Publish What You Fund, mener det er vanskelig å finne ut informasjon om norsk bistand til Tanzania

– Lite åpenhet om norsk bistand

Norge gir for lite informasjon om hva bistandspengene går til. Det hevder en fersk rapport om åpenhet blant verdens største bistandsgivere. - De bommer, mener Norad.

Av Ingvild Sahl Sist oppdatert: 19.04.2015 16.18.21

Norge kommer dårlig ut i en undersøkelse fra den London-baserte organisasjonen Publish What You Fund om åpenhet blant bistandsgivere. Rapporten, som ble lansert tirsdag, rangerer Norge på nedre halvdel av listen over 58 av verdens største givere.

I kategorien ”dårlig” deler Norge selskap med blant annet Frankrike, USA, Tyskland og Korea, langt bak andre givere som Verdensbanken, Danmark og Sverige.

I undersøkelsen blir bistandsgiverne rangert ut fra hvor mye informasjon de gjør tilgjengelig for publikum, fordelt på 37 indikatorer på organisasjons-, land- og aktivitetsnivå.

Lite landinfo

Norge, målt gjennom Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) skårer bra på informasjonen om hvilke aktiviteter Norge støtter. Men ifølge rapporten er det langt vanskeligere for folk flest å finne informasjon om hvor pengene går til på land- og organisasjonsnivå.

I rapporten anbefales Norge å publisere informasjonen gjennom det internasjonale åpenhetsinitiativet (IATI) som er en felles standard for publisering av informasjon om bistand. Norge har signert initiativet, men har foreløpig ikke tatt retningslinjene i bruk.  

 – Misforstår

Ifølge Marit Brandtzæg, avdelingsdirektør i avdeling for metode og resultater i Norad har Publish What You Fund blandet sammen hva som publiseres på norad.no og hva som publiseres av Utenriksdepartementet.

– Vi kritiseres for ikke å publisere mer detaljert landinfo, men denne informasjonen skal finnes på regjeringen.no eller på de ulike ambassadenes hjemmesider, sier hun.

Brandtzæg understreker at det jobbes løpende med økt åpenhet om norske bistandsoverføringer. Norads  statistikkportal er ett av flere initiativer. Utenriksdepartementet arbeider også med å få det økonomiske planleggingssystemet PTA offentlig tilgjengelig på web fra 2012.

– Det vil gi økt innsyn i forbruksinformasjon, og det er positivt. Vi mener intensjonene i IATI-initiativet blir ivaretatt, selv om vi ikke bruker dette initiativets publiseringsregister, sier hun. 

Store mangler

Gjennomsnittsskåren for alle giverne er 34 prosent. Ifølge Karin Christiansen, daglig leder i Publish What You Fund er resultatet skuffende.

– De fleste giverlandene gir rett og slett ikke god nok informasjon om bistanden de gir. Mangelen på åpenhet leder til sløsing, dobbeltarbeid og ineffektivitet. I en tid hvor verdens bistandsbudsjetter er under press, er åpenhet og ansvarlighet viktigere enn noen gang, sier hun.

Verdensbanken topper listen som den mest åpne giveren, etterfulgt av Det globale fondet, Den afrikanske utviklingsbanken og Nederland.

Publisert: 17.11.2011 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.18.21