dør av årsaker som kan forhindres, sier hun.

Flere på landsbygda

Selv om Tanzania har gjort store fremskritt, er det fortsatt behov for flere helsearbeidere på landsbygda, hvor bare ni prosent av landets leger og 28 prosent av helsearbeidsstyrken befinner seg, ifølge Verdensbankens indikatorer for 2016.

Mangel på faglærte helsearbeidere og grunnleggende utstyr og avstand fra hjemmene til helseklinikkene er noe av problemet.

Visepresident Hassan sier at regjeringen vil bringe helsetjenestene nærmere der folk bor og dermed øke antall gravide kvinner som får hjelp på helseklinikker fra 51 til 70 prosent innen 2020.

– Vi har det som er nødvendig for å sikre at de fleste kvinner og barn får ubegrenset tilgang til helsetjenester over hele landet før 2020, sier helse- og samfunnsutviklingsminister Ummy Mwalimu.

Største helsebudsjett

Regjeringens plan følger nasjonalforsamlingens godkjennelse av det største helsebudsjettet noensinne på 3,9 milliarder kroner. Som en del av planen har regjeringen avsatt 114 millioner kroner til å utstyre sykehus med blodbanker og nødvendige medisiner til helsetjenester for mødre og spedbarn.

Selv om den norske ambassaden ikke har en direkte bilateral avtale med Tanzania om mødre- og spedbarnshelse, forteller ambassaderåd Britt Hilde Kjølås at Norge bidrar med betydelig støtte til globale finansieringsordninger i tillegg til gjennom FN-systemet.

 

Publisert: 15.05.2017 08.45.15 Sist oppdatert: 15.05.2017 09.34.31

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.