I DR Kongo er det for få skogvoktere og staten vil gjerne har større inntekter fra skogdrift.
I DR Kongo er det for få skogvoktere og staten vil gjerne har større inntekter fra skogdrift.

Kongo vil hogge mer regnskog tross norsk skogstøtte

Norge har lovet over en milliard kroner for å bevare verdens nest største regnskog. DR Kongos regjering takker ja til pengene, men vil samtidig åpne for mer industriell hogst.

Publisert

Norges skogstøtte til Kongo-bassenget

  • Kongobassenget er verdens nest største regnskogområde, etter Amazonas. Halvparten av skogen befinner seg i Kongo.
  • Plantene og trærne i Kongobassenget lagrer anslagsvis 36 gigatonn karbon. Det er like mye som 2.000 år med norske klimautslipp.
  • Central African Forest Initiativ (CAFI) ble lansert i september i fjor for å stanse avskogingen. Initiativet støttes av Verdensbanken, Norge, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Brasil samt Kongo og seks andre sentralafrikanske land.
  • Kun Norge har hittil lovet en konkret pengesum: Inntil 400 millioner kroner i året fra i år og til 2020.
  • Pengene skal gå til investeringsplaner som skal «adressere årsakene til avskoging». Norge framhever blant annet at det er behov for planer for arealbruk, kartlegging av landrettigheter, utvikling på landsbygda og bedre styresett i skogsektoren.

Kilde: Klima- og miljødepartementet.

Regnskogfondet og andre miljøorganisasjoner roper varsku etter at miljøministeren Robert Bopolo Mbongeza erklærte at et forbud mot nye hogstkonsesjoner skal heves. Forbudet, eller moratoriet, ble innført i 2002 for å hindre lovløse tilstander og rasering av regnskogen i kjølvannet av borgerkrigen i landet. Nå ønsker DR Kongos regjering å gi nye hogsttillatelser og sikre seg økte skatteinntekter.

400 millioner i året

Mbongezas uttalelse kommer bare noen måneder etter at Norge lovet inntil 400 millioner kroner i året fram til 2020 for å støtte bevaring av regnskogen i det såkalte Kongobassenget. Over halvparten av skogområdet ligger i DR Kongo.

– En oppheving av moratoriet vil føre til storskala og ukontrollert avskoging i DR Kongo, advarer Gunnell Sandanger, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

Å åpne for mer lovlig hogst vil utløse en flodbølge av miljøødeleggelse, sosiale overgrep og korrupsjon og vil undergrave arbeidet for å bevare Kongos regnskog for å forebygge klimaendringer, heter det i et notat som Regnskogfondet, Greenpeace og ni andre internasjonale og lokale organisasjoner har utarbeidet.

– Mer profesjonelt

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier han er skeptisk, men vil diskutere planene med Kongo. Han viser til at den lovlige hogsten i dag bare utgjør 1 til 2 prosent av det nasjonale markedet, resten av tømmeret kommer fra ulovlig hogst.

– Myndighetene ønsker å oppheve moratoriet i et forsøk på å utvikle en mer profesjonell hogstnæring som respekterer landets lover, betaler skatt og er miljømessig og sosialt bærekraftig, påpeker han.

Men Christian Nellemann, som er ekspert på plyndring av naturressurser og organisert kriminalitet i afrikanske land, har svært liten tro på at mer lovlig skogdrift vil stanse den ulovlige hogsten. Grunnen er at den kongolesiske hæren og deler av regjeringen selv er dypt involvert i ulovlig hogst.

– Dersom man vil bevare regnskogen og skaffe skatteinntekter må man først styrke rettssystemet og politiet og bekjempe organisert kriminalitet. Setter man inn bistandsmidler uten å sikre et betryggende statsapparat, kan man forvente en gigantisk misbruk av midler, sier Nellemann, som driver Norsk Senter for Globale Analyser og blant annet jobber for FNs miljøprogram (UNEP). I fjor utarbeidet han en rapport til FNs sikkerhetsråd om ulovlig utvinning av naturressurser i Kongo.

Investeringsplan

Den norske støtten skal gis gjennom det Sentralafrikanske skoginitiativet (CAFI), som ble lansert i september i fjor sammen med Verdensbanken og flere andre giverland.

DR Kongo har laget en investeringsplan som skal sikre bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon i tillegg til å bevare skogen. Regnskogfondet er lite imponert over planen.

– Den setter ikke begrensninger for skogsdrift og andre typer alvorlige trusler mot regnskogen, som gruvedrift og storskala jordbruk. Det står heller ingenting om moratoriet i den, påpeker Sandanger.

Helgesen omtaler imidlertid planen som et «godt utgangspunkt» for forhandlinger. Han påpeker at Kongo er et av verdens fattigste land, som må balansere fattigdomsbekjempelse med økonomisk vekst og bruk av naturressurser.

– Vi er glad for at myndighetene viser interesse for å utvikle grønne utviklingsstrategier som ivaretar behovet for utvikling samtidig som regnskogen kan bevares, til det beste for Kongo, for lokale samfunn og for klimaet, skriver Helgesen til NTB.

Powered by Labrador CMS