President Donald Trump hevder å bry seg mye om miljøet, men kunngjorde torsdag at USA trekker seg fra Parisavtalen. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Kraftige reaksjoner på at Trump trekker USA fra Parisavtalen

President Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen og høster med det unison internasjonal fordømmelse.  

Av NTB Sist oppdatert: 02.06.2017 07.10.24

Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.

– Vi forlater avtalen, men vi vil begynne å forhandle og se om vi kan komme fram til en avtale som er rettferdig, sa Trump i en tale i Rosehagen utenfor Det hvite hus torsdag.

Obama var raskt ute med å fordømme beslutningen og anklager Trump for å vende ryggen til framtida.

– Klimaavtalen skal beskytte den verden vi overlater til våre barn, sier Obama.

Bryr meg om miljøet

USA kutter også bidragene til det grønne klimafondet, som er industrilandenes bidrag til å finansiere klimatiltak i fattige land. Det vil øke presset på europeiske land, som må øke sine bidrag til fondet.

– For en som bryr seg så mye om miljøet som meg, kan jeg ikke med god samvittighet støtte en avtale som straffer USA, sa han.

– Det at USA trekker seg fra avtalen, kommer ikke til å bety stort for miljøet. USA kommer til å ha verdens reneste vann og luft, lovet han.

Klimakampen fortsetter

USAs utmeldelse av Parisavtalen betyr mindre enn mange tror ettersom alle andre land vil fortsette klimakampen, sier Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram.

– Dette betyr mye mindre enn de fleste har trodd til nå, fordi Kina, India, Europa, den afrikanske union, Japan, Canada, ja man kan nevne nær sagt hvilket som helst land, alle vil fortsette klimaarbeidet, og alle vil holde på Parisavtalen, sier Solheim til NRK.

Han legger til at man nå ser lederskap fra de viktigste nasjonene som vil ta klimaarbeidet videre.

Gjennombrudd

Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.

Trumps hovedargument mot avtalen er at det ville ha resultert i tap av 2,7 millioner arbeidsplasser fram mot 2025 dersom USA skulle ha levd opp til det de i avtalen har forpliktet seg til.

Trump mener også at avtalen stiller langt større krav til USA enn andre land, og hevder at land som India og Kina slipper altfor lett unna.

USA havner nå i selskap med Syria og Nicaragua, som er de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen.

Unison fordømmelse

President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen er en stor skuffelse, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Det er en stor skuffelse for arbeidet med å reduserte utslippene av drivhusgasser og fremme global sikkerhet, sier en talsmann for Guterres.

Guterres er overbevist om at amerikanske byer, delstater og bedrifter fortsatt vil vise lederskap og fortsette arbeidet med å kutte utslippene av skadelige klimagasser, understreker Dujarric.

Statsminister Erna Solberg sier hun er svært skuffet over at USA trekker seg fra Parisavtalen men sier Norge vil fortsette samarbeidet med uforminsket kraft.

– Jeg er svært skuffet over at Trump-administrasjonen har besluttet å trekke USA ut av den viktigste klimaavtalen verden har kommet til enighet om. Vi vil fortsette klimaarbeidet med uforminsket kraft, sier Solberg i en pressemelding torsdag kveld.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) legger ikke skjul på sin skuffelse og mener Trumps beslutning hviler på helt feilaktige argumenter.

– Han framstiller det som om Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete kaller det en trist dag for verdenssamfunnet og beklager sterkt Trumps beslutning.

Frankrikes president Emmanuel Macron ringte til Trump og gjorde det helt klart at Parisavtalen ikke under noen omstendighet kan reforhandles, uansett hva den amerikanske presidenten måtte tro.

Paris-avtalen

  • Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.
  • Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.
  • I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
  • Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.
  • Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen.

Kilder: UNFCCC, NTB

Publisert: 02.06.2017 07.10.23 Sist oppdatert: 02.06.2017 07.10.24