Framskritt

© 2016 Andreas Karlsson

Ikea vil vise Afrikas kreative styrke

«Når livet skal telles»

Kenya vil forby plastposer

Framgang i jakten på det rene liv i Costa Rica

Etiopia: Mødredødsfall ble halvert på fire år

Ormekrigen går mot seier

BARBIER Bruno / hemis.fr                   Adult, Architecture, Asia, Building, China, Day, Eastern Asia, high-speed train, Horizontal, Outdoors, People, public building, Shanghai, Shanghai region, subway station, Train, train station

Teknologien har endret livet for de fattige

FRAMSKRITT: Utviklingslandene har opplevd ekstraordinære teknologiske fremskritt, men ekspertene advarer mot ukritisk teknologioptimisme.

Rwanda – best i verden på kvinner i parlamentet

FRAMSKRITT: Europeiske parlamentarikere reiser nå til Rwanda for å lære om likestilling. Landet har verdensrekord for kvinnerepresentasjon i parlamentet: To av tre er kvinner.
LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO LIBRARY ARTWORK, ILLUSTRATION, WHITE BACKGROUND, GEOGRAPHY, PLANET, GLOBE, EARTH, CONTINENT, AFRICA, LAND, OCEAN, MAP, WORLD, AFRICAN

Flere gode nyheter

FRAMSKRITT: Her presenterer vi små og store og gode nyheter fra hele verden.

Har DU fått et bedre liv?

FRAMSKRITT: Opplever den vanlige mann og kvinne at de er en del av framskrittet? For å få svar på det, stilte vi to enkle spørsmål til vanlige folk fra fem land på tre kontinenter.

– Veksten har inkludert de fattige

Bangladesh ble selvstendig i 1971 etter en blodig borgerkrig med Pakistan. Infrastrukturen var rasert, befolkningen var fattig, korrupsjonen utbredt, og naturkatastrofer et kjempeproblem. To år etter selvstendigheten døde ca 1,5 millioner mennesker i en sultkatastrofe. Henry Kissinger kalte landet «a basket case» – et håpløst tilfelle. Men bangladesherne har snudd det.
GMB Akash

De vever seg ut av fattigdommen

FRAMSKRITT: – Hvis du hadde kommet hit for 10-15 år siden, ville du blitt sjokkert over fattigdommen. Det er nesten vanskelig å forklare hvor mye ting har forbedret seg, sier veveren Joinal Miah.
GMB Akash

Foreldrenes slit gir barna et bedre liv

FRAMSKRITT: Det fattige Bangladesh er på vei opp og fram. Vi har møtt to familier som begge har tatt «klassereisen», fra dyp fattigdom til bedre kår.
Tor Wennström

Har bistanden bidratt til framskritt?

FRAMSKRITT: Mange utviklingsland har opplevd store framskritt de siste årene, men er det en sammenheng mellom utvikling og bistand? Vi har spurt to erfarne Afrika-kjennere.

Ni av ti barn går på skole

FRAMSKRITT: 50 millioner flere barn og 40 millioner flere tenåringer sitter på skolebenken i dag enn i år 2000. Antall barn som ikke går på skolen er dermed halvert. Og det til tross for stor befolkningsvekst.
Xinhua ce, OTH, Others

Langt færre svært fattige i Kina

FRAMSKRITT: I 1990 levde nesten to milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Nå anslår Verdensbanken at antallet er redusert til om lag 700 millioner. Kinas suksess er en viktig forklaring.

Frontsoldat(er) for mødrehelse

FRAMSKRITT: Edna Adan Ismail hadde toppjobb i FN. Så fikk hun nok av rapporter, og reiste hjem. Da var det 10 jordmødre i Somaliland. Så langt har hun utdannet 300.

Det viktigste framskrittet

FRAMSKRITT: Halvering i barnedødelighet er den mest grunnleggende positive endringen vi ser innenfor global helse, mener Dagfinn Høybråten, styreleder for vaksinealliansen Gavi.
© Notice: UNICEF photographs are copyrighted and may not be reproduced in any medium without written permission from authorized South Africa

10 framskritt i global helse

FRAMSKRITT: Millioner av liv er reddet takket være framskritt i global helse de siste tiårene. Vi lever lengre og med mindre sykdom. Utviklingsland har hatt den største framgangen.
Hent flere saker
Henter flere saker