Amerika

Norsk politibistand i Haiti virker

Norsk politikvinne overvåker våpenhvilen i Colombia

Norge fortsetter å spille en sentral rolle i fredsprosessen i Colombia, også etter at den nye fredsavtalen er vedtatt. Tre norske politikvinner deltar i FN-operasjonen som skal se til at våpenhvilen mellom regjeringen og FARC blir overholdt.
President Rodrigo Duterte på Filippinene med skoleelever.

FNs høykommissær: Denne presidenten bør etterforskes for drap

Trumps trussel mot Walmarts kunder

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Falske nyheter er ikke nytt

USA TODAY Network

Hva gjør Trump med bistanden?

Fredsavtalen i Colombia endelig godkjent

Bokanmeldelse: Et godt, men ensidig eventyr

Slik er Colombias nye fredsavtale

Ivan Marquez, Humberto de la Calle, Bruno Rodriguez

Nytt håp om fred i Colombia

Copyright © fotograf

Urfolk vokter regnskogen

–Trump-seier vil være katastrofe for bistanden

Daniel Ortega: Fra revolusjonshelt til maktkåt president

Haiti: Misnøye med hjelpeorganisasjoner

Jose Zoria, ACITAM

Norges bistand til regnskog møtt med skepsis av urfolkene

Lucio Sombrano.

Bonde får FARC-soldater som nye naboer i Colombia

FARC-geriljaen prøver å overtale folket i Colombia

1,4 mill. trenger hjelp i Haiti

Minst 1,4 millioner mennesker trenger umiddelbar hjelp etter orkanen Matthews herjinger i Haiti, opplyser FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Nobels fredspris til Colombias president

Colombias president Juan Manuel Santos tildeles Nobels fredspris fordi han valgte å gå fredens vei i kampen mot FARC. Nyheten blir udelt positivt mottatt i det norske politiske miljøet.

Orkan har krevd over 339 menneskeliv i Haiti

Minst 339 mennesker har mistet livet i orkanen Matthews herjinger i Haiti, opplyser lokale myndigheter til nyhetsbyrået Reuters.

Krisemøte på Cuba etter colombiansk nei

Den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen møtes på Cuba til nye samtaler, dagen etter at folkeavstemningen endte med et nei til fredsavtalen. Norske spesialutsendinger skal være med.

50 år med væpnet konflikt er over

Colombias regjering og FARC-geriljaen har signert fredsavtalen som gjør slutt på borgerkrigen. EU fjerner FARC fra terrorliste. – Et sterkt og historisk øyeblikk, sier utenriksminister Børge Brende.
Hent flere saker
Henter flere saker