Etiopia strever med å få kjøpt inn og distribuert nok smertestillende medisiner til helsesentere rundt om i landet. Denne kvinner har store ryggsmerter. Foto: Jan Speed

Smertefullt å dø fattig

Smertelindring er for de rike i verden. 50 millioner mennesker som årlig sliter med stor fysisk og psykisk smerte rundt om i verden får ikke smertestillende tabletter. 26 millioner mennesker, hvorav 2,5 millioner barn, dør i smerte uten å få en morfinpille som koster noe få øre.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 18.10.2017 14.30.28

– Smertegapet er en massiv global helsemessig krise som er blitt oversett, unntatt i rike land, sier Felicia Knaul, ledere for The Lancet-kommisjonen og professor ved Universitetet i Miami. Legetidsskriftet The Lancet har offentliggjort en rapport om smerte i fattige land. De har studert forholdene i 175 land for pasienter som lider av blant annet kreft, hiv, hjertekarsykdommer og lungesykdommer.

Nærmere 300 tonn med morfintabletter distribueres globalt hvert år. Bare 11 tonn, eller 3,6 prosent havner i lav og middelinntektsland der de fleste mer kronisk smerte befinner seg, går det fram av en pressemelding fra The Lancet.

 

Prisforskjeller

En liten dose smertelindrende morfin koster 24 øre i høyinntekstland, mens det koster 1,3 kroner i fattige land, om det i det hele tatt er tilgjengelig.

– En moralsk svikt, sier Knaul om det hun kaller «den globale smertekrisen». Hun mener det kan løses raskt og effektivt, og til en billig penge.

The Lancet-kommisjonen mener at dersom fattige land hadde fått adgang til morfintabletter til samme pris som i rike land ville det koste 145 millioner dollar i året å tette «smertegapet».

 

Billig å løse problemet

Det vil koste 8 millioner kroner å lindre smerten til døende barn rundt om i verden.

– Dette er småtteri sammenlignet med de 100 milliarder dollar verdens regjeringer bruker hvert år for å håndheve forbudet ikke-medisinsk narkotika, sier Knaul.

Mens USA har et overforbruk av smertestillende midler har 30 land nesten ingen ting å stille opp med. Kina har nok smertestillende til å dekke behovet til 16 prosent av de som trenger hjelp, for India er tallet 4 prosent. Brasil derimot kan lindre smerten til 75 prosent av de som trenger det.

 

Publisert: 18.10.2017 07.55.18 Sist oppdatert: 18.10.2017 14.30.28