reorborg
SV-leder Audun Lysbakken mener at Høyre/Frp-regjeringen de siste årene har gjort flere endringer som peker i negativ retning for norsk satsing på bistand og utvikling. Foto: Ørn E Borgen / NTB scanpix

SV plusser på tre ganger så mye som KrF

Utviklingsbudsjettet mangler både grønn og rød farge, mener SV. I sitt alternative budsjett vil partiet øke bistandsbudsjettet med om lag 1,7 milliarder kroner. Økningen skal brukes på hjertesaker som klimatiltak, kamp mot ulikhet og kvinnerettigheter.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 16.11.2017 08.02.11

SVs alternative budsjett lanseres i dag. Innholdet i forslaget, med romslige påplusninger, tyder på at partiet har satt seg som mål å overgå KrF som «bistandens bestevenn».

– Vi ønsker å bruke bistandsbudsjettet og utviklingspolitikken strategisk, for å bekjempe de farlige klimaendringene og global ulikhet, sier partileder Audun Lysbakken.

Han mener at Høyre/Frp-regjeringen de siste årene har gjort flere endringer som peker i negativ retning for norsk satsing på disse temaene.

– Klima-tiltak hører hjemme på utviklingsbudsjettet. Det er et spørsmål om rettferdighet. Det er de fattigste som rammes hardest, selv om det er de som har bidratt minst til problemet, sier Lysbakken.

 

Klimasatsing

SV vil at Norge skal bruke mer penger på klimabistand, klimatilpasning gjennom Det grønne klimafondet, skogpenger og fornybar energi. Totalt ønsker partiet å bruke over 800 millioner kroner mer på slike grønne tiltak, hvorav 150 millioner til Det grønne klimafondet.

– Samtidig som det er mye kritikk av klimafondenes omfattende byråkrati og lite synlige resultater, ønsker SV å putte mer penger inn i klimafond?

– Vi mener at det er helt nødvendig med en fortsatt satsing på klimatiltak. Det betyr jo ikke at vi skal la være å vurdere hvert enkelt tiltak kritisk. Dersom Norge blir en mer betydningsfull bistandsgiver på dette området, vil vi også ha større mulighet til å øve innflytelse på beslutningene som tas.

SV-lederen viser til at Det grønne klimafondet er et innovativt instrument for å bidra til ekstern finansiering fra rike land av klimatilpasning og «grønn vekst» i fattige land. Han mener at det haster, både å sette av mer penger til å bekjempe klimaendringer og å bevilge penger til klimatilpasning.

 

Kamp mot ulikhet

Lysbakken, som nå er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, er også opptatt av en ytterligere satsing på å bekjempe ulikhet. Skatt er ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå bedre global fordeling.

– Vi ønsker å satse mer på Skatt for utvikling-arbeidet. Det har vi ønsket lenge, men det er bare blitt mer og mer aktuelt etter det som har skjedd de siste par ukene med Paradise Papers-avsløringene, sier han.

SV-lederen viser til at utviklingsland taper om lag 1600 milliarder kroner hvert år på skatteunndragelser, en sum som tilsvarer over 40 ganger norsk bistand. 

 

Skattesatsing

Norske skatteråd - finansiert av bistand - har tidligere blant annet bidratt til at Zambia har økt sine skatteinntekter fra gruvesektoren i betydelig grad. Nå vil SV reetablere det norske Skatt for utvikling-programmet etter at det har blitt nedprioritert de siste årene av den sittende regjeringen. Partiet vil bevilge 128 millioner kroner ekstra til dette.

– Myndigheter i utviklingsland er helt avhengige av å bygge opp egne inntekter for å bli uavhengige av bistand, sikre rettighetene til egen befolkning og skape sosiale sikkerhetsnett for de svakeste i samfunnet, sier Lysbakken. 

Han viser samtidig til at Norge har forpliktet seg økonomisk til global skattesatsing via Addis Tax Initiative. Forpliktelsen er å bevilge minst 260 millioner kroner årlig innen 2020. Lysbakken mener at det nå er på tide å trappe opp denne satsingen.

 

Anti-Trump

Også humanitær bistand, nedrustning, norske asylmottak og kvinners rettigheter skal få mer penger hvis SV får det som partiet vil. Satsingen på kvinners rettigheter og seksuell og reproduktiv helse omtales som «en motvekt mot USAs munnkurvregel (også kjent som global gag rule). Til sammen vil SV bevilge 215 millioner ekstra til ulike kvinnerettede utviklingstiltak.  

SVs samlede påplusninger på utviklingsbudsjettet, inkludert drøyt 100 millioner ekstra til kvoteflyktninger, er på 1671 millioner kroner. Dermed ser det ut til at partiet har satt mål av seg til å slå KrF i konkurransen om å være det ivrigste «bistandspartiet». KrF foreslo tidligere denne måneden å plusse på budsjettet med 530 millioner kroner.

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 16.11.2017 08.02.11 Sist oppdatert: 16.11.2017 08.02.11