Selskapet Baobab+ er ett av flere selskaper for småskala energiløsninger som Norfund har investert i det siste året.
Selskapet Baobab+ er ett av flere selskaper for småskala energiløsninger som Norfund har investert i det siste året.

Ny Norfund-trend: Mer småskala, sol og Afrika

Selskapene Norfund har investert i bidro til at hele 3,5 millioner husholdninger fikk tilgang på strøm i fjor, viser fondets egne anslag. Ifølge det statlige investeringsfondet er det en dobling fra året før.

Publisert

Økningen kommer som følge av satsing på nye løsninger med solenergi direkte til folk, utenfor det vanlige strømnettet.

Småskala energiløsninger representerer en ny trend i Norfunds strategi, sammenlignet med for noen år tilbake. Mange av solenergiinvesteringene er gjort i Afrika, der behovet er stort.

– Redusert pris på solceller, batterier og energieffektive løsninger, har gjort det mulig å utvikle løsninger som gir tilgang til energi også til folk som bor i områder som ikke er koblet til energinettet. Gjennom å investere i en rekke selskaper som satser på dette, har vi bidratt til et stadig større antall kan få tilgang til energi, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund i en pressemelding.

72 prosent i Afrika

Ren energi har vært en hovedsatsing for Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, siden fondet ble opprettet for 25 år siden. De siste årene har ren energi-porteføljen endret geografisk innretning, blant annet som følge av salget av SN Power til Scatec. 72 prosent av porteføljen er nå i Afrika.

Norfunds leder for samfunnskontakt Per Kristian Sbertoli understreker overfor Bistandsaktuelt at Norfunds «bidrag» til å gi folk strømtilgang gjøres sammen med andre investeringselskaper og at tallet er et anslag. Ifølge Sbertoli er fondets andel i selskapene der Norfund har gått inn på eiersiden anslagsvis mellom 10 og 30 prosent.

– Våre finansielle bidrag kommer i form av både lån og investeringer, og innen offgrid-løsninger har det for enkelte selskaper vært relativt mye lån, sier Sbertoli.

Nedbetaling via mobilen

Flere av selskapene Norfund samarbeider med har en strategi om å tilby nedbetaling via mobilen. Ved å sette pris per uke nær det husholdninger bruker på parafin for lys, har mange råd til å erstatte denne med solcelleløsninger. Når løsningen er nedbetalt, kan pengene brukes på noe annet, ifølge investeringsfondet.

Tellef Thorleifsson, adm. dir. i Norfund
Tellef Thorleifsson, adm. dir. i Norfund

– For å kunne holde prisen på slike løsninger nede, er tilgang på rimelig nok kapital helt avgjørende, og her ser vi at Norfund kan gi viktige bidrag, sier Thorleifsson.

I 2021 investerte Norfund blant annet i selskapet Baobab+ som tilbyr slike løsninger i Vest-Afrika, regionen i verden der flest mangler tilgang på energi. Hele 42 prosent av befolkningen i Vest-Afrika lever uten energitilgang, ifølge Verdensbanken.

1578 megawatt

Norfund har over mange år investert i storskala vannkraft, solenergi og vindkraft. De senere årene har fondet også gjort store investeringer i selskaper som tilbyr fornybar energi direkte til bedriftsmarkedet.

Det statlige fondet finansierte i fjor bygging av 1578 megawatt ny kapasitet, opp fra 695 megawatt i 2020.

Nye beregninger i årets rapport viser at Norfunds investeringer i ny fornybar energi siden oppstarten av fondet, nå bidrar til å unngå 9 millioner tonn CO2 årlig, tilsvarende 18 prosent av Norges årlige utslipp. Investeringene i ren energi har samtidig hatt god avkastning, i snitt 6,2 prosent siden oppstart, viser den nye virksomhetsrapporten.

Powered by Labrador CMS