Helsesektoren viser framgang i Malawi, men vil fortsatt være avhengig av bistand i mange år framover.
Helsesektoren viser framgang i Malawi, men vil fortsatt være avhengig av bistand i mange år framover.

Malawi: Dårlig styring tross 22 år med bistand

– Bistand har ikke klart å sette Malawi i stand til å hjelpe seg selv, sier Inge Amundsen, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). Staten i Malawi er ikke blitt mer effektiv eller bedre styrt.

Publisert

Ingen evalueringer eller rapporter viser at givere har klart å skape meningsfulle endringer i det politiske systemet i Malawi. Dette slås fast i en fersk oppsummering av 23 evalueringer av den internasjonale bistandsinnsatsen til Malawi. Rapporten er utarbeidet av CMI på oppdrag av Norads evalueringsavdeling.

– Den vedvarende høye fattigdommen skyldes mangel på strategisk politiske beslutninger, mener Amundsen, forfatteren av rapporten. Dette forverres av stor befolkningstetthet, mangel på næringsliv, klimautsatt jordbruk og at landet er uten kystforbindelser.

Malawi er et av landene i Afrika som får mest bistand av Norge. I 2016 gikk 527 millioner norske bistandskroner til landet. I 2015 utgjorde den samlede internasjonale bistanden til landet 10 milliarder kroner. Etter flere omfattende korrupsjonsskandaler er landet fortsatt blant de mest korrupte i verden, og rangere lavt på den menneskelig utviklingsindeksen.

Rapporten påpeker at:

  • Parlamentets kontrollfunksjon i forhold til regjeringen er svak til tross for omfattende giverstøtte i perioder. Rapporten påpeker at uformelle politiske forbindelser er overordnet de mer formelle politiske strukturene. Presidenten sitter med mye makt.
  • Det er uklart om anti-korrusjonsprosjekter, som blant annet Norge har støttet, har hatt noen innvirkning. En rapport skriver at «mens noen programmer viser noen resultater er det lite som tyder på at det har noen innvirkning på korrupsjonsnivåer eller møter de fattiges behov.»

Amundsen mener at mange går inn i politikken for å få en del av den økonomiske kaka.

– Det kryr av opportunistiske politikere. Korrupsjon er utbredt, sier han.

CMI-forskeren mener ulike rapporter viser at offentlig finansforvaltning er dårlige, og at mye penger forsvinner. Han viser til at statsbudsjetter kan se flott ut på papir, men er ikke styrende for hvordan penger brukes.

Fem frie valg

I en kommentar til rapporten påpeker Norges tidligere ambassadør i Malawi, Asbjørn Eidhammer, at siden demokrati ble innført i 1994 er det gjennomført fem frie valg i landet.

– Demokratiet står sterkere i befolkningen i Malawi enn i mange andre afrikanske land, og folk føler seg frie. Malawi har gått fra å være en brutal diktatur til å bli en av de frieste landene i Afrika. Det er oppsiktsvekkende. Uten en sterk givernærvær hadde ikke dette vært mulig, sier Eidhammer. Han har nettopp utgitt en ny bok om landet, «Malawi. A Place Apart».

Noe er vellykket

Han mener den nye rapportens negative konklusjoner er nok skrevet med en «litt brei penn». I likhet med rapporten trekker han fram de vellykkede sidene ved hovedinnsatsområdene for norsk bistand.

  • Det har vært til dels dramatiske forbedringer innen helsesektoren, herunder halvering av barnedødeligheten fra 2004-2015.
  • Antall barn i grunnskolen har fra 53 til 61 prosent. Men landet sliter med lav kvalitet i undervisningen, og stort frafall fra grunn- til ungdomstrinnet, mener rapporten.
  • Fire av åtte tusenårsmål ble nådd innen fristen i 2015, herunder målene om redusert barnedødelighet; kamp mot HIV og AIDS, malaria og andre sykdommer; samt målet om bærekraftig miljø.

– Rapportens litt dystre konklusjon er likevel at givere må fortsette å drive med leveranser av tjenester som helse og utdanning, sier Inge Amundsen. Men at dette er ikke bærekraftig i lengden, slår rapporten fast.

Underdirektør Elisabeth Schwabe-Hansen i Utenriksdepartementet mener at det meste av det som står i rapporten er kjent, og at styresett er et av de mest utfordrende områdene. Hun mener at Norge i all sannsynlighet vil fortsette bistanden til helse, utdanning og trolig også til landbruk og ernæring.

Powered by Labrador CMS