Kampen mot barnearbeid skal være et sentralt tema når Oljefondet har møter med selskaper bak lukkede dører. Foto: NTB Scanpix

Changemaker vil kikke Oljefondet i kortene

Oljefondet hadde i fjor møter med mer enn 1500 av verdens største selskaper. Organisasjonen Changemaker vil at vi skal få vite hva fondet sier til selskapene – om klimautslipp, miljøskader og brudd på menneskerettighetene.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 16.05.2017 10.25.23

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er en maktfaktor som investor i ulike selskaper internasjonalt. Fondet rår over 8000 milliarder investerte oljekroner. Men fondet forteller i dag lite om hvordan det bruker sin eiermakt.

Norske frivillige organisasjoner har lenge presset på for økt åpenhet om hva Norges Bank Investment Management, som forvalter de norske oljepengene, gjør bak lukkede dører. Blant disse har Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, vært blant de mest aktive. 

Om du setter sparepengene dine i et privat pensjonsfond kan du alltid velge å trekke dem ut og plassere dem et annet sted, om du ikke er enig i hvilke selskaper fondet investerer i. Den muligheten har ikke nordmenn når det gjelder Oljefondet, heter det i et nytt notat fra Changemaker.

Organisasjonen mener derfor det er viktig med åpenhet om hva fondet som eier sier til selskapene der de har investert.

– Det er bred enighet om at Oljefondet ikke skal brukes til å fremme politiske særinteresser, men nettopp derfor er det viktig å sikre at fondet i det minste unngår å investere på tvers av det som er hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, sier leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold, i en pressemelding.

Snakket med 1500 selskaper

Fondet eier aksjer i 9000 internasjonale selskaper og er i dialog med mange av dem om hva selskapene gjør innen miljø og menneskerettigheter. Barnearbeid, klima, bærekraftig vannforbruk, menneskerettigheter og skatt er fem områder som er blinket ut som spesielt viktige.

I fjor hadde Oljefondet 3790 møter med 1589 selskaper, ifølge fondets siste årsrapport. De fleste dreide seg saker som valg av styrer og avlønning av ledere. Men det var også dialog med Nike om arbeideres rettigheter i tekstilbransjen, med det brasilianske oljeselskapet Petrobras om korrupsjon og næringsmiddelgiganten Nestlé om bærekraft.

Fondet offentliggjør imidlertid bare utvalgte deler av dialogen med selskapene der fondet er eier, og Changemaker og andre frivillige organisasjoner vil ha mer innsyn.

Vil vite om nedsalg

I noen tilfeller gir Oljefondet opp å snakke med selskapene. I stedet selger fondet seg ut. Fondet offentliggjør hvert år en oversikt over et antall selskaper der fondet har gjort et såkalt «risikobasert nedsalg». Hvilke selskaper dette dreier seg om, blir imidlertid ikke gjort kjent. Changemaker mener at også dette må offentliggjøres.

– Som fondets eiere har den norske befolkningen rett på informasjon om hvilke selskaper fondet har solgt seg ut av og hvorfor, mener organisasjonen.

Changemaker peker på at Oljefondet har en stor innflytelse. Både norske og internasjonale investorer følger med på hva fondet gjør på områder som miljø og menneskerettigheter. Innflytelsen kan bli enda større, mener Changemaker.

– Mer åpenhet vil gi andre investorer informasjon om hvilke selskaper som må jobbes med for å få dem til å endre adferd, heter det i notat fra organisasjonen.

Åpenhet kan svekke resultater

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet sier at fondet gir mye informasjon om sin forvaltning i de årlige rapportene. Fondet publiserer dessuten årlig listen over hvilke selskaper fondet eier.

– Det er ofte viktig for dialogen, og det vi kan oppnå, at dialogen ikke foregår offentlig, skriver han i en epost til Bistandsaktuelt.

PS! Norges Bank Investment Managements løpende forvaltning av Oljefondet må ikke forveksles med Etikkrådet for Statens pensjonfund utland. Etikkrådet, som kan anbefale fondet å selge seg ut fra enkeltselskaper, er et eksternt råd nedsatt av Finansdepartementet. Det er full åpenhet om Etikkrådets tilrådinger. 

 

Tuva Krogh Widskjold, leder i Changemaker

Solgte seg ut av 23 selskaper

  • Oljefondets solgte seg i 2016 ut av 23 selskaper basert på risikofaktorer knyttet til selskapsstyring, miljø og samfunn. De fordelte seg slik:
  • Klima og miljø: Oljesand: 3 selskaper, Kraftproduksjon basert på kull: 1 selskap, Papirproduksjon (avskoging): 4 selskaper.
  • Sosiale og styringsrelaterte forhold: Menneskerettigheter i fiskeindustrien: 2 selskaper, Gruve- og metallindustri: 10 selskaper, Korrupsjon: 3 selskaper
  • Oljefondet opplyser ikke navnet på selskapene.

Kilde: Rapporten Ansvarlig forvaltning 2016, Statens pensjonsfond utland

Publisert: 15.05.2017 15.37.09 Sist oppdatert: 16.05.2017 10.25.23

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.