Mange flyktninger mangler ID-dokumenter og kan ikke bevise hvem de er. Bruk av blokkjedeteknologi er kanskje løsningen. Foto: Evan Schneider

Vil en teknodugnad hjelpe flyktningene?

De neste 36 timene (fra kl. 9:00 onsdag) er utviklere, teknohoder og humanitære eksperter samlet til en «hackathon» i Norge. Oppdraget er å hjelpe skaffe mennesker på flukt en digital identitet – en forutsetning for at flyktninger og fordrevne skal kunne få tilgang til mat, helse og trygghet.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 10.05.2017 08.16.58

24,5 millioner mennesker er på flukt utenfor eget land. Mange kan ikke bevise hvem de er. En programmeringsdugnad arrangert av Innovasjon Norge/NOREPS og UN Women har utfordret eksperter på blokkjedetekologi (se forklaring i sidespalte) både i Norge og internasjonalt til å finne en løsning.

– Dette er Frivillighet 2.0, hvor næringslivet inviteres inn til å utvikle løsninger for humanitære kriser. Vi tror dette er framtiden. Vi vet ikke ennå ikke om de ulike team vil klare å utvikle gode nok forslag til løsninger. Men det vil være banebrytende om vi lykkes, sier Elisabeth Fosseli Olsen i NOREPS (The Norwegian Emergency Preparedness System) til Bistandsaktuelt. NOREPS finansierer prosjektet.

Det var i mars i år at Innovasjon Norge (som NOREPS er en del av) og UN Women inngikk en samarbeidsavtale for å styrke norske gründerselskapers muligheter til å komme med innovative løsninger innen den humanitære sektoren.

Satser på blokkjedeteknologi

Med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet skal det satses på ny teknologi.

Blokkjedeteknologien har hittil i stor grad vært brukt til økonomiske transaksjoner, og er mest kjent som teknologien bak den digitale valutaen, bitcoin.

–  For mennesker på flukt fra naturkatastrofer eller konfliktområder, er mangel på adgang til finansielle og andre tjenester en alvorlig utfordring, spesielt for kvinner og jenter. Blokkjedeteknologi har et stort potensial når det gjelder administrasjon av identitet, og kan styrke samarbeidet mellom ulike aktører, sier Yannick Glemarec, visedirektør i UN Women.

Nylig begynte Verdens matvareprogram (WFP) å teste bruk av en løsning med blokkjedeteknologi for å distribuere penger til 10 000 mennesker i Jordan. Identiteten til flyktningene som mottar pengene bekreftes gjennom bruk av øyescanning.

Halvannet døgn med koding

40–50 deltakere skal det kommende halvannet døgnet kode seg frem til flere innovative løsninger i Oslo, mens  «søster hacks» pågår andre steder i Norge og verden. De vil forholde seg til samme problemstilling, tidsrammer og oppdrag. Et av lagene er Girl Geeks, som deltar med flere programmerere og utviklere i Trondheim.

–  Det er kjempeviktig at vi får ny teknologisk innovasjon ut av tech-miljøene, og inn i de humanitære områdene der de kan utgjøre en stor forskjell. Det er dette hackathonet et godt eksempel på, sier Nina Beate Solberg Susegg, sosialentreprenør, kommunikasjonsleder i Kjør for livet og medlem av Girl Geeks i en pressemelding.

– Teknologi alene er ikke løsningen på å gi hele verdens befolkning en lovlig identitet, men blockchain-teknologien gjør det mulig å opprette et desentralisert globalt identitetsregister hvor hvert individ eier sin egen identitet uten inngripen fra utenforstående. Det er paradoksalt at vi setter vår lit til fysiske identifikasjonspapirer, når dette i mange tilfeller er det svakeste leddet, og identifikasjon er så sentralt for tilgang til grunnleggende rettigheter, skriver Christoffer Hernæs, leder for innovasjon og utvikling i Skandiabanken i Dagens Næringsliv.

Hva er en blockchain / blokkjede?

En blockchain eller blokkjede er et nettverk av datamaskiner, der alle medlemmer av nettverket sitter på en kopi av en felles, offentlig "reskontro" (transaksjonsoversikt). Teknologien gjør det mulig å gjennomføre digitale transaksjoner som ikke er kontrollert av en tredjepart, men som i stedet er desentralisert, distribuert og verifisert i et brukerstyrt nettverk. Det gjør det mulig å lagre informasjon i blokkjeden som er trygt beskyttet, men som samtidig er tilgjengelig på nettet, for eksempel via en app.

Det aller første produktet som ble laget med blockchain-teknologi var "kryptovalutaen" Bitcoin. Bitcoin viste at det var mulig å lage digitale kontanter, slik at medlemmer av et nettverk – en blockchain – kunne betale seg i mellom, direkte og anonymt, uten noen sentral myndighet eller mellomledd.

Kilde: Evry, Innovasjon Norge

Publisert: 09.05.2017 14.21.02 Sist oppdatert: 10.05.2017 08.16.58

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.