Robert Zoellick tar ikke gjenvalg som sjef for Verdensbanken.

Vil at utviklingsland skal velge sjefen for Verdensbanken

56 ikke-statlige organisasjoner fra rundt om i verden vil bryte USAs automatiske arverett til toppstillingen i Verdensbanken. Den sittende sjefen Robert Zoellick tar ikke gjenvalg i sommer.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.53

– Det må bli slutt på den udemokratiske tradisjonen der  USA utpeker Verdensbankens leder, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø. Organisasjonen er en av tre norske som har undertegnet et brev sendt til Verdensbanken og representanterfor medlemslandene. De krever at valg av ny sjef for Verdensbanken må skje ved at:

  • kandidaten har støtte fra et flertall av medlemslandene
  • prosessen er åpen og offentlig
  • valget er basert på kandidatenes kvalifikasjoner
  • utviklingsland har en sentral rolle i prosessen

”Siden banken kun er virksom i utviklingsland, og har mest påvirking i lavinntektsland, vil en kandidat uten støtte fra disse landene ikke ha noe legitimitet”, heter det i brevet.

Styret i banken vil måtte endre stemmereglene for å oppfylle disse ønskene. I dag har USA 16 prosent av stemmene i banken.

Etter at Zoellick offentliggjorde at han ikke stiller til gjenvalg var USA rask ute med å bekrefte at de ville stille med en ny kandidat. Tradisjonelt har USA ledet Verdensbanken, mens Europa har ledet Det internasjonale pengefondet. Da IMF-direktørstillingen skulle besettes i fjor var det noen ikke-europeiske kandidater som ble lansert, men Frankrikes daværende finansminister Christine Lagarde klarte å sikre støtte også fra Kina og da var løpet kjørt. Det er allerede spekulasjoner om at USAs utenriksminister Hillary Clinton eller tidligere finansminister Larry Summers kanskje ønsker jobben. Bill Clintons navn har også vært nevnt.

USA vil trolig kjempe hardt for å beholde jobben som banksjef for verden, spesielt i et valgår. Men det er klart at Kina ønsker mer innflytelse i de gamle Bretton Woods-institusjonene. I 2010 fikk Kina litt mer stemmekraft i banken.

Andre navn som er aktuelle:

Tony Blair – Storbritannias tidligere statsminister er mer populær i USA, enn i Europa. Han har et godt rykte i Afrika.

Trevor Manuel – planleggingsminister og tidligere finansminister i Sør-Afrika.

Justin Yifu Lin – kineser som i dag er sjefsøkonom i Verdensbanken.

Guido Mantega, Brasils finansminister vil nok være en av de som presser på for mer innflytelse fra land i Sør.

Publisert: 22.02.2012 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.53