Afrikabankens Amadou Hott brukte konferansen til Norwegian African Business Association (Naba) til å tale varmt for ren energiprosjekter. Foto: Jan Speed

Afrikabanken: Vil bruke Norge som lokkemat for private investorer

Med hjelp fra Oljefondet og norsk bistand håper Afrikabanken å få fortgang i utviklingen av nye sol-, vind- og vannkraftprosjekter. Norsk innsats skal være med å lokke private investorer til Afrika.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 02.11.2017 09.17.36

Den afrikanske utviklingsbanken (AfBD) øker satsingen på fornybar energi prosjekter. I perioden fram til 2011 utgjorde ren energi 14 prosent av energiporteføljen. Det har økt til over 60 prosent, og skal styrkes ytterligere.

– Planen er å øke samarbeidet med Norge for å få flere prosjekter i gang og for å støtte arbeid med solenergi-løsninger mer egnet for husholdninger, sier Amadou Hott, visepresident for energi i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB). Nylig deltok han på den nordisk-afrikanske næringslivskonferansen, og hadde møter med norske myndigheter.

Norge er både aksjonær i banken og bidrar til bankens utviklingsfond. Innen ren energi har AfDB et samarbeid med det norske solenergiselskapet Scatec Solar, og har sammen med Norfund stått bak den store vindkraftutbyggingen Lake Turkana Wind Power i Kenya.

 

Trenger alt

Det østafrikanske landet er en god illustrasjon på dilemmaet for mange afrikanske land. Kenyas 45 millioner innbyggere har en kraftforsyning på totalt 2 GW (gigawatt). Norges fem millioner innbyggere har til sammenligning, 30 GW kraft. Målet for Kenya er å øke krafttilgangen med 2 GW årlig fram mot 2030, og da helst med fornybar energi. Foreløpig satser de, i likhet med andre afrikanske land, også på kull og tungolje.

– Vi har ikke den luksus at vi kan velge og vrake mellom energiformer. Vi må ta i bruk det som er – enten det er ren energi, kull eller tungolje, sier Mugo Kibati. Tidligere var han en av arkitektene bak Kenyas planer om å bli et mellominntektsland innen 2020. I dag er han både styreleder i M-Kopa Solar og i Lake Turkana Wind Power, Afrikas største vindpark. Norfund investerer i begge selskapene.

 

Småskala

M-Kopa Solar leverer små sol-energiløsninger til 500 000 husholdninger i Kenya, Uganda og Tanzania. De er ikke knyttet til det nasjonale strømnettet. Regningene betales med overføringer via mobiltelefonen. Mange eksperter mener dette er veien å gå for å få lys og lavstrømutstyr til fattige deler av befolkning. Mark Davis, direktør for ren energi i Norfund, tror at M-Kopa er på rett vei med sin business modell.

– Men småskala energi som dette vil bare bli vellykket om det kan få en virkelig stor omfang, sa han på Zero-konferansen denne uken.

Norfunds hovedsatsing i Afrika de siste årene har vært vindkraftprosjektet i Turkana som skal generere 310 MW med strøm til det nasjonale strømnettet. Det har kostet 625 millioner euro. Anlegget er ferdig, men kenyanske myndighetene har ikke fullført bygging av overføringslinjen slik at den kan tas i  bruk. Flere europeiske utviklingsfond, samt Afrikabanken var involvert i prosjektet.

– Dersom Norfund og andre utviklingsfond ikke hadde stilt med tidlig risiko kapital hadde dette prosjektet vært vanskelig å få til. Vår store utfordring er at vi har ikke nok penger til å finansiere den virkelig store energiveksten i Afrika, spesielt innen ren energi, sier Kibati, en av hovedtalerne på Zero-konferansen.

 

Nye fond

Det er her Afrikabanken mener de har en rolle.  AfDB har etablert et fond for inkluderende energi FEI der de skal bidra med 100 millioner dollar, og der de håper at ulike utviklingsfond som Norfund og andre investorer vil bidra med til sammen 400 millioner dollar.

– Målet er å investere i mindre uavhengige kraftselskap som ikke nødvendigvis er knyttet til hovedstrømnettet, og samtidig støtte løsninger for husholdninger slik at strøm kan komme vanlige forbrukere til gode, sier Hott. Han mener bistandspenger best brukes til å redusere risikoen i de første fasene av et energiprosjekt.

Han håper også å få den norske regjeringen med på å videreføre en stiftelse for å utvikle og få i gang flere prosjekter innen ren energi.

– Det har vært et problem at vi ikke har hatt nok prosjekter som investorer kan satse på, sier Hott.

– Flere prosjekter vil også åpne muligheter for norske investorer.

 

Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner er et nytt virkemiddel der Afrikabanken har tenkt å utvikle videre. Målet er å bruke pengene på ulike grønne prosjekter også innen energi. Tidligere har banken utstedt grønne obligasjoner på 500 millioner dollar, som hovedsakelig ble kjøpt av den svenske regjeringen. Planen er å utstede nye grønne verdipapirer mot slutten av året.

–  Vi håper at det norske oljefondet vil etter investere gjennom ulike grønne fond. Vi håper å engasjere mer med dem, sier Hott

 

 

 

Publisert: 02.11.2017 09.14.04 Sist oppdatert: 02.11.2017 09.17.36