Afghanske menn rundt en minibank i Kabul. Etter at Taliban tok makten er den afghanske økonomien i fritt fall. Bistanden fra utlandet har stanset opp. Den nye regjeringen har instruert bankene om å sette at tak på først 200 sa 400 hundre dollar  uka på kontantuttak. FN frykter nå at hele banksektoren i Afghanistan kan kollapse. Foto: AP/NTB
Afghanske menn rundt en minibank i Kabul. Etter at Taliban tok makten er den afghanske økonomien i fritt fall. Bistanden fra utlandet har stanset opp. Den nye regjeringen har instruert bankene om å sette at tak på først 200 sa 400 hundre dollar uka på kontantuttak. FN frykter nå at hele banksektoren i Afghanistan kan kollapse. Foto: AP/NTB

FN advarer mot bankkollaps i Afghanistan

FN  ber nå om hastetiltak for å forhindre fullt sammenbrudd av banksystemet i Afghanistan. Hvis landets finansielle system kollapser kan det for «kolossale negative konsekvenser», heter det i en fersk rapport.  

Publisert

Den afghanske økonomien er i fritt fall og det krigsherjede landet banksystem er i ferd med å bryte sammen. Et slikt sammenbrudd vil ramme landet og befolkningen svært hardt, heter det i ny FN-rapport som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Da Taliban tok makten i Afghanistan stanser vestlige regjeringer mye av hjelpen til landet. Blant annet var rundt 75 prosent av statsbudsjettet til den tidligere regjeringens finansiert av bistand fra Norge og andre giverland.

Økonomisk krise

Men pengestrømmen ble stanset så og si over natta. USA nektet også Taliban-regjeringen tilgang til Afghanistans valutareserver på rundt 9.5 milliarder dollar, midler som er plassert i ulike finansinstitusjoner i USA.

Den afghanske økonomien og bankene hadde problemer allerede før den tidligere regjeringen kollapset og da overføringene fra giverlandene stoppet opp gikk fra ille til full krise.

En av mange konsekvenser av at dollarstrømmen fra utlandet har stanset er at afghanske banker siden august har begrensinger på hvor mye kontanter folk får ta ut.

At folk ikke kan ta ut egne penger, enten det er sparepenger eller overføringer fra utlandet, skaper selvsagt store problemer både for vanlige folk, for firmaer og ulike hjelpeorganisasjoner.

Potensielt enorme skadevirkninger

I rapporten fra FN fremgår det blant annet det er en sterk økning av folk som ikke er i stand til å betale tilbake lån, mindre innskudd samt en pågående kontantkrise. Dette kan føre til at det finansielle systemet kollapser i løpet av måneder, heter det.

I rapporten heter det videre at decøkonomiske kostnadene ved et banksystemkollaps - og den påfølgende negative effekten i samfunnet - "ville være kolossale."

FN har gjentatte ganger siden Taliban tok over sagt at Afghanistans økonomi er på randen av en kollaps, noe som sannsynligvis vil gi næring til en flyktningkrise. FNs utviklingsprogram, UNDP, understreker i den nye rapporten at hvis banksystemet svikter, kan det ta flere tiår å gjenoppbygge.

FNs forslag for å redde banksystemet inkluderer en innskuddsforsikringsordning, tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet for kort- og mellomlangsiktige behov, samt kredittgarantier og muligheter for forsinkelser i tilbakebetaling av lån.

"Koordinering med de internasjonale finansinstitusjonene, med deres omfattende erfaring med det afghanske finanssystemet, vil være avgjørende for denne prosessen," heter det i UNDP-rapporter, med henvisning til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Rammer import av mat

Et stort problem er ifølge FN at det er lite penger i omløp fordi folk er redde. Abdallah al Dardari, sjef for UNDP i Afghanistan, sier til Reuters at det i økonomien finnes afghani, den afghanske valutaen, med en samlet verdi av rundt 4 milliarder. Men bare en liten del av dette er i sirkulasjon.

- Resten er under madrassen hjemme hos folk fordi de er redde, sier Dardari.

FN og en rekke andre organisasjoner har advart om atat millioner av afghanere ikke vil ha nok mat i vinter. Dardari sier at en eventuell bankkollaps også vil ramme importen av mat hardt.

- Afghanistan importerte i fjor for rundt 7 milliarder dollar i varer og produkter og tjenester, for det meste matvarer .Uten et fungerende banksystem ville det ikke være mulig, sier Dardari.

Powered by Labrador CMS