Ifølge Unitaid-leder Philippe Douste-Blazy vil økte bistandsbudsjetter alene ikke kunne dekke behovet for bistandsmidler i fremtiden. Offentlig og frivillig skatt på flybilletter, tobakk, mobiltelefoni og finanstransaksjoner kan sikre milliarder av kroner til miljø- og utvikling i årene som kommer. Her sammen med Frankrikes miljøvernminister, Nathalie Kosciusko-Morizet. Foto: Ingvild Sahl

Solidaritetsskatter kan gi milliarder til utvikling

På fem år har Unitaid samlet inn 1,3 milliarder dollar på en liten skatt på flybilletter. – Globale solidaritetsskatter kan sikre fremtidens utviklingsbudsjetter, hevder Unitaid-leder Philippe Douste-Blazy.

Av Ingvild Sahl Sist oppdatert: 19.04.2015 16.21.01

Fremtidens ressurser ligger i globale solidaritetsskatter. Det er Unitaid-leder og tidligere fransk utenriksminister Philippe Douste-Blazy overbevist om. Fredag var han på norgesvisitt for å feire Unitaids 5 års jubileum.

Den norskstøttede organisasjonen, som blant annet har arbeidet med å gjøre rimelige aidsmedisiner tilgjengelig i utviklingsland, henter inn rundt 70 prosent av sine inntekter fra en liten solidaritetsskatt på flybilletter. Så langt har Chile, Frankrike, Madagaskar, Mauritius, Niger og Korea gjort skatten obligatorisk på alle flyreiser, mens ytterligere seks land har gjort skatten frivillig for forbrukerne.  Dette har til sammen gitt 1,3 milliarder dollar til globale helsetiltak ved utgangen av 2010.

– Gjennom Unitaid har vi vist at det er mulig å hente inn store beløp til utvikling på denne måten. Flybillett-skatten har verken vært skadelig for forbrukeren, for flyselskapene eller for statene som har innført dem, slik mange på forhånd fryktet, sier Douste-Blazy til Bistandsaktuelt.

Kronglete vei

Men veien dit Unitaid er i dag, har ikke vært uten hinder. Senest i fjor fikk organisasjonen sterk kritikk for å ha brukt masse penger på å utvikle et dyrt datasystem, mens inntektene lot vente på seg. I landene hvor flybillettskatten ble gjort frivillig, viste det seg også at få var villige til å gi, siden merkevarenavnet «Massive good» som Unitaid brukte i annonseringen, var helt ukjent for forbrukerne. Men da det i stedet ble mulig å gi pengene direkte til Røde Kors og Unicef, satt pengene løsere blant de flyreisende.

– Gjennom prosessen har vi lært hva som fungerer og hva som ikke fungerer. At vi brukte mye penger på å utvikle det nye datasystemet de første årene, var helt nødvendig. Nå har vi helt ny teknologi på plass, som gjør det mulig for forbrukeren å gi penger til utvikling, samtidig som de kjøper flybilletter, uten å måtte dra kortet to ganger, sier Douste-Blazy.

Vil skattlegge tobakk

I tillegg til å arbeide for å få flere land til å innføre flybillettavgiften, ser Douste-Blazy og Unitaid også på muligheten for å innføre en liten skatt på tobakk. Dersom 1-5 cent legges på hver pakke med tobakk som selges i både rike og fattige land, har man bare i G20 landene mulighet til å samle inn over 7,8 milliarder dollar til utvikling hvert år, ifølge Douste-Blazy. Unitaid ser også på muligheten for å innføre solidaritetsskatter på mobiltelefoni og arbeider samtidig med å samle støtte for å innføre en mye omtalt og svært omstridt skatt på globale finanstransaksjoner.

– Så langt har dere bare fått med dere noen få land på å innføre flybillettavgiften. Hvordan skal dere klare å samle støtte for noe så kontroversielt som en skatt på finanstransaksjoner? 

– Da noen i sin tid begynte å gi ut mikrokredittlån, var det nesten ingen som hadde tro på konseptet. Nå har nesten alle bankene innsett at dette er en god idé. For en hver ny ting man ønsker å innføre, er det alltid behov for pionerer som går foran, sier han, og understreker at da Frankrike for første gang tok til ordet for å innføre solidaritetsskatter i 2002, var det ingen andre som hadde tro på ideen.

Nå har 62 land sluttet seg til et ønske om å ta i bruk nye og innovative finansieringsmekanismer for utvikling og klimatiltak.

– Under høstens G20 møte i Cannes vil nye finansieringsmekanismer for klima og utvikling bli et tema, basert på våre erfaringer fra Unitaid. Dersom vi klarer å overbevise publikum om viktigheten av dette, tror jeg det er mulig å samle støtte for flere nye ordninger, til og med skatt på finanstransaksjoner, sier Douste-Blazy.

Sikrer patenter på medisiner

Noe av pengene Unitaid har samlet inn, har gått til å stifte Medicine Patent Pool (MPP), som arbeider med å få farmasiselskapene til å lisensiere patenter på aidsmedisiner (ARV) til produsenter i utviklingsland, mot en beskjeden kompensasjon. Dette vil kunne gjøre nye og svært kostbare medisiner tilgjengelig i  utviklingsland for en rimelig penge. 

Så langt har Medicines Patent Pool sikret en avtale med US National Institutes of Health, og flere selskaper skal være på trappene. Ifølge direktøren for MPP, Ellen t'Hoen, som også var i Norge for å feire Unitaids femårsjubileum, er målet at alle de store farmasiselskapene skal delta i ordningen om noen år.

– Vi tror normen blant farmasiselskapene vil være å gi lisenser på viktige aids-medisiner til oss, sier hun til Bistandsaktuelt.

Publisert: 27.05.2011 15.15.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.21.01