Muligheten av å få TV i hjemmet er et viktig trekkplaster for moderne løsninger for off-grid-solenergi. Bildet viser salgsmedarbeider Sarah Kurera i firmaet M-KOPA med en kunde. Foto: M-KOPA LLC
Muligheten av å få TV i hjemmet er et viktig trekkplaster for moderne løsninger for off-grid-solenergi. Bildet viser salgsmedarbeider Sarah Kurera i firmaet M-KOPA med en kunde. Foto: M-KOPA LLC

Solenergi kan bli løsningen for millioner av afrikanere uten strømnett

Solenergi gir etterlengtet strøm til millioner av østafrikanere, også uten tilkobling til nasjonale strømnett. Nå kan off-grid-løsninger for strøm gi ikke bare lys, men også TV. Markedet vokser raskt.

Publisert

Off-grid solenergi er små solcelleanlegg som ikke er tilknyttet et sentralt strømnett. De er basert på strøm fra batterier som lades opp gjennom dagen gjennom paneler på hustaket. Før leverte slike anlegg ofte kun nok energi til lys i noen lyspærer og et ladepunkt på veggen.

Både statlige myndigheter i utviklingsland, bistandsgivere og multinasjonale utviklingsbanker har vært skeptiske til å satse på off-grid, som har vært oppfattet som dårlige nødløsninger.

I dag kan off-grid-løsninger levere nok strøm til en rekke behov, som radio, TV og kjøleskap. Årsaken er blant annet stadig bedre og billigere batteriteknologi. Det gjør off-grid stadig mer attraktivt for millioner av afrikanere, og synet på denne teknologien er i ferd med å endre seg.

En av pionerene som har bidratt til å skape et helt nytt marked for off-grid solenergi, er M-KOPA. Selskapet sørger i dag for elektrisitet til 750 000 familier i Øst-Afrika, de fleste i Kenya.

- Solenergi gir husholdninger som er uten tilkobling til strømnettet tilgang til bedre, ren, rimelig og trygg energi, sier Jesse Moore, direktør og en av tre gründere som etablerte selskapet.

Norske bistandspenger har bidratt til M-KOPAs vekst, takket være et lån på 100 millioner kroner fra det statlige investeringsfondet Norfund.

Kjøper på kreditt og betaler med mobilen

M-KOPAs forretningsidé er enkel: For mindre enn fem kroner dagen kan familier kjøpe og nedbetale solenergianlegg samtidig som de får tilgang på ren energi. I tillegg må det betales et depositum, som for de rimeligste produktpakkene er på rundt 250 kroner.

Familiene sparer penger de ellers ville brukt på å kjøpe parafin, stearinlys og batterier til belysning og til betaling for lading av mobiltelefon. Etter vel et år har familien anlegget til odel og eie.

Solcelleanleggene selges på kreditt. Det gir M-KOPA et stort behov for driftskapital som delvis dekkes av lånet fra Norfund, et lån som inngår i en større finansierinspakke med flere internasjonale långivere.

Kundene er de aller fattigste, med i gjennomsnitt to dollar dagen i inntekt. M-KOPA er ikke alene på markedet, som har en håndfull selskaper som operer på samme måte. Store internasjonale selskaper er også på banen. Japanske Mitsubishi gikk i fjor høst inn med nærmere 450 millioner kroner i en enkeltinvestering.

Blir inkludert i statlig strømstrategi

M-KOPA-sjef Jesse Moore sier at off-grid solenergi i økende grad blir sett som et viktig virkemiddel for å nå målet om at alle skal få tilgang på ren energi. Også i nasjonale energiplaner blir off-grid nå inkludert som en del av løsningen på hvordan framtidas energibehov skal dekkes.

Moore viser til en typisk kenyansk familie kan ha så lavt forbruk av strøm at det kan ta tiår å dekke inn de høye kostnadene knyttet til å strekke det nasjonale strømnettet fram til alle.

- Vi har vist at off-grid ’pay as you go‘ er en effektiv og produktiv måte å gi millioner av mennesker strøm - til en brøkdel av kostnadene ved nettilkobling, sier Moore.

- Er off-grid nå anerkjent som en akseptabel løsning?

- Nasjonale myndigheter er gradvis i ferd med å anerkjenne rollen off-grid-teknologi kan spille. Vi forventer at dette vil åpne en ny bølge av partnerskap mellom privat og offentlig sektor. For eksempel anerkjenner Kenyas National Electrification Strategy rollen off-grid-teknologi spiller når det gjelder å nå alle med elektrifisering.

Moore sier at målet til kenyanske myndigheter er å nå ytterligere to millioner husholdninger de neste fem år.

Han forventer at andre store afrikanske land som Nigeria og Etiopia vil følge etter.

- Solenergi snur alt på hodet

Moore sammenligner dagens situasjon innen solenergi med overgangen fra faste telefonlinjer til mobiltelefon, og mener at en revolusjon er på gang.

- Solenergi snur hele fortellingen om energi og utvikling på hodet. Manglende tilgang på strøm har ført til enorme tap i økonomiske muligheter og negative helseeffekter. ’Pay as you go‘-modellen har gjort det mulig for folk med lav inntekt å få tilgang til energi på et prisnivå de har råd til.

Selskapet med 900 ansatte som ble startet for ni år siden har hatt en kraftig vekst i kundemassen og opplyser å ha hatt positivt driftsresultat i fjor. Selskapet er jurdisk hjemmehørende i USA, med hovedkontor i Kenya. For kundene har det en positiv bieffekt å være M-KOPA-kunde:

Mange av dem har aldri hatt lån i noen bank. Når solenergianlegget er nedbetalt kan de vise til en positiv betalingshistorikk og bruke dette til nye kjøp. Moore sier at M-KOPA ikke bare ser seg selv som et solenergi-selskap men også et finansieringsselskap.

Mikrobetalingene som kundene gjør, er mulig takket være nye løsninger for betaling via mobiltelefon. Kenya er en pionernasjon på området med betalingsløsningen M-pesa. Noen av de samme som står bak M-pesa er også involvert i M-KOPA.

Norfund tror på stor vekst

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson sier at off-grid solenergi vokser kraftig i Afrika. I tillegg til innovative betalingsløsninger, viser han til rask teknologisk utvikling som en drivkraft. Thorleifsson peker på at batteriene som er en nødvendig del av slike anlegg stadig blir billigere og bedre.

- Vi oppfatter at dette markedet gjennomgår en kraftig endring. Vi tror at dette markedet blir stort, spår Thorleifsson.

Han sier at det ikke finnes én løsning på hvordan flere afrikanske hjem skal få bedre tilgang på ren energi. Off-grid kan imidlertid fylle en viktig rolle der tilkobling til nasjonale strømnett ikke er hensiktsmessig.

I tillegg til å låne penger til M-KOPA, har Norfund sammen med forsikringselskapet KLP tidligere gått inn med egenkapital i selskapet d.light som i likhet med M-KOPA tilbyr off-grid-løsninger. D.light har kontorer i Kenya, Kina og India.

Investeringene i off-grid solenergi kommer som et tillegg til Norfunds omfattende investeringer i store solenergianlegg og vind- og vannkraftverk som leverer strøm til nasjonale strømnett. Norfund har også gått inn i såkalte mini-grids, som er småskala løsninger som kan dekke energibehovet i lokalsamfunn.

I november i fjor investerte Norfund i selskapet We Light, som skal bygge slike minigrid-anlegg på Madagaskar.

Mer enn fordobling

Ifølge rapporten Africa Energy Outlook 2019 fra Det internasjonale energibyrået (IEA) hadde nærmere fem millioner mennesker i Afrika tilgang til strøm gjennom off-grid-anlegg i hjemmene sine i 2018. Det var mer enn en fordobling sammenlignet med to år tidligere.

I tillegg hadde 15 millioner strøm gjennom minigrid-anlegg.

Ved siden av Kenya går utviklingen raskt også i Tanzania, Etiopia og Rwanda.

Powered by Labrador CMS