Ny seniorrådgiver i Norges Vel

Helene Lie er ansatt som seniorrådgiver i Norges Vels internasjonale avdeling.

Sist oppdatert: 11.05.2017 12.38.29

Hun har erfaring fra arbeid med verdikjedeutvikling og sosialt entreprenørskap både internasjonalt og i Norge. Hun har tilbragt mye tid i felt i ulike afrikanske land som Tanzania og Sør-Afrika, men også i Mellom-Amerika (Nicaragua). Der har hun arbeidet med småbønders tilgang til markeder, samvirkeorganisering, kvinner og likestilling, oppstart av sosiale bedrifter, og ulike utdanningsprogrammer innen utviklingsstudier og sosialt entreprenørskap. Helene har en bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo, en master i entreprenørskap og innovasjon, og er i ferd med å sluttføre en doktorgrad med fokus på inkluderende verdikjedeutvikling innen småskala meieri i Tanzania og Nicaragua fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Publisert: 11.05.2017 12.36.45 Sist oppdatert: 11.05.2017 12.38.29
Helene Lie