Godt styresett

Jo, bistand kan påvirke migrasjon

Copyright © Norad, tlf. 22242040

Mislighold: Statskassa fikk tilbake 7 millioner

Jakten på misbrukte bistandspenger førte til beskjeden fangst i 2016. Norges nulltoleranse-politikk førte til at sju millioner kroner av misbrukte bistandsmidler ble tilbakebetalt i fjor. Det er omlag 0,2 promille av den totale bistanden.

– Et globalt angrep mot menneskerettighetene

Copyright © Norad, tlf. 22242040

Mistenkelig innkjøp av mais i Malawi

Norsk politibistand i Haiti virker

Tar ordførerne makten i internasjonal politikk?

– Fredsprosessene vil definere Aung San Suu Kyis tid som leder

Dar es Salaam

– Tanzania og Marokko blant de mest uærlige land i verden

Norsk politikvinne overvåker våpenhvilen i Colombia

Norge fortsetter å spille en sentral rolle i fredsprosessen i Colombia, også etter at den nye fredsavtalen er vedtatt. Tre norske politikvinner deltar i FN-operasjonen som skal se til at våpenhvilen mellom regjeringen og FARC blir overholdt.
President Rodrigo Duterte på Filippinene med skoleelever.

FNs høykommissær: Denne presidenten bør etterforskes for drap

Protester mot Kabila i Kinshasa, DR Kongo.

Store protester mot Kabila i DR Kongo

Enda en av Flyktninghjelpens ansatte utvist fra Sør-Sudan

Folket i Mosambik må betale for ledernes gambling

– Norsk Mosambik-bistand fortsetter som før

"Ma Ellen": Kvinnekampen fortsetter

Sjokk og vantro om avskogings-eksplosjon

– Migrasjon er et symptom på de store ulikhetene i verden

Med utdannelse – uten jobbmuligheter

Snart skal Liberias politi stå helt på egne bein

Xinhua  India, 03

Trygd til alle i verden – er det mulig?

Slik er Colombias nye fredsavtale

Liberias korrupsjonsjeger lar seg ikke skremme

Hent flere saker
Henter flere saker