Ansatte ved Hazrat Shahjalal-flyplassen i Dhaka tester en passasjer for feber som en følge av det omfattende utbruddet av corona-virus i Kina. Flere afrikanske land er i ferd med å etablere tilsvarende rutiner. Foto: ZumaPress / Mega / NTB scanpix
Ansatte ved Hazrat Shahjalal-flyplassen i Dhaka tester en passasjer for feber som en følge av det omfattende utbruddet av corona-virus i Kina. Flere afrikanske land er i ferd med å etablere tilsvarende rutiner. Foto: ZumaPress / Mega / NTB scanpix

Afrika forbereder seg på corona-epidemien

Hva skjer hvis corona-epidemien når Afrika? Over hele regionen trapper landene nå opp masseundersøkelser av passasjerer som kommer fra Kina.

Publisert

Paul Richard Fife, avdelingsdirektør i Norad, mener Afrika ville få større vanskeligheter med å møte en storstilt corona-epidemi enn Kina, dersom dette skulle skje.

- Flertallet av afrikanske land har et svakt helsevesen, inkludert overvåkning, beredskap og responssystemer til epidemier, sier han.

Kraftig økt kontakt med Kina

De siste årene har det vært en kraftig vekst i handel og økonomisk samarbeid mellom Kina og afrikanske land. Det bidrar samtidig til stigende bekymring når det gjelder muligheten for en spredning til Afrika.

Direkte flygninger har steget med over 600 prosent det siste tiåret.

«Risikoen for spredning av dette svært smittsomme viruset til Afrika er meget høy på grunn av det høye antallet flygninger og folk gjennom Addis», twitrer Senait Fisseha - sjefrådgiveren for leder i Verdens Helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ekspert: - Aldri sett så hurtig spredning

Per 29. januar kl. 12 rapporterer WHO om 6057 registrerte smittetilfeller og 132 døde så langt.

Foreløpig er det få bekreftede tilfeller utenfor Kina. Men på grunn av at viruset er nytt, er man usikre på hvor lett viruset smitter. Men man vet at det smitter mellom mennesker.

- Dette er stort. Jeg har ikke sett et utbrudd som utvikler seg så raskt som dette vi står overfor, sa legen John Nkengasong, direktør ved Africa CDC - Centres for Disease Control and Prevention, på en pressekonferanse i Addis Abeba i Etiopia tirsdag, ifølge nettstedet Devex.

Det har foreløpig ikke vært bekreftede sykdomstilfeller av corona-virus i Afrika, men Nkengasong sa at det er «rykter om ubekreftede tilfeller i flere land.»

Bill og Melinda Gates Foundation har kunngjort at de vil støtte Africa Centres of Disease Control (CDC) for å hjelpe de afrikanske landene med å styrke beredskapen mot en potensiell spredning av coronaviruset.

Støttebeløpet er på fem millioner dollar (om lag 46 millioner kroner). Dette inkluderer finansiering av faglig støtte til å iverksette screening og behandling av mulige sykdomstilfeller, samt diagnostisering og isolering og behandling av syke.

Ukentlige orienteringer

- Afrikas CDC har fått på plass flere styringsverktøy for å håndtere viruset. Det blir ukentlige orienteringer om utbruddet for å informere landene om siste nytt om viruset, og CDC jobber med nasjonale helsemyndigheter for å koordinere på områder som forbedret overvåkning, laboratorie-støtte og utvikling av protokoller for behandling, sier Nkengasong.

Neste uke, skal Afrikas CDC, sammen med Institute Pasteur de Dakar, være vertskap for 15 afrikanske land som skal diskutere og øve på forberedelser for en mulig epidemi.

Forbereder masseundersøkelser

Nasjonale regjeringer over hele kontinentet har etablert rutiner for masseundersøkelser på flyplasser, blant annet screening for symptomer som feber, influensa, hoste og pustevansker. Mange afrikanske land har allerede maskiner på plass for å screene reisende for ebola-symptomer. Regjeringer utplasserer også helsearbeidere på flyplasser og legger til rette for områder som kan brukes til karantene.

Passasjerer blir også bedt om å fylle ut skjemaer med spørsmål om coronaviruset, om de har vært i områder med coronavirus eller om de har hatt kontakt med noen som er mistenkt for å ha eller har fått påvist viruset.

I Sør-Afrika, har landets helsedepartement og Det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer gitt ut retningslinjer til helsearbeidere for hvordan de skal oppdage, identifisere og møte potensielle sykdomstilfeller. Regjeringen sier at dets kriseoperasjonssenter for øyeblikket er i alarmberedskap.

O.R.Tambo International Airport i Johannesburg er den travleste flyplassen på kontinentet, etterfulgt av flyplasser i Egypt, Etiopia og Kenya.

Nigeria sier de er godt forberedt

Afrikas mest folkerike land, Nigeria, har etablert en arbeidsgruppe med faglig ekspertise som skal hindre spredningen av virus inn i landet.

- Nigerias CDC (senter for epidemikotroll, red.anm.) er godt rustet for å håndtere ethvert tilfelle av coronavirus som kommer inn i landet. Vi er bedre forberedt på å håndtere coronaviruset hvis det kommer til Nigeria enn vi var på å håndtere ebola-utbruddet. Vårt system har blitt testet på andre smittsomme sykdommer, og lærdom vi har fått fra disse utbruddene har styrket vår kapasitet, sier Chinwe Lucia Och, leder for forskning og vitenskap ved Nigerias Senter for epidemikontroll (CDC) i et tv-intervju.

Ghana har økt sin overvåkning av landets grense med Elfenbenskysten som svar på meldingen om et potensielt tilfelle der.

Røde Kors i høy beredskap

Den internasjonale føderasjonen av Røde Kors og Røde halvmåne samarbeider med Røde Kors-avdelinger for å gi dem relevante oppdateringer og for å hjelpe til å styrke beredskapen. Det internasjonale Røde Kors føderasjonen (IFRC) har pandemi-beredskapsprosjekter i sju afrikanske land.

- Hovedbudskapet nå er at det er så mye vi ikke vet om hvordan dette viruset smitter, så det må være et høyt nivå av årvåkenhet og beredskap, sa Doktor Ben Adinoyi, som er helse- og omsorgs-koordinator i IFRC.

- Suksessen til ethvert svar på dette coronaviruset og for å stoppe dets spredning, er evnen til å oppdage det tidlig - i det øyeblikket det kommer til et land.

Ifølge Nkengasong er en av utfordringene som kontinentet står overfor hvis viruset sprer seg, at tester for å diagnostisere viruset ennå ikke er kommersielt tilgjengelige. Men det pågår samtaler med produsenter om dette.

- Vanskeligere for Afrika enn Kina

Paul Richard Fife, avdelingsdirektør i Norad, mener befolkningers tillit til myndighetene er et nøkkelelement i en mulig effektiv bekjempelse av epidemier.

- I motsetning til i Kina, har man i Afrika ofte lav tillit til sentrale myndigheter og statlige helseforetak. Det har blant annet bakgrunn i at myndighetenes helsetilbud er dårlig, enkelte steder bunner det også i lokale etniske konflikter, noe som forsterkes i en krisesituasjon. Det blir da vanskeligere å bygge tillit både til lokale helsemyndigheter og også til internasjonale partnere.

Han viser til erfaringene fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-2015, og senere i DR Kongo.

- Erfaringene viser at der tilliten til helsesystemet er svak, er det større risiko for feilinformasjon, stigma og i verste fall panikkliknende situasjoner. Dette forverrer responsen. Retningslinjer om hva man skal gjøre hvis man tror man er smittet, blir ikke fulgt. Mange lar være å oppsøke helsevesenet og velger i stedet å holde seg hjemme eller oppsøke mer tradisjonelle helsetilbydere, noe som forsinker responsen og gjør at man ikke får registrert tilfellene og startet med kontrolltiltak og behandling.

Stoppe flygninger?

- Flere flyselskap har stoppet flygninger til og fra Kina. Er å stoppe flygninger et tiltak afrikanske land kan sette i verk?

- Her er det ulike hensyn å ta. Det mange land i Afrika nå allerede har gjort er å sette i gang med screening på flyplassene. Disse har vært på plass siden ebolakrisen i 2014. Dessverre kan det det se ut til at dette kan bli mindre effektivt mot coronaviruset på grunn av den relativt lange inkubasjonstiden, sier Fife.

Han viser til WHOs risikovurdering, understøttet av en egen komité, om at dette foreløpig er en nasjonal krise og ikke en global smittekrise. Han mener landenes helsemyndigheter og flyselskap kan endre holdning om coronaviruset blir erklært som global smittekrise. Det vil få store konsekvenser for handel, turisme og inntekter.

Fife sier at erfaringene med ebola, sars, meslinger og polio har gjort at helse og sikkerhet har høy prioritet for mange afrikanske land, og de har fått større kapasitet på overvåkning. Den afrikanske unionen etablerte i kjølvannet av ebolakrisen sitt eget helseorgan, Centres of Disease Control and Prevention (CDC), for å koordinere helsearbeidet på regionalt nivå og på tvers av land.

WHO er viktig

Norad-avdelingsdirektøren forteller at WHO vedtok et internasjonalt helsereglement i 2005, og viser til at FN-organisasjonen, i kraft av sin rolle som internasjonal koordinator, også er en sentral samarbeidspartner for Norge. Det norske Folkehelseinstituttet er gjennom institusjonssamarbeid med på å styrke kapasitet på helseområdet i Afrika, blant annet beredskap ved epidemier.

Fife viser til at Norge investerer stort i Afrikas helse gjennom bistand til FN, Verdensbanken og globale fond. Han påpeker at Norge har vært pådriver i arbeidet til Cepi-fondet (Coalition for Epidemic Preparedness Initiave). Dette er et eget fond for utvikling av vaksiner etablert som en følge av ebola-epidemien i 2014-2015. Cepi støtter nå pre-klinisk arbeid for å utvikle en vaksine mot corona-viruset, ifølge Fife.

Første tilfelle i desember

Det første utbruddet av coronaviruset 2019-nCoV ble først meldt inn i Wuhan, i Hubei provinsen i Kina i desember 2019. Etter det har det spredd seg rundt i landet og også utover landets grenser.

Selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) foreløpig har latt være å kalle utbruddene for en global nødsituasjon, er det en nasjonal nødsituasjon i Kina. Mange byer har stengt offentlig transport for å hindre spredningen av viruset.

Mye er fortsatt uklart omkring viruset og hvor mange som er rammet. Ifølge offisielle tall ble det tirsdag kveld (28. januar), norsk tid, rapportert om 106 døde og 4630 personer smittet.

“Dødelighetsraten synes å være på rundt 2-4 prosent basert på rapporterer fra kinesiske myndigheter,” sier en talsmann for WHO til Devex onsdag.

Men mørketallene kan være høye. En fersk rapport fra forskere ved to britiske og et amerikansk universitetet konkluderer med at rundt 190 000 mennesker er smittet bare i Wuhan, ifølge Aftenposten. Eksperter ved det medisinske fakultetet på Hongkong-universitetet anslår at 43 500 personer i Wuhan er smittet.

Powered by Labrador CMS