Donald Trump gjeninnfører
Donald Trump gjeninnfører "Mexico City Policy", eller ”Protecting Life in Global Health Assistance”, som presidentens utvidede forbud mot abortrelatert bistand offisielt heter. Motstandere kaller den "gag rule" - "munnkurvregelen" - siden det også er forbudt å snakke om abort.

Slik rammes kvinner av Trumps abort-munnkurv

Ett år er gått siden Donald Trump skrev under ”gag rule”. Nå merker kvinner over hele verden konsekvensene av presidentens abortpolitikk.

Publisert

Gag rule

Det som kalles «The Global Gag Rule» – Den globale munnkurv-regelen – ble først lansert av president Ronald Reagan under en befolkningskonferanse i Mexico i 1984. Under konferansen allierte USA seg med Vatikanet, Iran, Libya, Syria og Sudan.

Regelen forbyr offentlig amerikansk støtte til organisasjoner i utlandet som driver med opplysningsarbeid om reproduktiv helse, utdeling av prevensjon og helseinformasjon – dersom organisasjonens arbeid også innbefatter opplysning om abort. Regelen kommer i tillegg til Helms-tillegget fra 1973 som forbyr bruk av amerikanske offentlige midler til å finansiere abortinngrep i utlandet.

Obama fjernet munnkurvregelen da han overtok makten. Under hans presidenttid har USA brukt rundt 600 millioner dollar i året på internasjonal bistand til familieplanlegging og programmer innen reproduktiv helse. USA gikk i disse årene fra et bistandsnivå på null dollar til å bli ledende på feltet.

Abort, prevensjon og død

  • Over 80 prosent av de uplanlagte graviditetene i verden er hos kvinner som ikke får den prevensjonen de trenger.
  • Hvert år dør mellom 22.500 og 44.000 kvinner av komplikasjoner etter abort. Nesten alle dødsfallene skjer i utviklingsland og flesteparten av dem i Afrika
  • 57 prosent av alle aborter blir foretatt i Asia.
  • Årlig blir det gjennomført rundt 56 millioner aborter i verden.

Kilde: WHO, Lancet, 2016

”Dette er en katastrofe”. ”Forbud fører ikke til færre aborter, bare flere uansvarlige inngrep”. ”Regelen en dødsdom”.

Kritikken lot ikke vente på seg da Donald Trump gjeninnførte Mexico City Policy - av motstandere kalt "The Global Gag Rule” - i januar 2017.

Regelen, som forbyr all støtte til internasjonale organisasjoner som utfører eller informerer om abort, blir gjeninnført hver gang en republikaner kommer til makten i USA, og avviklet hver gang en demokrat overtar.

Men Trump valgte å utvide den. Før gjaldt forbudet bare penger øremerket til familieplanlegging, nå omfatter det hele USAs bistandsbudsjett på ni milliarder dollar.

Ifølge tenketanken Kaiser Family Foundation rammes 1275 organisasjoner av ”Protecting Life in Global Health Assistance”, som den nye politikken offisielt heter. Disse risikerer å miste totalt 2,2 milliarder dollar, omtrent 18 milliarder kroner, i amerikansk støtte.

Mange merker allerede kuttene.

Uante ringvirkninger

– Vi har hatt gamle tilskudd å bruke av, men vi får ikke nye. Derfor begynner virkningene å vise seg først nå, forteller Bo Jensen i International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Verdens største organisasjon innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse, har mistet omtrent 800 millioner kroner i amerikansk støtte.

Dette har tvunget IPPFs medlemsorganisasjon i Mosambik, AMODEFA, til å halvere antallet ansatte, stenge 18 klinikker og permittere 650 helseinformasjonsarbeidere, ifølge Devex.

Family Life Association of Swaziland (FLAS) har måttet redusere antallet byer de besøker fra 14 til 4, mens Botswana Family Welfare Association har måttet stenge én klinikk.

Forbudet har også indirekte konsekvenser, forklarer Jensen.

– Ofte gjennomføres våre aktiviteter i samarbeid med andre som også rammes av gag rule. For eksempel leverer FNs befolkningsfond UNFPA ofte prevensjonsmidler til våre klinikker. Siden USA har kuttet støtten til UNFPA, sliter vi med å levere disse produktene.

Mange nettverk som jobber med reproduktiv helse, kvinners rettigheter og likestilling, er også i ferd med å gå i oppløsning, fordi organisasjoner som har skrevet under munnkurvregelen, er redde for å samarbeide med dem som nekter.

– Gag rule krenker ikke bare kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter; den undertrykker også ytringsfriheten, mener Jensen.

Virker mot sin hensikt

Marie Stopes International (MSI),som også jobber for å bedre tilgangen til prevensjon og trygge aborter, har mistet omtrent 660 millioner kroner i støtte.

Med disse pengene kunne de forhindret 2,5 millioner uplanlagte svangerskap, 870.000 utrygge aborter og 6900 dødsfall knyttet til svangerskap, hevder organisasjonen.

MSI har allerede halvert antall steder helsearbeiderne besøker i Zimbabwe, og i Uganda har 35 helseteam måttet legge ned arbeidet.

Ifølge organisasjonens visepresident Marjorie Newman-Williams virker Trumps abortpolitikk mot sin hensikt.

– Kutt til organisasjoner som deler ut moderne prevensjonsmidler, fører til flere graviditeter og aborter, uttaler hun i en pressemelding.

Dette ble blant annet påvist av forskere ved Stanford University i 2011, som fant at antallet aborter i noen land doblet seg i perioder gag rule var innført. En forklaring var at organisasjoner som mister støtte, driver ofte helseklinikker og deler ut prevensjonsmidler i tillegg til å veilede om abort.

Når de må legge ned klinikkene, som ofte er landsbyens eneste helsetilbud, forsvinner alternativene.

– Redusert tilgang på prevensjonsmidler kan føre til en økning i aborter, konkluderte Stanford-forsker Eran Bendavid i tidsskriftet Stanford Report.

Straffes for ”Kina-støtte”

Trump har også kuttet 530 millioner kroner i støtte til FNs befolkningsfond (UNFPA). Kuttet er riktignok ikke hjemlet i gag rule, men Kemp-Kasten-tillegget, som forbyr amerikansk støtte til tvungen abort og sterilisering.

Alle republikanske presidenter siden Ronald Reagan har anklaget UNFPA for å støtte Kinas omstridte ettbarnspolitikk. Til tross for at amerikanske forskere har slått fast at UNFPA ikke bidrar til tvungen familieplanlegging, valgte likevel Trump å videreføre tradisjonen.

Med pengene de nå mister mener UNFPA at de kunne reddet 2340 kvinner fra barseldød, utført 1250 fistulaoperasjoner og forhindret 970.000 uønskede graviditeter og 295.000 farlige aborter.

Norske millioner

For å minimere konsekvensene av gag rule, lovet Erna Solberg i fjor 700 millioner kroner ekstra til seksuell og reproduktiv helse frem til 2020, det meste går til UNFPA, Marie Stopes International og IPPF.

Norge er også med i She Decides-initiativet, som Nederlands handels- og utviklingsminister Lillianne Ploumen startet i fjor. Hittil har kampanjen samlet inn nesten fire milliarder kroner.

Men siden munnkurvregelen har store ringvirkninger, er det vanskelig å si hvor mye som trengs.

– I mange utviklingsland er det ofte organisasjonene som driver helsetilbud til fattige, tilbud som går langt utover abort. Hiv-testing, malariabehandling og helsetjenester innen svangerskap kan også bli rammet av denne politikken. Derfor er det både vanskelig og for tidlig å skaffe seg full oversikt over økonomiske og menneskelige konsekvenser av Mexico City Policy, forklarer rådgiver i Norad, Camilla Holst Salvesen.

Powered by Labrador CMS