En av mange maisåkre i Benin i Vest-Afrika som er hardt rammet av fall armyworm. Seniorforsker og professor May-Guri Sæthreher sammen med sin tidligere stipendiat Ghislain Tepa Yotto og ansatte fra landbruksuniversitetet i Ketou, Benin. Foto: Ragnar Vågå Pedersen, NIBIO

Larve spiser opp Afrikas avlinger

Et kornspisende skadedyr, Fall armyworm, truer matsikkerheten i mange afrikanske land. Det var først i fjor at det ble registrert i Afrika. Norge og Nigeria håper å kunne bidra med forskning for å bekjempe skadeomfanget.

Av Jorid Lothe Sist oppdatert: 04.09.2017 07.31.20

En latinamerikansk sommerfugl har det siste halvannet året gjort enorm skade på mais og andre matplanter i mange afrikanske land, og den sprer seg stadig. Matsikkerheten til mange titall millioner mennesker står på spill. To forskningsinstitusjoner håper å kunne bidra med kunnskap for å få kontroll på utbredelsen.

 

Raserer avlinger

– Å se hele åkrer, store områder med mais spist opp og totalskadd av fall armyworm er et forferdelig syn, forteller seniorforsker i entomologi, professor i biologi og spesialist på skadeinsekter, May-Guri Sæthre. Hun er nå forskningsdirektør ved International Institute of Tropical Agriculture (IITA) i Nigeria, et av femten slike institutt. Sæthre har femten års erfaring fra forskning på skadeinsekter og biologisk bekjempelse i Vest-Afrika, og ønsker å få til et internasjonalt forskningssamarbeid for å bekjempe skadegjøreren. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)  (som hun har permisjon fra) har signert en intensjonsavtale om forskningssamarbeid med National University of Agriculture (UNA) i Porto-Novo og Ketou og hatt møte med landbruksmyndighetene på høyt nivå i Benin. NIBIO har også i mange år samarbeidet med (IITA) der Sæthre nå er forskningsdirektør.

– Dette er et akutt problem, med det er vanskelig å nok midler til forskningsprogrammene, sier Sæthre.

– Det kommer til å være verdt hver dollar, men det er viktig at det satses på langsiktig arbeid for å møte denne trusselen nå. For det kommer til å bli mye verre i årene som kommer, forteller hun, og understreker alvoret.

Og skadedyret sprer seg fort, ett år etter at fall armyworm ble funnet i Nigeria, i januar 2016, ble det oppdaget så langt borte som i Sør-Afrika.

 

Vest- og sørlige Afrika hardest rammet

– Det siste tallet på afrikanske land der fall armyworm er oppdaget jeg hørte var 23, men det behøver ikke å være riktig, forteller Sæthre som er på en jobbreise i Amsterdam.

– Det kan være flere, det er langt fra alle land på kontinentet som har velfungerende varslingssystemer. Grunnen til at det ble oppdaget nettopp i Nigeria kommer av at her er det et godt utbygd system for å tidlig kartlegge og varsle om skadedyr, identifiseringen ble gjort av en av våre forskere ved IITA-Benin, forteller Sæthre.

Til nå er det hovedsakelig Vest-Afrika og land sør for Sahara som er rammet av skadedyret. Her er mais og andre matvekster larven angriper den viktigste matkilden. Over 208 millioner mennesker sør for Sahara er helt avhengige av mais. Svikter maisavlingene, er veien til matmangel og sultne mennesker på vandring kort. Skadeinsektet er også funnet i flere østafrikanske land, men her er skadene foreløpig ikke så store som andre steder på kontinentet.

Sommerfuglen har en enorm spredningsevne, og som voksen kan den fly over store avstander. I Afrika har insektet ingen naturlige fiender. Hunnene legger egg i et forrykende tempo, 100-300 i hver klase. Ofte legges eggene på en maiskolbe eller annen matplante. Den kan livnære seg på mer enn 80 ulike planteslag, inkludert viktige matplanter som mais, ris,  sukkerrør, durra og korn.

 

Angriper som en hær

Allerede etter to-tre døgn klekkes eggene, og larvene begynner å spise på planten umiddelbart. Flere generasjoner av insektet eter seg gjennom avlingene på store områder samtidig. Sprøytemidler er bare effektive mens larvene er helt små, før skadene er synlige på planten, senere overlever skadedyret alle forsøk på å fjerne dem. Fra Amerika vet man også at dette insektet utvikler resistens mot sprøytemidler, så dette kan bare være en begrenset måte å kontrollere fall armyworm på.

– Dette arten oppfører seg som navnet sier som en hær, sommerfuglene kommer svermende i et enormt antall, og spiser store arealer matplanter, forteller hun.

Larvestadiet varer fra ni til 14 dager avhengig av hvor varmt det er, deretter kommer puppestadiet. Fall armyworm har fått navnet sitt etter den tiden på året de gjør mest skade i Nord-Amerika og Canada, nemlig på høsten, når maisavlingene skal i hus. Den dør imidlertid ved lavere temperaturer enn ti plussgrader, og forsvinner naturlig i vinterhalvåret. Dette skjer i liten grad i Afrika, noe som bidrar til utbredelsen.

 

Naturlige fiender

– I USA brukes det genmodifisert mais som tåler insektangrep, kan dette være en løsning for Afrika?

– Ingen land jeg vet om på kontinentet tillater genmodifisering. Og for å lykkes med genmodifiserte planter, så må man modifiserte de mange lokale artene som dyrkes her, dette vil ta tid og er kostbart. Løsningen slik jeg ser det kan være todelt, kortsiktig og langsiktig. Dersom man får på plass skikkelige varslingssystem for insektangrep, så kan man sprøyte på et riktig tidspunkt, og. For at dette skal fungere må ha skikkelig kunnskap om det man gjør, og både varslingssystemer og jordbruket være høyt utviklet. Det er også kostbart å sprøyte, understreker Sæthre.

–  Hva er det forskere leter etter for å ta knekken på skadedyret?

–  Naturlige fiender er ofte det mest effektive, enten det er et annet insekt, et virus, en sopp eller noe annet. Klassisk biologisk skadedyrkontroll er løsningen på lang sikt. Men da må man lete der skadedyret opprinnelig kommer fra, og finne en naturlig fiende. Det er heller ikke ukomplisert å innføre enda en ny art i Afrika for å bekjempe fall armyworm. Men man har lykkes med biologisk bekjempelse av skadedyr og -planter tidligere, så jeg er en sterk tilhenger av at man satser på forskning, sier Sæthre. Hun understreker at arter sprer seg til nye områder fortere enn før, og at skadevirkningene for verdenssamfunnet er potensielt større.

Også FN-organisasjon for mat og landbruk (FAO) er opptatt av viktigheten av tidlig varsling og forskning. FAO rapporterte i mai om store ødeleggelser fra fall armyworm, 90.000 hektar ødelagt mais i Zambia, 130.000 hektar i Zimbabwe og 87.000 hektar i Kenya, og store områder ødelagt i Ghana, Namibia og Sør-Afrika. Skadeomfanget er ikke klart, og situasjonen forverrer seg stadig.

 

Klimasårbarhet

– Kunne dette skadedyrangrepet skjedd for 40-50 år siden, eller er dette noe som vi ser som resultat av et endret klima?

– Det er det vanskelig å si noe om, det kunne antagelig ha skjedd. Det som er sikkert er at klimaendringer gjør mennesker og samfunn mer sårbare for skadevirkningene. Fagmiljøet antar at minst 20 prosent av totalproduksjonen av mat i de rammede områdene vil gå tapt, trolig må man regne med mer. Forskere frykter også at fall armyworm kan spre seg til Europa og videre til Midtøsten og Asia. I Sør-Europa har dette insektet blitt oppdaget fra tid til annen, men blir fort og effektivt tatt hånd om. Men med mer handel, flere reisende og et varmere og mer ustabilt klima øker sjansen for spredning. Dersom insektet rekker å etablere seg i varme, folkerike og lite utviklede land i Asia, og man ikke har på plass en måte å stoppe utbredelsen, så er skadepotensialet enormt, advarer Sæthre. 

Fall armyworm legger egg og spiser opp avlingene på en rekke matplanter, spesielt mais. Insektet sprer seg lett, og har ingen naturlige fiender i Afrika. Millioner av mennesker vil miste sin viktigste matkilde. Foto: Ragnar Vågå Pedersen, NIBIO

Spodoptera frugiperda/Fall armyworm

  • Latinamerikansk sommerfugl, et utbredt skadedyr både i Nord- og Sør-Amerika
  • Funnet i Afrika for første gang i januar 2016
  • Den kan angripe mer enn 80 ulike planteslag, inkludert viktige matplanter som mais, ris,     sukkerrør, durra og korn.
  • Svært god spredningsevne

Publisert: 04.09.2017 07.31.19 Sist oppdatert: 04.09.2017 07.31.20